Сапалы білім алуға шақырамыз!

Мемлекеттік аттестаттау 2023


Қазақстан  Республикасының оқу-ағарту министрлігі

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖШС «Тараз – Ғасыр» колледжінің өзін- өзі бағалау

 

ҚОРЫТЫНДЫСЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тараз-2023ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны

 

1. Білім беру ұйымының жалпы сипаттамасы

 

 

2. Кадрлық құрамға талдау

 

3. Білім алушылар контингенті

 

4. Оқу-әдістемелік жұмыс

 

 

5. Оқу-материалдық активтер

 

6. Ақпараттық ресурстар және кітапханалық қор

 

7. Білім алушылардың білімін бағалау

 

8.Білім беру процесіне қатысушылардың және басқа респонденттердің сауалнамасы

 

9. Кемшіліктер мен ескертулер, оларды шешу жолдары

 

10. Қорытындылар мен ұсыныстар

 

 

Қосымшалар

 

 

 

 

Белгілер мен қысқартулар

Қысқартулар Толық атауы
1 МЖМБС Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
2 ИПҚ Инженерлік-педагогикалық қызметкерлер
3 ҚР БҒМ Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
4 МТБ Материалдық-техникалық базасы
5 НҚА Нормативтік-құқықтық актілер
6 ҒжОӘЖ Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмысы
7 ЖББП Жалпы білім беру пәндері
8 ББ Білім беру бағдарламасы
9 АА Аралық аттестаттау
10 ҚА Қорытынды аттестаттау
11 ТжКББ Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
12 КПжӨО Кәсіптік іс-тәжірибе  және өндірістік оқыту
13 БПҚ Бағдарламалық-пәндік құралдар
14 ПҚ Педагогикалық құрамы
15 ОЖЖ Оқу жұмыс  жоспары
16 АП Арнайы пәндер
17 ОТЖ Оқу-тәрбие жұмысы
18 ПОӘК Пәннің оқу-әдістемелік кешені
19 ОӨЖ Оқу-өндірістік жұмыс

 

 

 1. Жалпы ақпарат

 

Мекеменің атауы: «Тараз – Ғасыр» колледжі

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 

Заңды мекен-жайы: 080000, Тараз қаласы, «Қаратау» мөлтек ауданы 34үй
Факс / тел: 8 (7262) 34-94-93
Электрондық мекен-жайы: taraz_gasyr@mail.ru
Колледж сайты: www.taraz-gasyr.kz
Әлеуметтік желілердегі парақшалары: https://www.instagram.com/taraz_gasyr_college, https://www.facebook.com/profile.php?id=100086559233708
Меншік нысаны: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 

Құрылтайшы туралы мәлімет: Мадимарова Фарида Пернебайқызы
Басшы туралы мәлімет: Мадимаров Ғазизжан Жақсығұлұлы, 1964ж.  Білімі-жоғары. 01.08.2001ж. бастап «Тараз — Ғасыр» колледжі директоры.  Құрылтайшының шешімі, 28.09.2001 жылғы

хаттама №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тараз-Ғасыр» колледжі мекемесі өз жұмысын құрылтай құжаттарға сәйкес Қазақстан Республикасы Заңдарының шеңберінде жүзеге асыру құқығын беретін Жамбыл облысы Әділет басқармасының заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы №6857-1919 М-е куәлігімен 29.03.2001 жылы бастады. Білім беру қызметімен айналысуға «Тараз-Ғасыр» колледжі» мекемесіне ҚР Білім және ғылым министрлігінен сериясы БМ №0000235 09.07.2001ж. мемлекеттік лицензия берілген. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 04.07.2001 жылғы №535 бұйрығы негізінде 0205002 – «Құқықтану», 0703002 – «Қаржы» (салалар бойынша)», 0314002 – «Бастауыш сыныптарды оқыту», 0306002 – «Қазақ тілі және әдебиеті», 0318002 – «Технология», 2002002 – «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» мамандықтарына лицензия қосымша лицензиялық карталар берілді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің 18.04.2000 ж. №596 қаулысына сәйкес Тараз қаласында кәсіптік орта білім саласында білім беру қызметін жүргізу құқығына мерзімі шектелмеген сериясы

АА №0000339 мемлекеттік лицензияны ҚР Білім және ғылым министрлігінен 21.01.2002 жылы берілген.

Жамбыл облысы әкімиятының білім басқармасының 29.05.2008 жылғы №376 бұйрығы негізінде 0705002 – «Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит», 3005002 – «Тасымалдауды ұйымдастыру және көліктегі қозғалысты басқару» (әр сала бойынша)», 2006002 – «Мұнай-газ кен құбырларын және мұнай-газ кен қоймаларын салу және пайдалану» мамандықтарына мемлекеттік лицензияға №0081105 қосымша берілген, 0101000 – «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығына Жамбыл облысы әкімиятының білім басқармасы 20.05.2010 жылғы №327 бұйрығы негізінде мемлекеттік лицензия №0081244 қосымша берілген, Жамбыл облысының білім басқармасы бақылау департаментінің 11.05.2014 № 196 бұйрығына сәйкес,  1304000 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығына №0000339   лицензияға қосымша, 2016 жылдың 28 маусымында № 321 бұйрығына сәйкес, 0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт»  мамандығына лицензияға  қосымша берілді.

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Жамбыл облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті» мемлекеттік мекемесі, Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтініші бойынша, 2021жылдың 14 сәуірдегі жүзеге асыруға лицензия және (немесе)лицензияға  қосымшалар қайта ресімделінді.

 шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
1 4S10410302 Техник
2 4S04210101 Заңгер
3 4S04120103 Банк операциялары жөніндегі менеджер
4 4S01120102 Мектепке дейінгі тәрбие  мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі
5 4S01140101 Бастауыш білім беру мұғалімі
6 4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу және тестілеу технигі
7 4S101140501 Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

 

Кадрлық  әлеует  және  жақсы  материалдық –техникалық база  кәсіптік –техникалық білім  беру  саласында жоғарғы білікті  және  бәсекеге қабілетті  мамандарды дайындауға мүмкіндік  береді.Колледждің жалпы алаңы 2811,3 кв м  құрайтын  2 корпусы  бар. ҚР  мемелекеттік  жалпыға  міндетті білім беру стандартына  сәйкес  мамандықтар бойынша  материалдық –техникалық база   жасақталған.

Колледж  аумағында  44  орындық  жатақхана  биыл  қолдануға беріледі.Дуальды  оқыту жүйесін  дамыту барысында 50 орындық балабақша  іске қосылады.

«Тараз-ғасыр » колледжі  01.04.2019 жылы  институционалды және  мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

Оқу нысандары мен тілдері бойынша бітіруші топтардың білім алушылар контингенті туралы мәліметтер осы анықтамаға тіркелген қосымшада көрсетілген (Қосымша 21).

 

Шифр Мамандықтар атауы
1 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
  010101 3 Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
  01120100 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
  4S01120102 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі
2 0105000 Бастауыш білім беру
  010501 3 Бастауыш білім беру мұғалімі
  01140100 Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі
  4S01140101 Бастауыш білім беру мұғалімі
3 0103000 Дене тәрбиесі және спорт
  010302 3 Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі
  01140500 Дене тәрбиесі және спорт
  4S01140501 Дене тәрбиесі  пәнінің мұғалімі
4 0201000 Құқықтану
  020102 3 Кеңесші-заңгер
  0420100 Құқықтану
  4S04210101 Заңгер
5 0516000 Қаржы (салалар бойынша)
  051605 3 Қаржылық жұмыстағы экономист
  04120100 Банк және сақтандыру ісі
  4S04120103 Банк операциялары жөніндегі менеджер
6 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
  130404 3 Техник-программист
  06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету
  4S06130104 Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу және тестілеу технигі
7 1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көліктегі қозғалысты басқару
  120206 3 Техник
  10410300 Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
  4S10410302 Техник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Кадрлық құрамға талдау

2020-2021 жылдары педагогтердің біліктілік санатының деңгейі, магистр дәрежесі,философия докторы ғылыми дәрежесі бар педагогтер туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты

(бар болған жағдайда)

Туылған күні, жылы Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) және/немесе техникалық және кәсіптік және/немесе орта білімнен кейінгі білім туралы «Магистр» дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі,
1 Жунисов Айдос Батырбекович 20.11.1986ж Әулие-Ата университеті  магистр.М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Құқықтану 12 магистр
2 Рахаева Эльмира Тулендиевна 06.04.1985ж М.Х.Дулати ат.ТарМУ-2008ж               М.Х.Дулати ат.ТарМУ-2010 магистр»Инженер-технолог» 12 магистр
3 Тастандиев Манат Кыркынбаевич 26.05.1988ж ЖГТУ-2010ж              ЖГТУ-2012ж магистр  Аймақтық элеуметтік Иннновациялық университеті 2017,»Есеп және аудит» «Экономика «Дене тәрбиесі» 12 магистр
4 Садыкова Дурия Джаханбековна 16.06.1971ж Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті,Педагогика және психология 12 магистр
5 Кошимбетова Зауре Дулатовна 23.05.1983ж М.Х. Дулати ат.ТарГу 2004ж 12 магистр
6 Мирзалиева Эльмира Бексұлтанқызы 28.12.1970ж Джамбулский педогогический институт-1993ж доктор

 

 

2021-2022 жылдары педагогтердің біліктілік санатының деңгейі, магистр дәрежесі,философия докторы ғылыми дәрежесі бар педагогтер туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты

(бар болған жағдайда)

Туылған күні, жылы Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) және/немесе техникалық және кәсіптік және/немесе орта білімнен кейінгі білім туралы «Магистр» дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі
1 Жунисов Айдос Батырбекович 20.11.1986ж Әулие-Ата университеті  магистр.М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Құқықтану 12 магистр
2 Рахаева Эльмира Тулендиевна 06.04.1985ж М.Х.Дулати ат.ТарМУ-2008ж               М.Х.Дулати ат.ТарМУ-2010 магистр»Инженер-технолог» 12 магистр
3 Бекбаев Галымжан Сейсенбаевич 27.07.1979ж ТарМУ 2008ж дене шынықтыру және спорт 12 магистр
4 Калыкулова Майра Жексеновна 15.12.1977ж М.Х. Дулати ат.ТарГу,Тарих және география 12 магистр
5 Мирзалиева Эльмира Бексұлтанқызы 28.12.1970ж Джамбулский педогогический институт-1993ж доктор

 

2022-2023 жылдары педагогтердің біліктілік санатының деңгейі, магистр дәрежесі,философия докторы ғылыми дәрежесі бар педагогтер туралы мәліметтер

 

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) Туылған күні, жылы Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) және/немесе техникалық және кәсіптік және/немесе орта білімнен кейінгі білім туралы «Магистр» дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі,
1 Садыкова Дурия Джаханбековна 16.06.1971ж Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, «Педагогика және психология» 12 магистр
2 Мейрамханова Ақерке Мұратқызы 12.04.1995ж Семей қаласы Шәкірім атындағы университеті,Биология 12 магистр
3 Нұран Марал Сенбинқызы 03.08.1994ж 2014ж Абай атындағы  ЖГК

2017ж Пед институт «Педагогика және психология»

12 магистр
4 Калдыбаева Салтанат Нурланкызы 23.12.1995ж Тараз Педагогикалық институты 12 магистр
5 Кенжебеков Дархан Уалиевич 11.07.1959 Қазақ мемлекеттік универститеті 1981ж ,ТАрМу 2011жМатематика,»Қолданбалы математика» магистр профессор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 жылдары  педагогтердің біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) Лауазымы, оқытылатын пәні Біліктілікті арттыру курстарынан өткен орны (ұйымы) Біліктілік курстан өткен мерзімі
1 Аширова Шакизада Бектурсыновна Директордың оқу және жаңа технологиялар жөніндегі орынбасары Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 16сағат

12.04.2020
2 Нуралы Бауыржан Шымкентұлы Директордың құқық-тәрбие жөніндегі орынбасары «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
3 Жунисов Айдос Батырбекович Кәсіптік және арнайы пәндер кафедра меңгерушісі, құқықтану пәні оқытушысы «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
4 Рахаева Эльмира Тулендиевна Арнайы технология пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 36 сағат

22.11.2020ж
5 Матаева Зарина Амирбаевна Жалпы әлеуметтік -гуманитарлық пәндер кафедрасы,Қазақ тілі пәні оқытушысы Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
6 Шалғымбаева Гульнар Олжабаевна Тарих пәні оқытушысы Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
7 Байзакова Айжан Оналтаевна күндізгі бөлім меңгерушісі Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
8 Прназааров Тасболат Копжасарович АӘД пәні оқытушысы Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
9 Нуриева Нурзада Усенхановна Педагогика мен психология Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
10 Мирзалиева Эльмира Бексұлтанқызы Физика пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2020ж

 

2021-2022 жылдары  педагогтердің біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) Лауазымы, оқытылатын пәні Біліктілікті арттыру курстарынан өткен орны (ұйымы) Біліктілік курстан өткен мерзімі
1 Аширова Шакизада Бектурсыновна Директордың оқу және жаңа технологиялар жөніндегі орынбасары «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

13.10.2021ж,

 

2 Калыков Абзал Орынбасарович Информатика пәні оқытушысы Аймақаралық кадрлардарды дайындау қайта дайындау және біліктілігін жоғарылату оқу орталығы 12.11.2021ж
3 Нуралы Бауыржан Шымкентұлы Директордың құқық-тәрбие жөніндегі орынбасары «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

28.10.2021ж
4 Жунисов Айдос Батырбекович Кәсіптік және арнайы пәндер кафедра меңгерушісі, құқықтану пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы,

Аймақаралық кадрлардарды дайындау қайта дайындау және біліктілігін жоғарылату оқу орталығы

28.10.2021ж12.11.2021ж
5 Мирзалиева Эльмира Бексұлтанқызы Физика пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж
6 Садуов Жахангир Исакович Құқықтану пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж
7 Дербисалиева Улбосын Тургалиевна күндізгі және сырттай бөлім меңгерушісі Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж
8 Тастандиев Манат Кыркынбаевич Дене шынықтыру пәні оқытушысы Аймақаралық кадрлардарды дайындау қайта дайындау және біліктілігін жоғарылату оқу орталығы 12.11.2021ж
9 Рахаева Эльмира Тулендиевна Арнайы технология пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж
10 Бекбаев Галымжан Сейсенбаевич Дене шынықтыру пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж

 

 

 

2022-2023 жылдары  педагогтердің біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) Лауазымы, оқытылатын пәні Біліктілікті арттыру курстарынан өткен орны (ұйымы) Біліктілік курстан өткен мерзімі
1 Аширова Шакизада Бектурсыновна Директордың оқу және жаңа технологиялар жөніндегі орынбасары Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы, Техникалық және кәсіптік,орта білімнен кейінгі білім бепру ұйымдарында білім беру процесінде академиялық дербестікті пайдалану» 72 сағат 2022ж ,Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы «Педагогтың кәсіби құзыреттілігі,креативтілік,біліктілік,шеберлік» 14.10.

2022ж,

15.12.

2022ж

2 Нұран Марал Сенбинкызы Колледж психологы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

3 Ерманбаева Кумисай Мажиткызы Физика пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы, Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы «Педагогтың кәсіби құзыреттілігі,креативтіліік,біліктілік,шеберлік» 14.10.

2022ж,

15.12.

2022ж

4 Идрисова Салтанат Зиядуллаевна Дене шынықтыру пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

5 Далғар Айгерім Құралбекқызы Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

6 Унгарбаева Гулжанат Турсунбойкызы Ағылшын пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

7 Мусакулова Аида Маратовна Психология пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

8 Садыкова Дурия Джаханбековна Педагогика пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

9 Орынтаева Гауһар Куанышовна Тарих пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

10 Макулбекова Айнур Бакеновна Құқықтанупәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

 1. Білім алушылар контингенті
3.1.Күндізгі, кешкі, сырттай бөлімдер, экстернат бойынша оқу жылына арналған оқу нысандары мен тілдері бойынша білім алушылар контингенті туралы мәліметтер

(бөлгіште мемлекеттік тілде білім алушылар көрсетілсін)
«Тараз-Ғасыр» колледжі ЖШС
2020-2021 ж

Мамандықтың (біліктіліктің)атауы және шифры Контингент обучающихся (человек) Дайындықтың басталуы (күні) Практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер Жұмысқа орналастырылғандар саны
жалпы Күндізгі   224
(кешкі, сырттай)   204   курстар бөлімі
олардың ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар бар (иә / жоқ) шартқа отырған күні шарттың қолданылу мерзімі
Барлығы 1 2 3 4
1 0101000  Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 147 11 38 32 66 10.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 7
2 0105000 Бастауыш білім беру 59 10 14 7 28 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 0
3 0103000 Дене тәрбиесі және спорт 136 26 30 20 54 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 6
4 0201000 Құқықтану 32 4 15 13 24.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 3
5 0516000 Қаржы (салалар бойынша) 6 6 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл
6 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 40 4 15 13 8 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл
7 1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көліктегі қозғалысты басқару 8 8 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 2
428 55 112 91 170 18

 

Күндізгі, кешкі, сырттай бөлімдер, экстернат бойынша оқу жылына арналған оқу нысандары мен тілдері бойынша білім алушылар контингенті туралы мәліметтер

(бөлгіште мемлекеттік тілде білім алушылар көрсетілсін)
«Тараз-Ғасыр» колледжі ЖШС
2021-2022 ж

Мамандықтың (біліктіліктің)атауы және шифры Контингент обучающихся (человек) Дайындықтың басталуы (күні) Практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер Жұмысқа орналастырылғандар саны
жалпы Күндізгі   309
(кешкі, сырттай)   
130 курстар бөлімі
олардың ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар бар (иә / жоқ) шартқа отырған күні шарттың қолданылу мерзімі
Барлығы 1 2 3 4
1 0101000  Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 129 2 4 63 60 10.10.

2020 ж

иә 01.09.

2018 ж

2 жыл 8
2 0105000 Бастауыш білім беру 78 28 28 15 7 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл 4
3 0103000 Дене тәрбиесі және спорт 152 49 45 33 25 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл 14
4 0201000 Құқықтану 32 8 12 12 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл 10
5 0516000 Қаржы (салалар бойынша) 6 2 4 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл
6 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 42 6 3 17 16 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл
439 93 94 144 108 36

 

 

 

Күндізгі, кешкі, сырттай бөлімдер, экстернат бойынша оқу жылына арналған оқу нысандары мен тілдері бойынша білім алушылар контингенті туралы мәліметтер

(бөлгіште мемлекеттік тілде білім алушылар көрсетілсін)
«Тараз-Ғасыр» колледжі ЖШС
2022-2023 ж

Мамандықтың (біліктіліктің)атауы және шифры Контингент обучающихся (человек) Дайындықтың басталуы (күні) Практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер Жұмысқа орналастырылғандар саны
жалпы Күндізгі   328
(кешкі, сырттай)   
133  курстар бөлімі
олардың ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар бар (иә / жоқ) шартқа отырған күні шарттың қолданылу мерзімі
Барлығы 1 2 3 4
1 01120100

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

170 23 4 143 07.11.22 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
2 01140100

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

77 3 30 29 15 17.10.2020ж ия 01.09.

2020 ж

3жыл
3 01140500

Дене тәрбиесі және спорт

151 35 52 42 22 10.10.2022 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
4 0420100

Құқықтану

53 10 17 26 10.10.2022 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
5 04120100

Банк және сақтандыру ісі

3 3 10.10.2022 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
6 06130100

Бағдарламалық қамтамасыз ету

7 7 10.10.2022 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
461 71 106 104 180

 

МЖМБС талаптарына және кәсіптік іс-тәжірибені ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес өндірістік оқыту мен кәсіптік іс-тәжірибені жүзеге асыру және өту

 

Колледжде кәсіптік тәжірибе жинақтау үрдісі жалпы және арнайы пәндерді тереңдетіп оқытуға, машықкердің мектеп, балабақша, мұражай, театр, өнер мектептерінің өміріне бейімделуіне, педагогика, психология және жеке пән әдістемелері бойынша алған теориялық білімдерін тәжірибе кезінде қолдана білуге мүмкіндік береді.

Кәсіптік тәжірибенің мақсаты-білім алушылардың нәтижеге бағытталған теориялық білімдерін бекітіп, тереңдету, таңдалған мамандық бойынша кәсіби қызметін өз бетімен орындау үшін біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру және  тәжірибе кезінде білім алушылардың кәсіби білімін көтеруқажет.

Педагогикалық тәжірибе білім стандарттарына және мамандықтардың профиліне қарай білім беру мекемелері мен мәдениет саласындағы мекемелерде өткізіледі.

Педагогикалық іс-тәжірибе  жалпы ғылыми, психология-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімдерді бекіту және тереңдету, теориялық білімдер негізінде педагогикалық машықтарды, дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру болып табылады және оқу мерзіміне сай әр курста өткізіледі:

1) 2-курстың білім алушыларының психология-педагогикалық іс-тәжірибесін;

2) 3-курстың білім алушыларының оқу-тәрбиелік педагогикалық іс-тәжірибесін;

3) 4-курстың білім алушыларының өндірістік педагогикалық іс-тәжірибесін  қамтиды.

Педагогикалық іс-тәжірибе  үздіксіз болып табылады және теориялық оқытумен  қатар өткізіледі.

Оқу орнында  кәсіптік және техникалық білім берудің заманауи үлгісін құру бағдарламасының жүйелік өзгешеліктеріне сәйкес әлеуметтік серіктестермен қарым-қатынас орнату қолға алынған.

Кәсіптік тәжірибе жинақтау «Кәсіптік іс-тәжірибе ны ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және іс-тәжірибе  базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларына» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №107 бұйрығы) сай жасалған кәсіптік тәжірибе жинақтау ережесі бойынша өткізіледі (Қосымша 2.16.2).

Колледжде ұйымдастырылатын кәсіптік тәжірибе ТжКББ Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес ұйымдастырылады және мамандықтар бойынша кәсіптік біліктілік деңгейіне байланысты төмендегі машық түрлерін өтеді: Кәсіптік іс-тәжірибенің   түрлері кесте №12-де көрсетілген.

Кәсіптік іс-тәжірибенің   түрлері

Кесте №12

Мамандықтар атауы Оқу тәжірибесі Педагогикалық тәжірибе Өндірістік диплом алдындағы тәжірибе,кәсіптік тәжірибе
«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»

 

 

 

«Бастауыш білім беру»

-Педагогикалық қызметке кіріспе

-Сыныптан тыс жұмыс технологиясы

-Жаратылыстану бойынша тәжірибе

-Жұмысшы мамандық бойынша оқу тәжірибесі

-Білім алушының таңдау пәні бойынша іс-тәжірибе

-Байқау тәжірибесіне даярлық

-Жазғы тәжірибеге даярлық

-«Баланың мектептегі алғашқы күндері» тәжірибесі

-Интернетпен жұмысқа даярлық

-Өндірістік диплом алдындағы тәжірибеге даярлық

 

 — Педагогикалық қызметке кіріспе

-Сыныптан тыс жұмыс технологиясы

-Жұмысшы мамандық бойынша оқу тәжірибесі

-Білім алушының таңдау пәні бойынша іс-тәжірибе

-Байқау тәжірибесі

-Сауықтыру лагеріндегі жазғы тәжірибе

 

 -Өндірістік диплом алдындағы  тәжірибе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Танымдық практикасы

— Компьютерлік желілер және желілік басқару практикасы

— Алгоритмдеу және бағдарламалау практикасы

— Web – бағдарламалау және Internet технологиялар практикасы

— Обьектілі – бағытталған бағдарламалау практикасы

— Операциялық жүйелер практикасы

— Бағдарламамен қамтамасыздандыруды құрастыру практикасы

— Жұмысшы мамандығын алу практикасы «Тестілеуші»

— Компьютерлік графика практикасы

— Желілік технологиялар практикасы

— Микропроцессорлық техника практикасы

— Өндірістік технологиялық практикасы

— Диплом алды практикасы

 

 

Сапалы мамандар даярлауда тәжірибенің барлық  түрлері  бойынша тұрақты түрде мекемелер бекітілген.

2016 жылдан бастап «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының  студенттері  дуалды оқыту жүйесі негізінде —  «Мүбәрәк-Мөлдір» бақшасына бекітіліп, бүгінгі таңда кәсіптік тәжірибесін жалғастыруда.

Колледжде штаттық кесте және бекітілген жоспарға сәйкес директордың оқу-өндірісі жөніндегі орынбасары жұмыс жасайды(Қосымша 2.16.6). Жұмыс берушілер арасындағы әлеуметтік серіктестікті дамыта отырып, мекемелермен жүргізілетін жұмыстыодан әрі жетілдіруге мүмкіндік жасайды.Колледжбен әлеуметтік серіктестер ретінде келісім-шартқа отырған мекемелер тізімі кестеде көрсетілген.

Колледжбен әлеуметтік серіктестер ретінде келісім-шартқа отырған мекемелер

Кесте №13

 

2020-2021

оқу жылы

2021-2022

оқу жылы

2022-2023

оқу жылы

40 мекеме 44мекеме 47 мекеме
      16 орта мектеп

15    балабақша

1.Жамбыл облысы  бойынша  қаржылық бақылау инспекциясы

2.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Тараз қалалық прокуратурасы

8.Жамбыл облысы  маманд. экономикалық соты

9.ЖШС Тараз №1 автопаркі

ЖШС «Керуен»

1 мектеп  гимназия

7 орта мектеп

10 балабақша

Аудандар бойынша:

Байзақ ауданы- 5 ОМ

5 — бала бақша

Жамбыл ауданы бойынша- 2ОМ

1.Жамбыл облысы  бойынша  қаржылық бақылау инспекциясы

2.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Тараз қалалық прокуратурасы

8.Жамбыл облысы  мамандандырылған экономикалық соты

9.         ЖШС Тараз №1 автопаркі

ЖШС «Керуен»

10.ЖК «Козин А.А.»

11.ЖК «Ким В.В.»

12.ЖК «Касымов М.М.»

13.ЖШС «СМЭУ-Транссигнал»

14.ЖШС «БейКен»

 

 

1 мектеп лицей

12 орта мектеп

10 балабақша

Балалар мен жасөспірімдерге арналған облыстық мамандырылған №11,№8,№6 спорт мектептері

Аудандар бойынша:

Байзақ ауданы- 3 ОМ

3-бала бақша

Жамбыл ауданы бойынша- 2 ОМ

1.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Жамбыл облысы  мамандандырылған экономикалық соты

8.ЖШС Тараз №1 автопаркі

9..ЖШС «СМЭУ-Транссигнал»

10.ЖШС «БейКен»

11.ЖШС ӨФ«ҚазТрансГазӨнімдері»

12. ЖШС «SinoTehnics Taraz»

13.ЖК. «Ахметов Жандарбек»

14.  ЖШС «F1 COM»

15. ЖШС«Universal Print» компьютерлік орталығы

20.ЖШС «Аулиеата Транс Пасс »

21.ЖШС «БейКен»

22.ЖШС «Sino Technics Taraz»

23. «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын-жай коммуналдық шаруашылық,жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»КММ

24.Бассейн «Алнұр»

 

Кәсіптік оқытудың уақтылы бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану қоғам мен еңбек нарығының өзгеретін қажеттіліктеріне білім беру

 

Колледж білім беру бағдарламаларын МЖМБС, кәсіптік стандарттар негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен дербес әзірлейді.

Білім беру бағдарламасына: паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары кіреді.

2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарында білім беру бағдарламаларына келесі базалық модульдерді енгізу көзделді:

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану;

3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану;

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану.

2021-2022 оқу жылында мамандықтар бойынша кәсіптік модульдердің тізбесі мен мазмұны ТжКОББ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, кәсіптік стандарттар негізінде «Talap» КЕАҚ сайтында орналастырылған: kasipkor.kz (қосымша – «Білім беру мазмұны» — «НҚА жобалары 2021» — «ҮОЖ») үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары     (ҚР Білім және ғылым министрлігі 2017 жыл 31 қазандағы№553 бұйрығымен  бекіткен Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламалары) басшылыққа алынды.

2022-2023 оқу жылында ТжКББ МЖМБС, мамандықтардың кәсіптік стандарттары негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен колледж дербес әзірледі.

Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» № 130 бұйрығындағы нысандарға сәйкес әзірленді.

2021-2022 оқу жылында Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын есепке алудың бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыру үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының тізілімі (бұдан әрі – ББ тізілімі) әзірленуіне байланысты колледж 10 мамандық бойынша ББ бағдарламаларының паспорттарын ББ тізіліміне толық енгізді.

2022 жылдың сәуір-мамыр айларында колледж даярлайтын

7 мамандықтың білім беру бағдарамаларына КЕАҚ «Талап» тарапынан сараптама жүргізіліп, 7 мамандықтың білім беру бағдарламаларының паспорттары білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізілді.

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022жылғы 3 тамыздағы №348 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына» сәйкес «Өзін-өзі тану» пәнінің алынып тасталуына байланысты 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығының 2022-2026  оқу жылдарына арналған  оқу жұмыс жоспарындағы Арнайы пәндердегі «Қоғамтану және өзін-өзі тануды оқыту әдістемесіне» берілген  22 сағатын 5 семестрге «Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесіне» және 22 сағатын   6 семестр «Технология және оқытуәдістемесі» пәндеріне бөліп, 2022-2025 оқу жылындағы  оқу жұмыс жоспарындағы  Кәсіптік модуль КМ3 Оқу ақпаратын таратудың «ОН 3.8 Бастауыш сыныптарда өзін-өзі тану сабақтарын жоспарлау және өткізуді» 3курс 5-6 семестрде 2 кредит жоспарланған. 2021-2022 оқу жылында 01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының оқу жұмыс жоспарына Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 553 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленді.

 1. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру үшін «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнінің мазмұны мамандықтың базалық модуліне енгізілді.

2.2021-2022 оқу жылында Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 553 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленді.

 1. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру үшін «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнінің мазмұны мамандықтың базалық модуліне енгізілді.

 

Жоспарда көрсетілген оқу семинарлары  колледжде,  кәсіптік  іс-тәжірибе лар базаларда ұйымдастырылды (Қосымша 3,2.1).

2021 – 2022 оқу жылында колледжде білім алушылардың тәжірибе жинақтауына барлық мүмкіндігі жасалған, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыс жасап жүрген мұғалімдері  бар гимназиялар және мектеп-гимназиялармен келісім-шарт жасалып, таңдалды. Өнер мамандықтарына арналған мекемелер іріктелді, білім алушылар сол мекемелерге тәжірибе жинақтауға жіберілді.

2020, 2021, 2022 жылдары колледжде ұйымдастырылатын кәсіптік іс-тәжірибе   4- курстың  «Бастауыш білім беру», « Мектепке дейінгі тәрбие  және оқыту»,  мамандығының студенттері  үшін  «Баланың мектептегі алғашқы күндері» тәжірибесінен басталады. Олар тәжірибе жинақтауға Жеңістің 30 жылдығы атындағы №38 орта мектеп, №30 мектеп-гимназия, №36 орта мектеп,№53 Қаратай Тұрысов атындағы мектеп-гимназия, «Мүбәрәк-Мөлдір», «Арайлы бақ», «Нұр Сана», «Қайнар» бала бақшалары мен бөбекжайлар   бекітілді.

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының студенттері  дуалды оқыту жүйесіне 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілген.

Дуалдық оқыту жүйесіне енген «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының 3 курс студенттері  үшін  үш жақты келісім шарт жасалып, Жамбыл облыстық кәсіпкерлер палатасына тіркелді. Аталған мамандық дуальды оқыту жүйесіне 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілген. «Мүбәрәк-Мөлдір» бала бақшасымен 3 жақты келісім-шарт жасалып, студенттер    көрсетілген мекемеге бекітіліп,тәжірибеден өтуде.(Қосымша 3.2.2).

Дипломалды іс-тәжірибе  кезінде  бітіруші түлектер арасында  аудан және қала мектептерінде болашақта колледжді бітіргеннен кейін жұмысқа орналасамын деген  9 білім алушылар   жұмысқа алуға Міндеттеме негізінде таңдаған мектептеріне жіберілді (Қосымша 3.2.3).

Мектептегі байқау іс-тәжірибесі студенттерді мектептің педагогикалық қызметіне дайындай отырып, сабақты өткізудің әдіс-тәсілдерімен қаруландыру және мектеп оқушыларының оқу қызметтеріне басшылық жасау, олардың жас және дара ерекшеліктерін білу мақсатында ұйымдастырылды. Студенттерге  жаңартылған оқу бағдарламасын жетік меңгерту мақсатында 3,4- курс білім алушылары орта мектептермен мен мектеп-гимназияларға бекітілді.

Бекітілген сыныптарға  сабақ берумен қоса, сыныптан тыс жұмыстар, ашық тәрбие сағаттары орындалып, мекеме тарапынан оң пікірлер айтылды.  Байқау тәжірибесі барысында білім алушылар күнделік жүргізіп, оған мектепте өткізген жұмыстары, өз бақылаулары жазылды, сабақтың бағасы қойылды. Кәсіптік іс-тәжірибе  әдіскерлерімен қатар тәжірибеден өткен студенттер    арасында топ басшысы сайланып, студенттердің  мектепке баруын журналға түсіріп отырады.

Осы қағидаларды ескере отырып, мектеп әкімшілігімен келісілген түрде байқау тәжірибесінің бекітілген әдіскерлері студенттерді №3 лицей гимназия, №30 мектеп-гимназия, № 38 орта мектептерге орналастырып, әр сыныпқа машықкерлер бекітілді.  «Бастауыш білім беру» мамандығының  білім алушылары №38 Жеңістің 30 жылдығы атындағы №38 орта мектеппен   №53 Қаратай Тұрысов атындағы мектеп-гимназия,  №30 мектеп-гимназияларға және өз ауылдарынан орта мектептерге,қатынас қағаз алып келу арқылы жіберіліп, іс-тәжірибелері  қадағаланды. Машықкерлер бекітілген сыныптарға  сабақ берумен қоса жоспарлы сыныптан тыс жұмыстары, ашық тәрбие сағаттары орындалып, мекеме тарапынан оң пікірлер айтылды.

Өндірістік диплом алдындағы іс-тәжірибе  колледждің «Бастауыш білім беру», «Мектепке дейінгі тәрбие және оқу»,»Дене тәрбиесі және спорт», «Құқықтану» «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»  мамандықтарында жүргізілді.

Педагогикалық мамандықтардың «Бастауыш білім беру», «Дене тәрбиесі және спорт» мамандықтарының бітіруші топтары келісім шарт негізінде Тараз қаласындағы №5,№38,№36,№53,№55,№57,№54,№26,№12,орта мектеп,№45 гимназия, №13  орта мектептерге бекітіліп,  мамандығы бойынша әдістемелік көмек алып, нәтижесінде жүргізген жұмысы қорытындыланып, мінездемелерін алды. (Қосымша 3.2.4)

Тәжірибе базасы ретінде таңдалған білім беру ұйымдары әкімшілігінің келісімімен дипломалды іс-тәжірибе  бағдарламасында қарастырылған жұмыс көлемін орындады. Білім алушылар іс-тәжірибе  кезінде күнделік жүргізіп отырды, онда барлық өткізген оқу-тәрбие жұмысының мазмұны тіркеліп, нәтижесінде машықкерлердің тәжірибе кезіндегі жұмыстары, тапсырмаларды орындау сапасы бағаланып, жетілдіру жолдары анықталды. Жұмыс берушілер тарапынан білім алушылардың құжаттармен жұмыс жүргізуі, оқушылармен жүргізген жұмыстары, өткізген сабақтары мен іс-шаралары жоғары деңгейде бағаланды.

«Құқықтану», «Бағдарламалық қамтамасыз ету», «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару» мамандығының  білім алушылары   Оқу іс-тәжірибе сы мен өндірістік іс-тәжірибелерін, Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті, Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі, Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі, Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі,Тараз қалалық прокуратурасы,ЖШС Тараз №1 автопаркінен өтті.

2020 жылдан бастап жұмыс берушілермен  ұйымдастырылатын.

Индустриалдық кеңес (Қосымша 3.2.4) өз жұмысын сапалы жүргізуде. Мақсаты: колледж түлектерінің болашақта сұранысқа ие болуы үшін бекітілген бағдарламалар мен іс-шаралар жиынтығын  екі жақта тиімді құру.  Осы мақсаттағы  жұмыс беруші әлеуметтік серіктестерден  тұратын кеңес мүшелері   жоспарлы түрде маманға қажетті перспективті жоспарлар мен оқу бағдарламаларды қарап,  тиімді әдістер мен  өз ұсыныстарын  енгізуде. Бұл үрдіс колледждегі оқу жүйесінің жұмыс бағытын зерделеуге  оң нәтиже беруде.

Тәжірибенің негізі болып табылатын барлық әлеуметтік серіктестермен мамандар даярлау саласында келісім шарттарға  қол қойылған және тәжірибе жинақтау барысында колледж тарапынан тәжірибенің сапалы жүргізілуіне баса назар аударылады (Қосымша 3.2.5).

Дуальды оқыту «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша жүзеге асырылады.

2020,2021,2022 оқу жылындағы Жазғы сауықтыру  лагерінің Дипломалды іс-тәжірибе  конференциялары жоспарлы түрде  ұйымдастырылды.  Ұйымдастырылған іс-шаралар жайлы ақпарат  әлеуметтік желілерде жарияланды. «Дуалды оқытуды енгізу арқылы жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес кадрлар даярлауды жетілдіру»,«Балабақша мен отбасының ынтымақтастығы», «Мектепке дейінгі жаңартылған білім беру жағдайында болашақ мамандарды даярлау мәселелері»,«Болашақ мамандардың кәсіби дамуын жобалайтын педагогикалық технологиялар» тақырыбындағы  Ашық есік күндері, «Әлеуметтік серіктестік- маманның бәсекеге қабілеттілігінің  кепілі», «Кәсіптік тәжірибе- кәсіби шыңдалу негізі», «Үздік тәжірибе жинақтаушы топ-2022» дипломалды конференциялары мен  «Жаз алаңы- 2022», «Тәжірибе жинақтау- кәсіби біліктілік баспалдағы», «Жайдарлы лагерьдің шаттығы», «Ұлтымның үміт артар ұланымын»  атты жазғы тәжірибенің қорытынды конференциялары жоспарлы түрде ұйымдастырылды.

Колледж бен  әлеуметтік серіктестер арасындағы қарым- қатынастың жоғары деңгейде жүргізілуінің  нәтижесінде колледж түлектерінің жұмыспен қамтылуы жақсы жолға қойылған. Түлектердің жұмыспен қамтылған көрсеткіші №14 кестеде көрсетілген.

 

Кесте №14

 

жылдар

Бітіруші түлектердің саны Жұмыспен қамтылғандар
барлығы оның ішінде мемлекеттік барлығы оның ішінде мемлекеттік
күндізгі сырттай күндізгі сырттай
2020 жыл 51 103 70,5%
2021 жыл 37 139 72,2%
2022 жыл 48 90 46% қазан айының көрсеткіші

 

Кәсіптік тәжірибеге қатысты құжаттар тізімі №15 кестеде көрсетілген.

Кесте №15

Атауы
1 Корпоративтік  басқару (қамқорлық)  туралы Меморандум
2 Кәсіптік  іс-тәжірибе ны ұйымдастыру мен өткізу қағидалары
3 Келісім-шарттар
4 Дуальды оқыту шеңберіндегі үш жақты келісім-шарттар
5 Жұмыс орнында қауіпсіздік пен еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалықты тіркеу журналы
6 Іс-тәжірибе  жоспары
7 Іс-тәжірибе  есебі
8 Өндірістік оқытуды есепке алу журналы
9 Жұмысқа алуға Міндеттеме
10 Іс-тәжірибе  күнделігі
11 Білім алушыларға мекемеден берілген мінездемелер
12 Жеке азаматтарды қабылдау журналы
13 Іс-тәжірибе  нәтижесін көрсететін портфолио
14 Жұмыс берушілермен жүргізілген сауалнама
15 Түлектердің  жұмыспен қамтылуы

 

Оқу орнында күндізгі оқыту нысанындағы мамандықтар бойынша саны 25 адамнан аспайтын оқу топтары жасақталған.

 

 

 

 1. Оқу-әдістемелік жұмыс

 

4.1. Білім беру ұйымының жылдық жұмыс жоспарының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру міндеттеріне сәйкестігі және болуы

 

«Тараз-Ғасыр» колледжі Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім беру саласында табысты оқу орны болуға ұмтылады.Колледж заманауи даму үрдістеріне, сондай-ақ жылдар бойы жинақталған өзінің үздік дәстүрлеріне негізделген сапалы бәсекеге қабілетті білім беруді қамтамасыз етеді. Колледж түлектері жұмыспен қамту нарығында еркін бәсекелеседі, мектепке дейінгі, бастауыш білім беру,  экономика және техникалық қызмет көрсету саласында табысты жұмыс істейді. Жыл сайын колледждің стратегиялық даму жоспары негізінде 4.1.1-қосымша сапа саласындағы миссияға, саясатқа және мақсаттарға сәйкес колледждің Жиынтық жұмыс жоспары әзірленеді 4.1.2-қосымша (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 «орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының жүргізуі үшін міндетті құжаттар тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы»бұйрығына 39-қосымша).

«Тараз-Ғасыр» колледжі  ұжымы Қазақстан Республикасының Білім және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысында белгіленген «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 — 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» әзірленген стратегияға, миссияға және сапа саласындағы саясатқа және жалпы техникалық және кәсіптік білім беру міндеттеріне сәйкес білім беру қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша жыл сайын жоғары мақсаттар мен міндеттер қояды.

Мемлекеттік бағдарламаның міндеттері мен колледж миссиясы колледждің құрылымдық бөлімшелерінің ағымдағы жұмыс жоспарлары арқылы іске асырылады.

Колледждің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарында қызметтің 10 бағыты бойынша негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелілік көрсеткіштері көрсетілген.Жылдық жұмыс жоспарлары жыл сайын колледждің педагогикалық кеңесінде талқыланады. 4.1.3. Қосымша

 

4.2. Тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау

 

«Тараз – Ғасыр» колледжінде кадрларды бекітуде жеке еңбек шарты толтырылады. Еңбек шартында еңбек шартының мәні, мерзімі, қызметкердің міндеттері мен құқықтары, жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері, қызметкерлік жұмыс істеу шарттары, кепілдемелер мен өтемақылар көрсетіледі.

Кадрмен  қамтамасыз ету – мамандарды  даярлаудың сапасын анықтайтын маңызды шарт болып табылады. Оқытушылар құрамы педагогикалық және кәсіби тәжірибесі мол, кәсіби біліктілігі жоғары оқытушылар арасынан іріктеледі. Штаттық кестеге сәйкес жыл сайын қызметкерлердің cандық құрамы бекітіледі.

Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясатты қалыптастыру, колледж әкімшілігі, бөлімшелер, (Қосымша 4.1.1) Кафедра оқытушылары, білім алушылар және әлеуметтік серіктестер, жұмыс берушілер қатыса алады. Білім беру сапасын көтеру және әлеуметтік жағдайларға, оқытушылар мен білім алушыларға қатысты мәселелер тікелей колледж директорына, директор орынбасарларына ескертіліп, шешімі қабылданады. Ата-аналар, жұмыс берушілер, қоғамдық және басқа да ұйымдардың өкілдері өздерінің білім беру үдерісіне идеяларын еркін жеткізе алады. Мамандық бойынша ата-аналардың және әлеуметтік серіктестердің пікірлері, білім алушылардың сұрақтары, оқытушы жұмысының рейтингтік бағасы, мерзімдік жүйедегі білім алушылардың жетістіктерінің ішкі сапасын бақылау нәтижелері көрсетіледі. Жұмыс берушілер бітіруші білім алушылардың білімін бағалауға  қатысып, қорытынды аттестаттау нәтижелеріне талдау жасау арқылы мамандар даярлау сапасын жақсартуға өз үлестерін қосады. Зерделеу мониторингі №2 кестеде көрсетілген.

Жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу үшін, қажетті жағдайлар жасауда келесі бағыттар бойынша білім беру процесінің барлық қатысушыларының мониторингі жүргізіледі.

Ата-аналардың немесе білім алушылардың ата-аналарын немесе қамқоршыларын алмастыратын адамдардың колледж ұсынатын білім беру қызметтеріне қанағаттануы;

Білім алушылардың педагогтардың оқыту сапасына қанағаттануы;

«Педагогтардың кәсіби қызмет жағдайларына және материалдық-техникалық базаға қанағаттануы;

Колледждің педагог-психологиялық қызметі оқу жылы бойы барлық осы бағыттарға сауалнама жүргізеді.

реті

Студенттерді даярлау сапасын анықтайтын шарттар Зерттеу әдістері Оқу жылы Ескертулер

2.2.1 Қосымша

1. Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларына және оқу процесіне қанағаттану  

Сауалнама мониторингі

2020-2021 оқу жылы

2021-2022 оқу жылы

2022-2023 оқу жылы

 

Студенттердің қанағаттануы
2. Білім беру процесіне қатысушылардың барлығының: студенттердің, ата-аналардың/ студенттердің ата-аналарын немесе қамқоршыларын алмастыратын адамдардың, жұмыс берушілердің қанағаттануы

Жұмыс берушілердің пікірлері

Әлеуметтік серіктестердің пікірі

Сауалнама мониторингі  

2020-2021 оқу жылы

2021-2022 оқу жылы

 

 

 

2022-2023 оқу жылы

 

Білім беру процесіне қатысушылардың барлығының қанағаттануы

 

 

Слайдтар

 

 

 

 

 

3. Педагогтардың қанағаттануы Сауалнама мониторингі 2020-2021 оқу жылы

2021-2022 оқу жылы

2022-2023 оқу жылы

Педагогтардың қанағаттануы

 

 

4.3. Теориялық оқыту, өндірістегі оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы байланысты қамтамасыз ететін оқыту

 

Колледжде теориялық оқыту, өндірістегі оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы байланысты қамтамасыз ететін оқу қызметі оқыту нәтижелеріне бағытталған жұмыс оқу жоспарлары және жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. Оқу жұмыс жоспары мамандықтар бойынша тиісті әлеуметтік серіктестермен келісілген.

Дуальді оқыту жүйесі бойынша оқытылатын «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспары 40  іс-тәжірибе  ара қатынасында жасалынып, әлеуметтік серіктестермен бекітілген.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі мамандарды дайындауда колледж білім алушыларының кәсіптік тәжірибесі — оқу-тәрбие үрдісінде маңызды рөл атқарып, болашақ педагог мамандарды теориялық және іс-тәжірибелік    даярлаудың арасындағы байланыстырушы буын болып саналады, өйткеніпедагогикалық тәжірибе оқу орнының тұтас педагогикалық процесінің бөлінбейтін бір бөлігі бола отырып, болашақ мұғалім-маманды дайындаудың теориялық және іс-тәжірибелік    бірлігін қамтамасыз етеді. Кәсіптік іс-тәжірибе  «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік іс-тәжірибе ны ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және іс-тәжірибе  базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығынегізінде жүзеге асырылады.

Колледжде кәсіптік тәжірибе жинақтау үрдісі кәсіптік және арнайы пәндерді тереңдетіп оқытуға, машықкердің мектеп, балабақша, мұражай, театр, өнер мектептерінің өміріне бейімделуіне, педагогика, психология және жеке пән әдістемелері бойынша алған теориялық білімдерін тәжірибе кезінде қолдана білуге мүмкіндік береді.

Кәсіптік тәжірибенің мақсаты- білім алушылардың нәтижеге бағытталған теориялық білімдерін бекітіп, тереңдету, таңдалған мамандық бойынша кәсіби қызметін өз бетімен орындау үшін қажет біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру және  тәжірибе кезінде білім алушылардың кәсіби білімін көтеру.

Педагогикалық тәжірибе білім стандарттарына және мамандықтардың профиліне қарай білім беру саласындағы мекемелерде өткізіледі. Түлектердің кәсіби дайындығының сапасын тексеру мақсатында жұмыс берушілермен сауалнама жүргізіледі (Қосымша 4.3.1).

 

4.4. Кәсіптік оқытудың уақтылы бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану қоғам мен еңбек нарығының өзгеретін қажеттіліктеріне білім беру

 

Колледж білім беру бағдарламаларын МЖМБС, кәсіптік стандарттар негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен дербес әзірлейді.

Білім беру бағдарламасына: паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары кіреді.

2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарында білім беру бағдарламаларына келесі базалық модульдерді енгізу көзделді:

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану;

3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану;

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану.

2021-2022 оқу жылында мамандықтар бойынша кәсіптік модульдердің тізбесі мен мазмұны ТжКОББ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, кәсіптік стандарттар негізінде «Talap» КЕАҚ сайтында орналастырылған: kasipkor.kz (қосымша – «Білім беру мазмұны» — «НҚА жобалары 2021» — «ҮОЖ») үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары     (ҚР Білім және ғылым министрлігі 2017 жыл 31 қазандағы№553 бұйрығымен  бекіткен Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламалары) басшылыққа алынды.

2022-2023 оқу жылында ТжКББ МЖМБС, мамандықтардың кәсіптік стандарттары негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен колледж дербес әзірледі.

Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» № 130 бұйрығындағы нысандарға сәйкес әзірленді.

2021-2022 оқу жылында Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын есепке алудың бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыру үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының тізілімі (бұдан әрі – ББ тізілімі) әзірленуіне байланысты колледж 10 мамандық бойынша ББ бағдарламаларының паспорттарын ББ тізіліміне толық енгізді.

2022 жылдың сәуір-мамыр айларында колледж даярлайтын

7 мамандықтың білім беру бағдарамаларына КЕАҚ «Талап» тарапынан сараптама жүргізіліп, 7 мамандықтың білім беру бағдарламаларының паспорттары білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізілді.

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022жылғы 3 тамыздағы №348 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына» сәйкес «Өзін-өзі тану» пәнінің алынып тасталуына байланысты 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығының 2022-2026  оқу жылдарына арналған  оқу жұмыс жоспарындағы Арнайы пәндердегі «Қоғамтану және өзін-өзі тануды оқыту әдістемесіне» берілген  22 сағатын 5 семестрге «Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесіне» және 22 сағатын   6 семестр «Технология және оқытуәдістемесі» пәндеріне бөліп, 2022-2025 оқу жылындағы  оқу жұмыс жоспарындағы  Кәсіптік модуль КМ3 Оқу ақпаратын таратудың «ОН 3.8 Бастауыш сыныптарда өзін-өзі тану сабақтарын жоспарлау және өткізуді» 3курс 5-6 семестрде 2 кредит жоспарланған. 2021-2022 оқу жылында 01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының оқу жұмыс жоспарына Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 553 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленді.

 

Ғылыми-әдістемелік жұмыс, шығармашылық қызмет

 

Колледждің ғылыми-әдістемелік жұмысы ҚР «Білім туралы» Заңына, «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 23 қыркүйектегі № 78 бұйрығы, 2022 жылғы 31 наурыздағы № 338 бұйрығымен бекітілген «Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 12 қарашадағы № 561 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына» сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты және үлгілік оқу бағдарламалары, Білім және ғылым министрлігінің нормативті құжаттары негізінде білім беру жүйесін жаңғыртудағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын жүзеге асыруда. Колледж ұжымы «Білім беру мазмұнын жаңарту аясында шығармашыл тұлға қалыптастыруға бағытталған кәсіби құзіреттілік тәсілді іске асыру»  тақырыбымен жұмыс жасауда.Колледждің  ғылыми-әдістемелік  жұмысы

білім  берудің  жоғары  сапасы, қолжетімділігі мен тиімділігін,  колледждің  тұрақты  дамуын қамтамасыз ететін заңнамалық, ұйымдастырушылық, оқу-әдістемелік  шарттарды құруға  бағытталған.

Маман даярлауда оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру, жетілдіру бағытында озық тәжірибелерді зерттеу, жинақтау және тарату, оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, аттестаттаудан өтетін оқытушылардың теориялық және әдістемелік деңгейлерін көтеру мақсатында әдістемелік көмек көрсету, оқытушылар мен білім алушылардың зерттеушілік жұмысын ұйымдастыру және жетілдіру, конференцияларға, байқауларға, конкурстарға қатысуын қадағалау, пәндік-циклдік комиссия жұмысын ұйымдастыру, оқытушылардың баспасөз беттеріне, әдістемелік сайттарға мақалаларын жариялауға бағыт бағдар беру ғылыми-әдістемелік орталықтың негізгі міндеттеріне жатады. Осы міндеттерді орындай отырып, білім берудің сапасын арттыруға, сапалы мамандар даярлауға ерекше көңіл бөлінеді.

Әдістемелік кеңес — білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысын алқалық басқару нысаны болып табылады. Колледждің әдістемелік кеңесі екі айда бір рет өткізіліп тұрады. Әдістемелік кеңес қызметі төмендегі  негізгі бағыттар  арқылы жүзеге асады.

 • барлық құрылымдық бөлімдердің жұмыс жоспарлары, мамандықтардың жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу бағдарламаларын қарау және келісу;
 • оқытудың жаңа технологияларын енгізу;
 • оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру;
 • оқу-әдістемелік жұмыстарды жетілдіруде озық тәжірибелерді  жинақтау және тарату;
 • пән бойынша оқу-әдістемелік өнімдерді даярлау;
 • педагогтар мен студенттердің ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру;

әдістемелік кеңесте жоспарланған  жұмыстар қаралып,  кеңес мүшелерінің ой-пікірлері тыңдалып, ұсыныстарға сай шешімдер шығарылып, жүзеге асырылуы қарастырылады.

Заманауи талаптарға сай, кәсіби құзыретті маман даярлауда өзіндік  жүйесі қалыптасқан білім ордасы халықаралық, республикалық, облыстық сайыстарда үнемі жеңіс тұғырынан көрінуде. Техникалық және кәсіптік ұйымдардың кітапханашылары арасында өткізілген «Кітапхана – менің әлемім» тақырыбындағы эссе байқауына қатысып  I дәрежелі дипломмен марапатталды.

Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар колледждің миссиясына сәйкес жүргізіледі. Колледж бойынша 2 кафедраның  жұмысы  талапқа сай ұйымдастырылған. Кафедра комиссияның оқытушылары ізденісті жаңашылдыққа, жаңашылдықты шығармашылыққа ұштастыра отырып, сапалы мамандар даярлау бағытында әдістемелік шеберліктерін шыңдап отырады. Кафедралардың  оқу-әдістемелік жұмыстары төмендегідей  бағыттарды  қамтиды: ашық сабақтар, пәндік іс-шаралар, онкүндіктер, әдістемелік күн, шығармашылық есеп беру, озық педагогикалық тәжірибелерді тарату, оқытушылардың оқу-әдістемелік құралдарын жарыққа шығару, ғылыми-әдістемелік жұмыстар (дөңгелек үстел, пікір-сайыс, семинар-кеңес, семинар-практикум, ғылыми-іс-тәжірибелік    конференция), оқытушылардың білімін жетілдіруі, біліктілігін арттыруы(Қосымша 4.4.1).

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы №514 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесі басшылыққа алынды.

Колледж оқытушылары ғылыми-әдістемелік зерттеу жұмыстарының нәтижелерін түрлі деңгейдегі  ғылыми-тәжірибелік конференцияларда жариялап және кәсіби байқаулар мен пәндік олимпиадаларға қатысып жетістіктерді иеленіп отырады .

Колледж оқытушыларының түрлі  деңгейдегі кәсіби байқауларға, семинарларға, ғылыми-іс-тәжірибелік    конференцияларға  қатысуы, нәтижесі №5 кестеде көрсетілген.

кесте №5

Оқу жылдары Қалалық

байқау,ҒПК

(қатысуы,дипло,

сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Облыстық

байқау, ҒПК

(қатысуы,диплом,

сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Республикалық

байқау,ҒПК

(диплом,

сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Халықаралық байқау, ҒПК

(қатысуы,диплом,

сертификат,

алғыс хат, жинақ

Барлығы
3 2020-2021 11 5 1 17
4 2021-2022 15 3 1 19
5 2022-2023 3 3

 

ҰАО «Talap» акционерлік емес  холдингі Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мен оқыту саласындағы заманауи педагогикалық идеяларды, бастамалар мен жобаларды тарату мақсатында ұйымдастырылған 2021 жылы «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының ұйымдастыруымен өткен «Педагогтың цифорлық құзретін дамыту» 80сағат.көлемінде курсынан Д.Д.Садыкова, А.О.Калыков,Г.Орынтаева, Қ.Б Тұлпарова,Е.Жумабаева  колледж оқытушылары қатысқаны туралы  сертификат иеленді.

 1. Жас маман Советова Инкардың 2020-21 оқу жылының бірінші жарты жылында ұйымдастырған іс-шаралары:

24.09.2020 жылы 1 курс студенттері н студенттер қатарына салтанатты түрде қабылдауға арналған «Студенттік өмір – қызықты көңіл» атты мерекелік іс-шараны Нұралы Бауыржанмен Бб-2-18 тобымен бірге ұйымдастырған іс шара өтті.

24.12.20 жылы Колледж психологы Советова Инкар мен Асқарбек Ажар  колледждің І-ІІ курстың қыздары арасында «Қыз тәрбиесі – ұлт айнасы» атты дөңгелек үстел  ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел жоспары бойынша «Қыз тәрбиесі- ұрпақ болашағы» тақырыбында баяндама жасалынды.

06.12.20  жылы Шалғымбаева Г.О. мен Қалыкулова М.Ж. ұйымдастыруымен 16-желтоқсан «Тәуелсіздік- ұлттық өрлеудің ұлы күші» атты тарихи кешке қатысты.  Іс-шара колледж ішінен ашылған «COWORKING» электронды оқу орталығында өте жоғары деңгейде өтті.

2020-21 оқу жылында «Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі» атты тақырыбында өтетін онкүндік іс-шарасы аясында оқытушылар мен студенттер арасында «Екі жұлдыз» байқауы ұйымдастырылды. Шараға 8 жұп қатысып, Асқарбек Ажар  мен  Дт-2-18 тобының студенті Ермахан Аружан бірге қатысып «Ең үздік дауыс» номинациясы бойынша марапатталды.

 1. Жас маман Жұмабаева Еркежанның 2021-22 оқу жылының бірінші жарты жылында ұйымдастырған іс-шаралары:

Жас маман Жұмабаева Еркежан 2021-22 оқу жылының бірінші жарты жылында  қатысқан  іс-шаралар: «Мықты болсан өзінді жең»           студенттер арасында           психологиялық тренингті Садыкова Дүрия мен бірлесе отырып өткізді.

04.09.21 жылы информатика пәні мұғалімі Калыков А.О.  ұйымдастырған «Edy pаge платформасында жұмыс істеу,терезелерімен және бастырмалармен танысу» атты семинар өтілді. Семинарда қашықтықтан оқыту процесін ұйымдастыруға байланысты түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу мазмұнын жүзеге асыруда шығармашылықпен жұмыс жасайтын педагогтерді анықтау, қашықтықтан оқыту барысында педагогтердің ақпараттық құзіреттілігін арттыру,әдістемелік қолдау,ынталандыру мақсатында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагогтері арасында өткізілген «Үздік бейнесабақ» облыстық онлайн байқауына қатысқан А. Байзакова ІІІ орын иегері атанды.

Педагогтармен жұмыс бағытының бірі рейтинг – оқытушы еңбегінің нәтижесін анықтау болып табылады. Педагогикалық еңбекті бағаламай, білім  ордасының дамуы мен болашағын жоспарлау мүмкін емес.

Ғылыми-әдістемелік жұмыстың қорытынды есебі жыл соңында кафедра отырысында тыңдалып, жұмыстардың қорытынды рейтингісі әдістемелік кеңесте жарияланады. Ғылыми-әдістемелік жұмыстарда жоғары балл жинаған  оқытушылар  марапатқа ұсынылады.

Колледж оқытушыларының  уақыт талабына сай  оқу үрдісін жаңа бағытта дамытуда интернет желісіне қосылған, ақпараттық жабдықталған кабинеттерде интерактивті тақта,интерактивті панель, аудио-бейнетаспаларды, лингофон тағы басқа техникалық құралдарды қолдануларына толық мүмкіндік жасалған.

Оқу-жұмыс жоспарына сәйкес колледж оқытушыларының үздік бейнесабақтары салалар бойынша әзірленіп, Республикалық (ОӘБ) оқу әдістемелік бірлестікке жолданды. Сарапталған жұмыстар «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамының ТжКБ мамандықтары бойынша ҚБТ пайдалануға арналған бейнесабақтар, электрондық оқулықтар мен қосымша материалдар каталогына енгізілді.

Оқытудың мазмұны бойынша мемлекеттік білім стандартына сүйене отырып,  педагогикалық жаңа технологияларды білім беру үрдісінде қолдану, колледж оқытушылары арасында өзара сабаққа қатысу, тәжірибе алмасу әдістемелік көмек беру жолға қойылған.Оқу процесіне электрондық оқыту құралдары (электрондық оқулықтар, оқыту бағдарламалары) негізінде оқытудың интерактивті әдістері мен инновациялық технологиялары белсенді енгізілуде. Саралап деңгейлеп оқыту, тұлғаға бағытталған технологиялар, критериалды бағалау технологиялары, жеке және топтық жобалар, портфолио, «Кейс-стади» технологиялары, «CLIL», сыни ойлауды дамыту технологиясын қолдана отырып диалогтық оқыту, презентациялар мен «flash-тесттер» жасау және т. б. қолданылады.

Колледждің  2021-2022 оқу жылында жалпы білім беру пәндерінің оқытушыларымен  Сыни ойлауды дамыту технологиясы тәсілімен жұмыс істейтін шығармашылық топ құрылды. Шығармашылық топ мүшелері ретінде кординатор Г.Тезекбаева, негізгі қатысушылар П.Алимкулова (қазақ тілі пәнінің оқытушысы), Б.Нуралы (математика пәнінің оқытушысы), Д.Садыкова (педагогика пәнінің оқытушысы), М.Калыкулова (мәдениеттану пәнінің оқытушысы) және эксперт Э.Мирзалиева («Өрлеу» БАҰО филиалының тренері) тағайындалды. Шығармашылық топ мүшелерінің СТО элементтерін қолдану бойынша  жүргізілді (Қосымша 2.5.8).

Оқытушының кәсіби деңгейінің сапасын көтерудің тағы бір жолы  оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар жазу.Колледж оқытушылары осы мақсатта оқу құралдары, пән бойынша әдістемелік көмекші құралдары мен  нұсқауларды құрастырып,  әдістемелік кеңесте қорғап, бекітуге ұсынады.

Төмендегі кестеде кафедра оқытушыларының  даярлаған еңбектері көрсетілген.

Кесте №6

Кафедра 2020-2021 2021-2122 2022-2023
1 Педагогика 1 1 1
2 Филология 1
3 Шет тілі 2 1
4 Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 1
5 Мектепке дейінгі  білім беру 1
6 Жаратылыстану және  информатика 1 2
7 Дене тәрбиесі 1 1
Барлығы 8 5 1

Колледж оқытушыларының  өз іс-тәжірибелерін әріптестерімен бөлісу мақсатында өткізген іс-шаралары, ашық сабақтары, жаңашыл ой-әрекеттері мақала түрінде үнемі  халықаралық, республикалық, облыстық баспа беттеріне, Жамбыл облыстық ғылыми-әдістемелік «Озық сабақ», «Білім шырағы» журналы, облыстық «Ақ жол», «Арай»,  «Жамбыл -Тараз» газеттеріне материалдар жарияланды.

Оқытушылардың озат тәжірибелі жұмыстары жинақталып «Колледж тынысы» ғылыми-ақпараттық журналы мен студенттердің  шығармашылық жұмыстары «Студент     life»  журналының кезекті сандарында және колледж сайтында үнемі  жарияланып  тұрады.

Колледж ұжымында педагогикалық еңбек шеберлері мен озат тәжірибе иелерінен құралған «Кәсіби шеберлік мектебі»шығармашылық топ және«Жас мамандар» мектебі жұмыс істейді. Жас маман мектебі тәлімгерлікті ұйымдастыру,оқытушыларға оқу сабақтарын дайындау және өткізуге, оқу-әдістемелік материалдарды және дәрісханадан тыс  іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсетеді

Оқытушының кәсіби шеберлігін жан-жақты арттыруға бағытталған жұмыстардың бірі–педагогикалық тәжірибені тарату. Педагогикалық тәжірибепедагогтың күнделікті қызметінде меңгерген іс-тәжірибелік білім, іскерлік, дағдының бірлігі, кәсіби шеберлігінің негізі, педагогика ғылымдары дамуының негізгі бір көзі болғандықтан «Кәсіби шеберлік» мектебі  оқытушылардың  тәжірибесін  тарату, насихаттау жұмыстарын  жүргізіп келеді. Тәжірибелі оқытушылар  шығармашылық тақырыптары аясында өз тәжірибесін түрлі формада таратады: шығармашылық  есеп, семинар-тренинг, шеберлік сағаттары, коучинг, педагогикалық шеберхана, әдістемелік көрме т.б. Соның бірі 17.03.2022 ж. Колледжімізде ауылдық жерлерде орналасқан техникалық  және кәсіптік білім  беру ұйымдарын әдістемелік тұрғыдан қолдау мақсатында ұйымдастырылған «Техникалық және кәсіптік білім берудегі қазіргі білім: тәжірибе және инновация»тақырыбында  облыстық тәжірибелік семинар онлайн және офлайн форматта болып өтті.Заманауи сапалы білім беру жолындағы колледждің білікті ұстаздары оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерінде төмендегідей тақырыптарда өз тәжірибелерімен бөлісті: «Академиялық дербестік аясында білім беру бағдарламаларының оқу жұмыс жоспарларын құрастыру», «Білім алушы парламент және дебат қозғалысының дамуы»; «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылармен жұмыс жүргізу ерекшеліктері», «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың заманауи тәсілдері және оның мазмұны», «Ақпараттық технологиялар  негізінде веб-платформаларды қолдану»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 4 мамырдағы «Педагог кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» №175 бұйрығы негізінде колледж оқытушылары Қазақстан педагогтарының біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталықтарында білімдерін жетілдірді.

Колледж оқытушылары жыл сайын білім берудің құзыреттілікке бағытталған жаңартылған мазмұнын ескере отырып, оқыту мен білім берудің үздік тәсілдерін меңгерту арқылы жүзеге асыруда өз білімдерін көтеру, оқыту мен білім берудің үздік тәсілдерін меңгерту арқылы жүзеге асыруда халықаралық, республикалық, облыстық  білім жетілдіру курстарынан өтіп тұрады.

Педагогикалық бағыттағы мамандар М.Х Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде, ҰҚП «Атамекен» Жамбыл облысының кәсіпкерлер палатасында, «Педагогикалық шеберлік» орталығының Тараз қаласындағы филиалында өз білімдерін жетілдіреді. 2021-2020 оқу жылында Астана қаласында «Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығында жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша  7 оқытушы Қазақстан Республикасы  педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын колледждердің бітіруші курс студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы бойынша 80 сағаттық тренерлерді оқыту курсын, 4 оқытушы Қазақстан Республикасы  орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде  педагог кадрларды даярлайтын колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу  курсын аяқтады.

Осы Деңгейлі бағдарлама арқылы өз білімдерін жетілдірген колледж оқытушылары келешек мамандар, бітіруші курс студенттерімен тығыз жұмыс жүргізуде. Колледж оқытушыларының білімін жетілдіру, яғни мерзімінде курстан өтуі және өз білімдерін көтеру жұмысы  үнемі қадағаланып  тұрады(Қосымша 15).

Оқытушылардың кәсіби біліктілігін көтеру көрсеткіші №7 кестеде көрсетілген.

Оқытушылардың кәсіби біліктілігін көтеру көрсеткіші

Кесте №7

Жылы Халықаралық Республикалық Өңіраралық Облыстық Барлығы
2020-2021 5 12 17
2021-2022 3 8 11
2022-2023 20 28

Білім беру, ғылыми және мәдени байланыстар бойынша колледжіміз өзара ынтымақтастық және бірлескен әрекеттер туралы  меморандумға қол қойылған оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыстар жүргізеді. Атап айтқанда, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Жамбыл облысы бойынша «Кәсіпкерлер палатасы» орталығымен  колледж ұжымы  білім және ғылым саласында, білім беру үдерісін жетілдіруде, педагогтардың біліктілігін арттыруда, колледж түлектерін жұмыспен қамтуда бірлескен іс-әрекеттермен тәжірибе алмасып отырады

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 208 бұйрығына сәйкес 2017-2020 жылдар аралығында колледж «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы  бойынша  пилоттық жобаға енгізілді.«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын білім салаларының мазмұнына интеграциялау оқу пәндерінің құндылықтық әлеуетін арттыруға, олардың мазмұнына оқушы тұлғасын рухани-адамгершілік және интеллектуалдық тұрғыда дамытуды көздейтін арнайы міндеттер мен тиісті материалды қосуға бағытталды. Оқу-тәрбие үдерісінде барлық оқу пәндері бойынша интеграцияланған сабақтар өткізу,барлық тәрбие шараларының, мерекелік іс-шаралардың, сайыстар мен байқаулардың мазмұнына, барлық үйірмелер мен факультатив сабақтардың мазмұнына жалпыадамзаттық құндылықтар енгізілді.ҚР Білім және ғылым  министрінің 2021 жылғы 18 қаңтар №26 бұйрығы  1-қосымшаға сәйкес  «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасын іске асыру жөніндегі негізгі білім беру ұйымдары қатарына енгізілді.

Колледждің әдістемелік жұмысының мақсат-міндеттеріне сәйкес оқытушылар мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары колледждің ғылыми-зерттеу жұмыстарыныңережелері негізінде жоспарланады

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметі білім беруге оң әсерін тигізетін, білім алушылардың білім берудің үздіксіз процесіне тиімді қосылуын қамтамасыз ететін, маман даярлау сапасын жоғарылатуды ынталандыратын  ғылыми қызмет пен оқу үдерісін өзара   біріктіреді. Колледж оқытушыларының білім алушылардың ғылыми–зерттеу қызметін дұрыс ұйымдастыруы мен құзіретті басқаруы, білім берудің бірқатар тапсырмаларын және  жоғары біліктілікті, бәсекеге қабілетті маман даярлаудағы «мемлекеттік тапсырысты» орындауға мүмкіндік береді.

Ғылыми зерттеу жұмыстарының мазмұны мен бағыты білім алушылардың ғылыми жетекшісімен бірлескен жұмысы арқылы  анықталады. Тақырып таңдауда колледждің даму стратегиясының басым бағыттары және білім алушы мен оқытушының жеке қызығушылықтары ескеріледі. Колледж студенттері  зерттеу жұмыстарымен айналысуға, танымдық қызығушылықтарын арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында  түрлі деңгейдегі ғылыми-іс-тәжірибелік   , ғылыми-теориялық конференцияларға (қалалық, облыстық, республикалық, аймақтық, халықаралық)  белсене қатысады.

Колледж білім алушыларының ғылыми-іс-тәжірибелік конференциялар мен кәсіби байқауларға қатысуы, нәтижесі төмендегі кестеде көрсетілген.

 

Колледж білім алушыларының байқау,пәндік олимпиада, конференция, семинарға қатысуы , нәтижесі

Кесте №8

Оқу жылы Облыстық

байқау,ҒПК

қатысуы (диплом, сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Республикалық байқау,ҒПК

қатысуы (диплом, сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Халықаралық байқау,ҒПК

қатысуы (диплом,

сертификат,

алғыс хат, жинақ, жолдама)

Барлығы
1 2020-2021 2/0/9/0 1/1/1 3/1/10/0
2 2021-2022 7/0/5/0 1/1/1 8/1/6 /0
3 2022-2023 0/0/0/0 0/0/2/0 0/0/2/0

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті «Университеттік технологиялық бизнес-инкубатор» корпоративтік Қорының ұйымдастыруымен жыл сайын дәстүрлі түрде өткізетін «Жас Дарын» республикалық ғылыми-іс-тәжірибелік     конференциясына колледж білім алушылары оқытушылардың жетекшілігімен 2018 жылдан бері қатысып, жүлделі орындар мен сертификаттар иеленіп келеді, жинаққа мақалалары жарияланып отырады.А.Серікбай ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатталды.

«ХХІ ғасыр білім алушылар мен мектеп оқушыларының зияткерлігі: мүмкіндіктерді іске асыруы, болашаққа жоспары» V халықаралық ғылыми-іс-тәжірибелік    қашықтық конференциясының «Педагогика және психология секциясының жеңімпазы Жетпісова Аружан І дәрежелі дипломмен марапатталды, жетекшісі Д.Д.Садыкова.

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының жоспарына сәйкес өткізілген «Ұлы дала елі» тақырыбындағы ІV,V республикалық этномәдени онлайн-форумында  «Менің туған өлкем», «Фотосуреттердегі менің өлкем» «Қазақ халқының мұрасы»,«Таусылмас бұлақ» бағыттары бойынша қатысқан 3 білім алушы жеңімпаз атанса,1 студент     сертификатқа ие болды.

ТарМПУ-дың «Әлем тілдері»  кафедрасының ұйымдастыруымен өткен «Young teachers:Modern problems»   тақырыбындағы халықаралық конференцияға Бб-3-20 тобының білім алушысы Ұ.Құлжанова, Бб-2-21 тобының білім алушысы А.Жетписова «Actual problems of teaching English» тақырыбында баяндама жазып, II,ІІІ орынды иеленді,жетекшісі М.Тажиева, Қ.Тулпарова.

Ғылыми жетекшілер ғылыми жұмыстарға баулу, ізденушілік қасиеттерін қалыптастыру мақсатында білім алушылардың  ғылыми жұмыстарын түрлі деңгейдегі ғылыми жобалар байқауына ұсынады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Дарын» республикалық ғылыми-іс-тәжірибелік    орталығының ұйымдастыруымен, кәсіби педагогикалық білім мен педагогикалық мамандықтың маңыздылығын арттыру, осы мамандықты таңдаған талантты жастарды анықтау мақсатында жыл сайын өтетін «Дарынды балаларға – талантты ұстаз»  республикалық педагогикалық олимпиадасына қатысқан колледжіміздің білім алушылары жүлделі орындарды иеленіп келеді.

Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай облыстық Абай атындағы кітапхананың  ұйымдастырған облыстық «Өлең –сөздің патшасы, сөз сарасы…» атты байқауының ІІ орын иегері – А.Төлен және « Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе!» көркемсөз оқу байқауының ІІІ дәрежелі жүлдегері М.Бейбитова (жетекшісі – Д.Садыкова) сынды оқытушыларымыз бен білім алушылар – колледж мақтанышы.

XІІІ облыстық колледждер арасында «Атасы асыл сөздің – ақын Абай» тақырыбында өткен Абай оқулары байқауында А.Төлен І орынды иеленді, Ққ-1-21 тобының студенті Н.Нуртаев ІІ орынды иеленді.

2021 жылы «Mahataev.kz» — Мұқағали Мақатаев әлемі білім  порталының ұйымдастырған республикалық «Мақатаев оқулары» конкурсына қатысқан Қ.Жүнісбаева І орынды иеленіп, дипломмен марапаталды.

Білім алушылардың дарындылығын арттыру үшін колледжіміздің оқытушылары тарапынан көптеген жұмыстар жасалуда. Солардың ішінде дарынды оқушылардың арасында жаратылыстану және  гуманитарлық пәндер бойынша өткізілетін пәндік олимпиадалардың орны ерекше. Колледж білім алушылары түрлі деңгейдегі пәндік қашықтық онлайн олимпиадалар мен байқауларға қатысып, өз білімін тексеруге, жаңа біліммен қарулануға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, «Ustaz tilegi» ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған республикалық тарих, химия, математика, қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінен білім алушылар арасындағы онлайн-олимпиада,  «Инфоурок» білім беру порталы, «Живой организм» биология пәні бойынша халықаралық интернет олимпиада, педагогика пәнінен «Солнечный свет»  қашықтық онлайн олимпиадалары.

Білім алушылардың  ғылыми-ізденіс жұмыстарының бір түрі курстық және диплом жұмыстары мемлекеттік стандартқа негізделген оқу жоспары бойынша арнайы пәндерден қорғалады. Курстық жұмысты орындау барысында білім алушы өз бетінше әдебиетпен жұмыс жасауға, таңдап алынған тақырыбы бойынша негізгі ұғымдарды табуға, нақты материалдарды теріп алуға, өңдеуге және талдауға, кестелер мен диаграммалар құрастыруға, соның негізінде дұрыс қорытынды жасауға үйренеді. Колледж білім алушылары теориялық проблемаларды талдауда өз ойын айқын, сауатты баяндауға машықтанады. Курстық жұмыс тақырыбы білім алушының  ғылыми жетекшісімен бірлесе отырып таңдалып, оқу жылының басында бекітіледі. Курстық жұмысты қорғау барысында тақырыптың өзектілігі, ғылымилығы, тәжірибелік бөлімінің дипломалды іс-тәжірибе да эксперименттік сынақтан өткізілу барысы, эксперименттік-тәжірибелік мәліметтердің ұсынылуы, талапқа сай ресімделуі ескеріледі. Жыл сайын 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» тараулық курстық жұмыстар жазылады. Оқу жылының соңында мамыр айында студенттер    жыл бойы жүргізген зерттеу жұмыстарының қорытындысын шығарып, жетекшінің берген пікірі бойынша қорғауға жіберіледі. Білім алушылардың курстық жұмыстарының салыстырмалы нәтижелері №1 диаграммада көрсетілген.

Білім алушылардың  ғылыми-ізденіс жұмыстарының бір түрі курстық және диплом жұмыстары мемлекеттік стандартқа негізделген оқу жоспары бойынша арнайы пәндерден қорғалады. Курстық жұмысты орындау барысында білім алушы өз бетінше әдебиетпен жұмыс жасауға, таңдап алынған тақырыбы бойынша негізгі ұғымдарды табуға, нақты материалдарды теріп алуға, өңдеуге және талдауға, кестелер мен диаграммалар құрастыруға, соның негізінде дұрыс қорытынды жасауға үйренеді. Колледж білім алушылары теориялық проблемаларды талдауда өз ойын айқын, сауатты баяндауға машықтанады. Курстық жұмыс тақырыбы білім алушының  ғылыми жетекшісімен бірлесе отырып таңдалып, оқу жылының басында бекітіледі. Курстық жұмысты қорғау барысында тақырыптың өзектілігі, ғылымилығы, тәжірибелік бөлімінің дипломалды іс-тәжірибе да эксперименттік сынақтан өткізілу барысы, эксперименттік-тәжірибелік мәліметтердің ұсынылуы, талапқа сай ресімделуі ескеріледі. Жыл сайын 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 0105000 «Бастауыш білім беру», «Дене тәрбиесі және спорт», «Құқықтану» мамандықтары бойынша екі тараулық курстық жұмыстар жазылады. Оқу жылының соңында мамыр айында студенттер    жыл бойы жүргізген зерттеу жұмыстарының қорытындысын шығарып, жетекшінің берген пікірі бойынша қорғауға жіберіледі. Білім алушылардың курстық жұмыстарының салыстырмалы нәтижелері №1 диаграммада көрсетілген.

Диаграмма №1

 

Бағалау комиссиясы алдында зерттеу жұмыстарын қорғап, бағаланады. Курстық жұмыс бағалары бағалау ведомосына қойылып, салыстырмалы нәтижелері шығарылады

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары мен өндірісті интеграциялау

 

Колледж техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарлаламалары мен өндірісті интеграциялау мақсатында 2016 жылдан бастап «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығын дуальды оқыту жүйесіне көшірді. Бала-бақшалардағы өндірістік оқыту мен кәсіптік іс-тәжірибенің   міндетті кезеңдерімен ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны  келесі нормативтік-құқықтық актілермен регламенттеледі:

1) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (35,116,119-б.);

2) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (683-687-б. 33-б.);

3) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (1,5,6,17,45-1 бап);

4) «Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы (бұдан әрі-ҚР БҒМ №50 бұйрығы);

5)«Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік іс-тәжірибе ны өткізуге арналған үлгілік шарттың және дуальды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығы (бұдан әрі- ҚР БҒМ №93 бұйрығы).

6) «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын есепке алғандағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қарашадағы № 597 бұйрығы (бұдан әрі-ҚР БҒМ №597 бұйрығы).

ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 7-1) тармақшасына сәйкес дуальды оқыту туралы шарт білім алушының еңбек қызметін растайтын құжат болып табылады.

ҚР БҒМ 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығының 2-тарауының 5-тармағына сәйкес кәсіпорын (ұйым) білім алушылардың кәсіпорын (ұйым) базасында өндірістік оқыту мен кәсіптік іс-тәжірибе дан өту мерзімдерін көрсете отырып, дуальды оқыту туралы шартқа қосымшаны толтырады.

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің әзірленген оқу жұмыс бағдарламаларының болуы

 

Колледж мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жұмыс жоспарларын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген техникалық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі – МЖМБС) талаптарына сәйкес дербес әзірлейді.

Колледжде 2021-2022 оқу жылында жұмыс оқу жоспары Қазақстан Республикасының  Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2021 жылғы 23 шілдедегі № 362 бұйрығына 1-қосымша), мамандықтардың үлгілік оқу жоспарлары(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы),«ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарын бекіту туралы» (ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қараша № 500 бұйрығы) басшылыққа ала отырып,Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрығымен бекітілген нысанға сәйкес, мамандықтың кәсіптік стандартын басшылыққа ала отырып жасалған

2022-2023 оқу жылында ҚР  ТжКББ  мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын  (Қазақстан  Республикасы Оқу — ағарту министрлігінің  2022 жылғы 3  тамыздағы  №348 бұйрығының  5 –қосымшасы), «ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарын бекіту туралы» (ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қараша № 500 бұйрығы) басшылыққа ала отырып, «ТжКББқұжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығымен (өзгерістер және толықтырулармен 2021 ж 16 қыркүйектегі  №472 бұйрық) және бекітілген нысанына сәйкес  жасалды.

Дуальды оқытуды іске асыру шеңберінде жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып,01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»мамандығы, 4S01120102 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі» біліктілігі бойынша қолданыстағы оқу жоспарларына интеграцияланатын жұмыс оқу бағдарламалары әзірленді

 

4.4. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің әзірленген оқу жұмыс жоспарларының болуы

ОЖБ-ның барлық компоненттері әлеуметтік серіктестердің сараптамасынан өтеді. Әр жылды қабылдау үшін өз оқу жоспарлары әзірленеді, өйткені жыл сайын талқылаулар (семинарлар, дөңгелек үстелдер және т.б.) нәтижесінде оқу процесін жоспарлау мен ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірленеді, жыл сайын уақыт, жұмыс берушілер, білім алушылар талаптарын, НҚА өзгерістерін ескере отырып өзгеруі мүмкін. Оқу жұмыс жоспары «техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуге міндетті құжаттардың нысандары»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығына сәйкес жасалады. Жыл сайын әзірленетін ұсынымдарға сәйкес бекітілген оқу жоспарларына осы құжатты қарау және бекіту тәртібімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Талқылау және қарау әдістемелік кеңестің хаттамаларымен белгіленеді.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының соңғы өзгерістерінде көрсетілген академиялық дербестікті іске асыру шеңберінде (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 23 шілдедегі №362 бұйрығымен бекітілген) колледждер жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптарының өзгеруіне жауап ретінде білім беру бағдарламаларын динамикалық еңбек нарығының талаптарына жақындату жолында бар күш-жігерін жұмсауға тиіс. «Тараз-Ғасыр»колледжі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің МЖМБС моделі мен талаптарына сәйкес оқу жұмыс жоспарларын әзірлейді.  2022-2023 жылдарға арналған мамандықтар бойынша оқу жұмыс жоспарлары оқытудың кредиттік-модульдік технологиясын ескере отырып, ТжКБ МЖМБС талаптарына сәйкес келеді. 4.4.1.Қосымша

Академиялық дербестік шеңберінде білім беру бағдарламалары кәсіптер мен біліктіліктерді салыстырмалы талдау негізінде әзірленеді, одан әрі жұмыс істеу үшін зерделенетін көздердің жиынтығы айқындалады:

 • Мамандық бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары;
 • Кәсіптік стандарт.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11690 болып тіркелген) «Тараз-Ғасыр»колледжі-де 2020-2021,2021-2022,2022-2023 оқу оқу жұмыс жоспарларын әзірлеу кезінде қолданылды. 4.4.2.Қосымша

Оқу бағдарламалары мен жоспарлары негізінде білім беру қызметін жоспарлау және ұйымдастыру

 

Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау оқудың барлық мерзіміне оқу процесінің бекітілген кестесі негізінде жүзеге асырылады. Оқу процесінің кестесі аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу мерзімдерінің, сондай-ақ каникулдардың теориялық және іс-тәжірибелік    сабақтарының кезеңдері көрсетіле отырып, оқу жылдары мен семестрлері бойынша жасалады. Оқу бағдарламалары мен жоспарлары негізінде білім беру қызметін тиімді жоспарлау және ұйымдастыру үшін жыл сайын оқу-тәрбие процесінің кестесі әзірленеді. Білім беру процесі жүйелі, бақыланатын сипатқа ие, бұл оқу жылына арналған оқу процесінің кестесінде көрініс табады. Оқу-тәрбие процесінің кестесін колледж директоры бекітеді. Қосымша 4.9.1. 

 

Оқу-тәрбие процесінің кестесі және оқу сабақтарының кестесі ақпараттық стендтерде және колледж сайтында орналастырылған.

Оқу жұмысы оқу сабақтарының кестесі мен кеңес беру кестесін реттейді. Оқу сабақтарының кестесі әрбір академиялық семестрге, әрбір оқу тобына мынадай қағидаттар мен қағидалар ескеріле отырып әзірленеді:

 • бір күн ішінде оқу сабақтарының үздіксіздігі және бір апта ішінде оқу жұмысының біркелкі бөлінуі, студенттердің шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу;
 • жұмыс уақытын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету және т. б;
 • кестеге өзгерістерді тек директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының рұқсатымен келісе отырып және маңызды жағдайларға байланысты ғана енгізу;
 • оқу сабақтары ұзақтығы 45 минуттан екі академиялық сағат болған кезде екі ауысымда ұйымдастырылады.;
 • кестені әзірлеу кезінде модульдерді игеру реттілігі ескеріледі.

Бағаланатын кезеңде теориялық сабақтардың бекітілген кестелерінің көшірмелері қоса беріледі.   Қосымша 4.4.3.

 

 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру және іске асыру

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 23 шілдедегі №362 бұйрығымен бекітілген) соңғы өзгертулермен белгіленген МЖМБС-ға өзгерістерді іске асыру шеңберінде:

 • кредит-біліктіліктегі оқыту нәтижелерінің жалпы салмағының немесе Біліктіліктің жеке компонентінің сандық көрінісі;
 • кредиттік-модульдік оқыту жүйесі-кредиттік және модульдік оқыту технологияларының бірлігіне негізделген оқу процесін ұйымдастыру моделі;
 • міндетті компонент – білім алушылар міндетті түрде меңгеретін оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің тізбесі.

Кредиттік-модульдік жүйе-бұл мазмұнды модульдерді меңгеру үшін қажетті студенттің оқу жүктемесін өлшеу бірлігі ретінде ests модульдік оқыту технологиялары мен сынақ кредиттерінің бірлігіне негізделген оқу процесін ұйымдастыру моделі. Оқу процесін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі: білім беру бағдарламасының модульдік құрылымын; еңбек сыйымдылығын бағалау үшін сынақ бірліктерін (кредиттерді) пайдалануды; білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйелерін пайдалануды; студенттің жеке оқу жоспарын қалыптастыруға қатысуын көздейді; білім беру процесінде Өзін-өзі оқыту үлесін арттыру; білім беру бағдарламаларының икемділігін арттыру.

Кредиттік-модульдік жүйені енгізудің мақсаты мазмұны бойынша да, оқытуды ұйымдастыру бойынша да «қазіргі сәтте бар қажеттіліктерді қанағаттандыруға кепілдік беретін және жаңа мүдде векторын айқындайтын»икемді білім беру құрылымдарын құру болып табылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Кредиттік оқыту жүйесінің ережелері», «кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері»; «Кредиттік оқыту жүйесінің ережелерін бекіту туралы» кредиттік-модульдік жүйе шеңберінде оқу процесін ұйымдастыру және жүргізу бойынша негізгі талаптарды регламенттейтін кредиттік-модульдік оқыту технологиясының нормативтік-құқықтық базасын қалыптастыру бойынша белгілі бір жұмыс жүргізді. оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесінің;  «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологиясын енгізу ерекшеліктері» және т. б.

2022-2023 оқу жылында қабылданған мамандықтар үшін оқу жұмыс жоспарлары кредиттік-модульдік оқыту моделінің талаптарына сәйкес құрастырылды. Мамандықтар тізімі төмендегі кестеде көрсетілген (Қосымша 4.8.2).

 

Кесте №9

Шифр және мамандық атауы Біліктілігі
1 01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 4S01120102 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі»
2 01140500        «Дене тәрбиесі және спорт» 4S01140501   Дене тәрбиесі  пәнінің мұғалімі
3 0420100          Құқықтану 4S04210101   Заңгер

 

 Модульдік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру және іске асыру

 

Бүгінгі таңда модульдік оқыту соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан оқытудың белсенді түрлерін сәтті қолданудың негізгі шарттарының бірі ретінде қарастырылады. Мұндай оқыту өндіріс пен елдің дамуының нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін нақты тиімділікті болжайды.

Модульдік оқыту дегеніміз-білім беру процесін ұйымдастыру, онда білім беру ақпараты модульдерге бөлінеді (аяқталған және тәуелсіз бірліктер, ақпарат бөліктері). Модуль-оқу материалының логикалық аяқталған бірлігін, іс-қимылдың мақсатты бағдарламасын және қойылған мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін әдістемелік басшылықты қамтитын ақпарат блогы. Модуль ұғымы «белгілі бір жұмысты орындау үшін кейбір теориялық және іс-тәжірибелік    дағдыларды алғашқы игеруді қамтамасыз ететін оқу материалының осындай көлемін қамтиды».

Модульдік оқытудың мәні оқытудың мазмұны дербес ұйымдастырушылық-әдістемелік блоктарға — модульдерге құрылымдалады, олардың мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік және деңгейлік саралануына, оқу курсы бойынша қозғалыстың жеке траекториясын таңдау бойынша білім алушылардың қалауына байланысты өзгеруі мүмкін.

Модульдердің үйлесуі білім алушылардың белгілі бір санатын оқыту (және өз бетінше зерделеу) және арнайы дидактикалық және кәсіптік мақсаттарды іске асыру үшін талап етілетін нақты оқу материалын іріктеу мен жинақтауда икемділік пен еркіндіктің қажетті дәрежесін қамтамасыз етуі тиіс.

Зерделеудің реттілігін сақтау мен оқу пәндерін және (немесе) модульдерді интеграциялау, оқу уақытын олардың әрқайсысы бойынша курстар мен семестрлер бойынша бөлу

 

Жұмыс оқу жоспарларының мазмұны оқытудың аяқталған кезеңдері ретінде модульдер түрінде ұсынылады және кәсіптік қызметтің (Біліктіліктің) жекелеген түрлерін орындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және құзыреттілікті игеруге бағытталған. Оқу жұмыс жоспарлары тиісті білім беру деңгейіндегі білім алушылардың оқу модульдерін немесе оқу пәндерін, іс-тәжірибе ларын, оқу қызметінің өзге де түрлерін зерделеу тізбесін, реттілігін, көлемін және бақылау нысанын регламенттейді.

ТжКББ МЖМБС сәйкес колледж білім беру бейіні бойынша орта буын мамандарын даярлайды.Жұмыс оқу жоспарлары Қазақстан Республикасының  Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2021 жылғы 23 шілдедегі № 362 бұйрығына 1-қосымша), мамандықтың үлгілік оқу жоспары ( Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы). Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрығы, мамандықтың кәсіптік стандартын басшылыққа ала отырып жасалған.

Күндізгі оқу нысаны негізінде техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгерудің нормативтік мерзімі күрделілігіне, күтілетін белгіленген біліктілік деңгейіне және білім алушылардың базалық білім деңгейіне қарай:

Негізгі орта білім базасында нормативтік оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай белгіленген.

Белгіленген мерзімде алып шығатын біліктіліктер:

01120100        «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»

4S01120102   «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі»

0420100          «Құқықтану»

4S04210101   «Заңгер»

01140500        Дене тәрбиесі және спорт

4S01140501   Дене тәрбиесі  пәнінің мұғалімі

Жалпы 3 жыл 10 айға — 240 кредит берілген, оның ішінде 57 кредит  жалпы білім беретін пәндер модуліне, базалық модульдерге  — 21 кредит берілді. Кәсіптік модульдерге жұмысшы  біліктілігі бойынша — 90 кредит, орта буын маманы үшін –54 кредит.

Колледж пәндер бойынша кредиттерді / сағаттарды бөлуді академиялық дербестікке сүйене жүргізеді.

Барлық мамандықтарға жалпы және міндетті  болып табылатын келесі базалық модульдер:

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

2) ақпараттық-коммуникациялық цифрлық технологияларды қолдану;

3 экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану ;

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Барлық модульдер орта буын маманы деңгейінде оқытылады.

Міндетті оқытуға бөлінген кредиттердің жалпы санын сақтай отырып, модульдер семестрлерге бөлінген. Оқу уақытының көлемін оқу қызметінің түрлері мен нысандары бойынша, сондай-ақ семестрлер бойынша бөлу кредитпен есептеледі.

Модульдік-біліктілік тәсілдеме теориялық оқыту мен тәжірибелік еңбек қызыметінің арасындағы, жұмыс берушілер талаптары мен кәсіптік дайындықтың оқу бағдарламаларының арасындағы оңтайлы ара қатынасты анықтау міндетін қойып,оқу жұмыс бағдарламаларын және жоспарларын әзірлеудің модульдік тәсілдемесі кезінде кәсіптік қызметтің (құзыреттіліктің) әрбір түріне жеке модуль жасалады. Біліктілік тәсілдеме негізгі және кәсіптік құзыреттіліктерді қалыптастыруды, соның ішінде оқытудың модульдік технологиясын енгізуді қарастырып,модульдік білім беру бағдарламаларының мазмұны мамандықтар бойынша біліктіліктің қарастырылған деңгейінде негізгі және кәсіптік құзыреттіліктердің меңгерілуін қамтамасыз етеді.

 

Жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен көлемін көздейтін бейіндік оқытуды ескере отырып, білім беру мазмұнын кәсіптік бағдарлауды іске асыру

 

Колледжде жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен көлемі қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық бағыттар бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындалады.

Мамандықтың бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті» (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін топтар үшін), жатады.

Мамандықтың бейініне байланысты «Тараз-Ғасыр» колледжі оқу үшін оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейлерінің екі пәнін анықтады.

01140100 «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» 4S01140101″Бастауыш білім беру мұғалімі»мамандығы бойынша қоғамдық — гуманитарлық бейіндегі тереңдетілген оқыту деңгейінің пәндеріне «Дүниежүзі тарихы», «Биология»жатады. Оқытудың стандартты деңгейінің пәндеріне: «Физика», «Графика және жобалау»таңдалды.

2022-2023 оқу жылында «Жалпы білім беру пәндері» модулінің оқу уақытының жалпы көлемі 60 кредит/1440 сағатты құрайды. 4.13.1.Қосымша

Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқу жұмыс бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленген үлгілік оқу бағдарламалары негізінде құрастырылған.

 

 

4.3. Білім алушылармен кәсіби бағдарлау жұмысын қамтамасыз ету

 

Кәсіптік бағдар беру жұмысы–бұл білім алушыларды еңбек нарығының қажеттілігі, жеке басының мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіпті саналы, тәуелсіз таңдауға бағытталған іс-шаралар жүйесі.

Мақсаты: білім алушылардың өз мамандығын одан әрі саналы түрде таңдауға, өз қалауына, қабілетіне, жеке ерекшеліктеріне сәйкес және еңбек нарығындағы кәсіби өзін-өзі анықтауды қалыптастыруға ықпал ететін кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесін құру.

Міндеттер (тапсырмалар):

 • сабақ және сабақтан тыс жұмыс арқылы білім алушылармен кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесін әзірлеу және енгізу;
 • білім алушыларға кәсіптік білім беруді, кәсіптік диагностиканы және кәсіптік кеңес беруді қамтамасыз ету;
 • факультативтік сабақтарда және тәрбие жұмысында қолданылатын кешенді және дәстүрлі емес нысандар мен әдістер есебінен бейіндік оқытудың кең ауқымын қамтамасыз ету;
 • білім алушылардың еліміздің еңбек нарығының қажеттілігі, өз таңдаған мамандықтары бойынша жұмысты ұйымдастыру, олардың жеке тұлғаға қойылатын талаптары, білім беруді жалғастыру және кәсіптік даярлықты алу жолдары туралы білімін қалыптастыру;
 • жастардың өз кәсібін анықтау мәселелері бойынша техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру мекемелері мен мектептердің әлеуметтік әріптестігінің нысандары мен әдістерін әзірлеу;
 • кәсіптік бағдар бойынша бірыңғай ақпараттық кеңістік қалыптастыру;
 • қызмет нысандары
 • ашық есік күндері, колледжде даярланатын мамандықтардың презентациялары, көрмелер, концерттік бағдарламалар, экскурсиялар;
 • мамандықтар туралы презентация, колледж туралы бейнеролик;
 • кәсіптік бағдар берушілердің мектепте өткізілетін сынып сағаттарына, және ата-аналар жиналыстарына қатысуы;
 • жеке жұмыс, сауалнама, диагностика, кеңес беру;
 • жұмыс берушілермен ынтымақтастық орнату және бірлескен іс-шаралар өткізу;
 • жұмыс берушілердің шақыруымен өтетін бос орындар жәрмеңкелері;

Колледжде кәсіптік бағдар беру жұмысы колледж директорының бұйрығымен бекітілген мұғалімдер жүргізеді. Кәсіптік бағдар беру жұмысының шекарасын кеңейту және оның тиімділігін арттыру үшін облыс көлеміндегі мектептер, балабақшалармен жұмыстар жүргізіледі. Осы аталған мекемелермен колледж оқытушыларының қатысуымен ата-аналар жиналысы өткізіледі, оқушыларға және ата-аналарға «Тараз — Ғасыр» колледжіне түсу үшін анықтама беріледі. Колледжде ашық есік күндері ұйымдастырылып, мамандықтар туралы БАҚ-та, колледж сайтында жарияланады.

Колледждің кәсіптік бағдар беру жұмысы келесі міндеттерге бағытталған:

— 9-11 сынып оқушыларын педагогикалық және техникалық бейіндері бойынша кәсіптер жайлы ақпарат беру;

-колледждің оң имиджін қалыптастыру, білім беру қызметтері нарығында колледждің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, білікті кадрларды даярлау;

-саналы түрде өз кәсібін анықтау үшін және жеке тұлғаның қабілеттерін ашу үшін жағдай жасау;

Экскурсия барысында жоғары сынып оқушылары колледждің оқу-өндірістік зертханаларын, оқу дәрісханаларын аралайды, онда олар мамандықтармен танысып, сабақтан тыс іс-шараларға қатысады.

Жалпы мектептік ата-аналар жиналыстары, мамандықтар жәрмеңкесі сияқты алаңдарды пайдалана отырып, буклеттер мен бейнероликтерді және ақпараттық материалдарды тарату барынша кең дәрісхананы (оқушыларды, олардың ата-аналарын, педагогтарын) ақпараттандыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, колледж сайтында мәлімет алғысы келген азаматтар колледждің сыртқы және ішкі жағдайымен танысады, мамандық туралы, оқыту мерзімдері туралы біле алады және өз сұрақтарын колледж әкімшілігіне қалдырып, олардан білікті жауап ала алады. Колледждің әлеуметтік желілердегі (Instagram (822 оқырман), Facebook (120 оқырман) парақшаларында колледжде болып жатқан барлық жаңалықтармен, оқиғалармен, колледждің жетістіктері мен өткізілген тәрбиелік іс-шараларымен танысуға болады.

Колледжде кәсіптік бағдар беру жұмысы аясында ұйымдастырылатын іс-шаралар жасөспірімдерге өз мүдделерін, қабілеттері мен қоғам қажеттіліктерін ескере отырып, болашақ мамандығын сәтті таңдауға көмектеседі.

 

Кесте №3

Іс-шаралар атауы Құжаттар сәйкестігі Нәтижесі
1 Қабылдау және апелляциялық комиссия құрамын тағайындау:

2020-2021

2021-2022

2022-2023оқу жылдары.

Колледж директорының бұйрығы:

54/02 18.05.2020 ж

57/02 10.06.2021 ж

69/02 10.06.2022 ж

Қосымша 4.3.1
2 «Тараз – Ғасыр» колледжінде білім алушылар қатарына қабылдау туралы қабылдау комиссиясының ашық отырысы 2020-2021жж.

2021-2022 жж.

2022-2023 жж. хаттамалары.

Қосымша 4.3.2
3 Оқу жылына кәсіптік бағдар беру жұмысын жоспарлау 2020-2021жж.

2021-2022 жж.

2022-2023 жж.

Қосымша 4.3.3
4 Ашық есік күндері және «Zoom» платформасында немесе офлайн режимінде жалпы мектептік ата-аналар жиналыстарына қатысу. Фотоесеп Қосымша 4.3.4
5 Мамандық таңдау-күрделі және ұзақ процесс. Ол кәсіби өзін-өзі анықтау бойынша жеке тұлғаның қызметін жандандыруға бағытталған кәсіптік бағдар беру жұмысының әсерінен жүзеге асырылады Колледжде даярланатын мамандықтардың бейнероликтері Қосымша 4.3.5
6 Колледждің 2022-2023 оқу жылындағы кәсіптік бағдар беру жұмысы бойынша есебі Кәсіптік бағдар беру жұмысының есебі Қосымша 2.3.6

 

 

Талапкерлерден өтініштерді қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығымен бекітілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары негізінде жүзеге асырылады.

Колледжде оқуға тұлғалардың өтініштерін қабылдау, әңгімелесуді өткізу, білім алушылар құрамына қабылдау үшін басшының бұйрығымен тақ саннан тұратын қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамына қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері кіреді.Комиссия мүшелерінің ішінен жауапты хатшы және техникалық хатшылар тағайындалады.

Мемлекеттік және ақылы негізде түскен әрбір білім алушымен білім беру қызметін көрсетуге жеке шарт жасалады.

Оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша ағымдағы жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында, педагогикалық мамандықтар бойынша ағымдағы жылдың 25 маусымы мен 15 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін талапкерлер eGov электронды үкімет порталы, SmartNation порталы арқылы және оқу орнына қағаз түрінде өтініш бере алды. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер білім беру ұйымының тіркеу журналдарына оқытудың нысандары бойынша тіркеледі. Оқуға қабылдау нәтижесі кесте №4-те көрсетілген.

 

Соңғы 3 жылда қабылдау нәтижесі:

Кесте №4

Оқу жылы Қабылдау жоспары Берілген өтініштер Қабылданды

Бюджет/ақылы

2020-2021 ж. 200 186 0/101
2021-2022 ж. 200 190 0/132
2022-2023 ж. 150 100 14/57

 

Қабылдау комиссиясының жұмыс қорытындылары жыл сайын педагогикалық кеңесте қаралады

 

Жоспарда көрсетілген оқу семинарлары  колледжде,  кәсіптік  іс-тәжірибе лар базаларда ұйымдастырылды

2021 – 2022 оқу жылында колледжде білім алушылардың тәжірибе жинақтауына барлық мүмкіндігі жасалған, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыс жасап жүрген мұғалімдері  бар гимназиялар және мектеп-гимназиялармен келісім-шарт жасалып, таңдалды. Өнер мамандықтарына арналған мекемелер іріктелді, білім алушылар сол мекемелерге тәжірибе жинақтауға жіберілді.

2020, 2021, 2022 жылдары колледжде ұйымдастырылатын кәсіптік іс-тәжірибе   4- курстың  «Бастауыш білім беру», « Мектепке дейінгі тәрбие  және оқыту»,  мамандығының студенттері  үшін  «Баланың мектептегі алғашқы күндері» тәжірибесінен басталады. Олар тәжірибе жинақтауға Жеңістің 30 жылдығы атындағы №38 орта мектеп, №30 мектеп-гимназия, №36 орта мектеп,№53 Қаратай Тұрысов атындағы мектеп-гимназия, «Мүбәрәк-Мөлдір», «Арайлы бақ», «Нұр Сана», «Қайнар» бала бақшалары мен бөбекжайлар   бекітілді.

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының студенттері  дуалды оқыту жүйесіне 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілген.

Дуалдық оқыту жүйесіне енген «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының 3 курс студенттері үшін  үш жақты келісім шарт жасалып, Жамбыл облыстық кәсіпкерлер палатасына тіркелді. Аталған мамандық дуальды оқыту жүйесіне 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілген. «Мүбәрәк-Мөлдір» бала бақшасымен 3 жақты келісім-шарт жасалып, студенттер    көрсетілген мекемеге бекітіліп,тәжірибеден өтуде.

Дипломалды іс-тәжірибе  кезінде  бітіруші түлектер арасында  аудан және қала мектептерінде болашақта колледжді бітіргеннен кейін жұмысқа орналасамын деген  9 білім алушылар   жұмысқа алуға Міндеттеме негізінде таңдаған мектептеріне жіберілді .

Мектептегі байқау іс-тәжірибесі студенттерді мектептің педагогикалық қызметіне дайындай отырып, сабақты өткізудің әдіс-тәсілдерімен қаруландыру және мектеп оқушыларының оқу қызметтеріне басшылық жасау, олардың жас және дара ерекшеліктерін білу мақсатында ұйымдастырылды. Студенттерге  жаңартылған оқу бағдарламасын жетік меңгерту мақсатында 3,4- курс білім алушылары орта мектептермен мен мектеп-гимназияларға бекітілді.

Бекітілген сыныптарға  сабақ берумен қоса, сыныптан тыс жұмыстар, ашық тәрбие сағаттары орындалып, мекеме тарапынан оң пікірлер айтылды.  Байқау тәжірибесі барысында білім алушылар күнделік жүргізіп, оған мектепте өткізген жұмыстары, өз бақылаулары жазылды, сабақтың бағасы қойылды. Кәсіптік іс-тәжірибе  әдіскерлерімен қатар тәжірибеден өткен студенттер    арасында топ басшысы сайланып, студенттердің  мектепке баруын журналға түсіріп отырды

Осы қағидаларды ескере отырып, мектеп әкімшілігімен келісілген түрде байқау тәжірибесінің бекітілген әдіскерлері студенттерді №3 лицей гимназия, №30 мектеп-гимназия, № 38 орта мектептерге орналастырып, әр сыныпқа машықкерлер бекітілді.  «Бастауыш білім беру» мамандығының  білім алушылары №38 Жеңістің 30 жылдығы атындағы №38 орта мектеппен   №53 Қаратай Тұрысов атындағы мектеп-гимназия,  №30 мектеп-гимназияларға және өз ауылдарынан орта мектептерге,қатынас қағаз алып келу арқылы жіберіліп, іс-тәжірибелері  қадағаланды. Машықкерлер бекітілген сыныптарға  сабақ берумен қоса жоспарлы сыныптан тыс жұмыстары, ашық тәрбие сағаттары орындалып, мекеме тарапынан оң пікірлер айтылды.

Өндірістік диплом алдындағы іс-тәжірибе  колледждің «Бастауыш білім беру», «Мектепке дейінгі тәрбие және оқу»,»Дене тәрбиесі және спорт», «Құқықтану» «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»  мамандықтарында жүргізілді.

Педагогикалық мамандықтардың «Бастауыш білім беру», «Дене тәрбиесі және спорт» мамандықтарының бітіруші топтары келісім шарт негізінде Тараз қаласындағы №5, №38, №36, №53, №55, №57, №54, №26, №12 орта мектеп, №45 гимназия, №13  орта мектептерге бекітіліп,  мамандығы бойынша әдістемелік көмек алып, нәтижесінде жүргізген жұмысы қорытындыланып, мінездемелерін алды. (Қосымша 4.1.1)

Тәжірибе базасы ретінде таңдалған білім беру ұйымдары әкімшілігінің келісімімен дипломалды іс-тәжірибе  бағдарламасында қарастырылған жұмыс көлемін орындады. Білім алушылар іс-тәжірибе  кезінде күнделік жүргізіп отырды, онда барлық өткізген оқу-тәрбие жұмысының мазмұны тіркеліп, нәтижесінде машықкерлердің тәжірибе кезіндегі жұмыстары, тапсырмаларды орындау сапасы бағаланып, жетілдіру жолдары анықталды. Жұмыс берушілер тарапынан білім алушылардың құжаттармен жұмыс жүргізуі, оқушылармен жүргізген жұмыстары, өткізген сабақтары мен іс-шаралары жоғары деңгейде бағаланды.

«Құқықтану», «Бағдарламалық қамтамасыз ету», «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару» мамандығының  білім алушылары   Оқу іс-тәжірибе сы мен өндірістік іс-тәжірибелерін, Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті, Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі, Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі, Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі,Тараз қалалық прокуратурасы, Тараз №1 ЖШС автопаркінен өтті.

2020 жылдан бастап жұмыс берушілермен  ұйымдастырылатын  Индустриалдық кеңес (Қосымша 4.6.1) өз жұмысын сапалы жүргізуде. Мақсаты: колледж түлектерінің болашақта сұранысқа ие болуы үшін бекітілген бағдарламалар мен іс-шаралар жиынтығын  екі жақта тиімді құру.  Осы мақсаттағы  жұмыс беруші әлеуметтік серіктестерден  тұратын кеңес мүшелері   жоспарлы түрде маманға қажетті перспективті жоспарлар мен оқу бағдарламаларды қарап,  тиімді әдістер мен  өз ұсыныстарын  енгізуде. Бұл үрдіс колледждегі оқу жүйесінің жұмыс бағытын зерделеуге  оң нәтиже беруде.

Тәжірибенің негізі болып табылатын барлық әлеуметтік серіктестермен мамандар даярлау саласында келісім шарттарға  қол қойылған және тәжірибе жинақтау барысында колледж тарапынан тәжірибенің сапалы жүргізілуіне баса назар аударылады

Дуальды оқыту «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша жүзеге асырылады.

2020,2021,2022 оқу жылындағы Жазғы сауықтыру  лагерінің Дипломалды іс-тәжірибе  конференциялары жоспарлы түрде  ұйымдастырылды.  Ұйымдастырылған іс-шаралар жайлы ақпарат  әлеуметтік желілерде жарияланды. «Дуалды оқытуды енгізу арқылы жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес кадрлар даярлауды жетілдіру»,«Балабақша мен отбасының ынтымақтастығы», «Мектепке дейінгі жаңартылған білім беру жағдайында болашақ мамандарды даярлау мәселелері»,«Болашақ мамандардың кәсіби дамуын жобалайтын педагогикалық технологиялар» тақырыбындағы  Ашық есік күндері, «Әлеуметтік серіктестік- маманның бәсекеге қабілеттілігінің  кепілі», «Кәсіптік тәжірибе- кәсіби шыңдалу негізі», «Үздік тәжірибе жинақтаушы топ-2022» дипломалды конференциялары мен  «Жаз алаңы- 2022», «Тәжірибе жинақтау- кәсіби біліктілік баспалдағы», «Жайдарлы лагерьдің шаттығы», «Ұлтымның үміт артар ұланымын»  атты жазғы тәжірибенің қорытынды конференциялары жоспарлы түрде ұйымдастырылды.

Колледж бен  әлеуметтік серіктестер арасындағы қарым- қатынастың жоғары деңгейде жүргізілуінің  нәтижесінде колледж түлектерінің жұмыспен қамтылуы жақсы жолға қойылған. Түлектердің жұмыспен қамтылған көрсеткіші №14 кестеде көрсетілген.

 

Кесте №14

 

Жылдар

Бітіруші түлектердің саны Жұмыспен қамтылғандар
барлығы оның ішінде мемлекеттік барлығы оның ішінде мемлекеттік
күндізгі сырттай күндізгі сырттай
2020 жыл 51 103 70,5%
2021 жыл 37 139 72,2%
2022 жыл 48 90 46% қазан айының көрсеткіші

 

Кәсіптік тәжірибеге қатысты құжаттар тізімі №15 кестеде көрсетілген.

Кесте №15

Атауы
1 Корпоративтік  басқару (қамқорлық)  туралы Меморандум
2 Кәсіптік  іс-тәжірибе ны ұйымдастыру мен өткізу қағидалары
3 Келісім-шарттар
4 Дуальды оқыту шеңберіндегі үш жақты келісім-шарттар
5 Жұмыс орнында қауіпсіздік пен еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалықты тіркеу журналы
6 Іс-тәжірибе  жоспары
7 Іс-тәжірибе  есебі
8 Өндірістік оқытуды есепке алу журналы
9 Жұмысқа алуға Міндеттеме
10 Іс-тәжірибе  күнделігі
11 Білім алушыларға мекемеден берілген мінездемелер
12 Жеке азаматтарды қабылдау журналы
13 Іс-тәжірибе  нәтижесін көрсететін портфолио
14 Жұмыс берушілермен жүргізілген сауалнама
15 Түлектердің  жұмыспен қамтылуы

Оқу орнында күндізгі оқыту нысанындағы мамандықтар бойынша саны 25 адамнан аспайтын оқу топтары жасақталған.

 

 Факультативтік сабақтар мен консультацияларды іске асыру

 

Колледжде ТжКББ МЖМБС сәйкес жыл сайын білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету үшін жұмыс оқу жоспары шеңберінде факультативтік сабақтар мен консультациялар жоспарланады және іске асырылады.

Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан аспайды (Қосымша 4.4.1). Әр оқу жылына 100 сағаттан аспайтын консультациялар мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларына сәйкес жоспарланады.

Білім алушылардың оқу жүктемесінің көлемі аптасына 36 сағатты, сондай-ақ факультативтік сабақтар мен консультацияларды 54 сағаттан аспайтын сағат саны құрайды. Факультативтік сабақтар мамандық бойынша білім алушылардың кәсіптік пәндерден білімдерін тереңдету, кәсіби құзіреттіліктерін жоғарылату мақсатында және жұмыс берушілер тарапынан ұсыныстар мен талаптарға сәйкес жоспарланады.

 

 

Кесте №16

Құжаттар Қосымшалар
1. Білім алушылардың контингенті бойынша бұйрықтарды тіркеу кітабы Қосымша 4.4.2
2. Білім алушылардың атаулы кітабы Қосымша 4.4.3
3. Академиялық анықтаманы беру кітабы Қосымша 4.4.4
4. Дипломдардың телнұсқасын беру кітабы Қосымша 4.4.5
5. Білім алушының үлгерім кітапшасы Қосымша 4.4.6
6. Диплом беру кітабы Қосымша 4.4.7

 

Ұлттық құндылықтарды сіңіруге, патриотизм мен азаматтықты қалыптастыруға, білім беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкес білім алушылардың жан-жақты мүдделері мен қабілеттерін дамытуға бағытталған тәрбие компонентін іске асыру

 

«Тараз-Ғасыр» колледжінде қоғам мен мемлекеттің қазіргі құндылықтары мен талаптарына бағытталған тұтас тәрбие жүйесі жасалған. Сапалы білім беру және насихаттау ресурсы жинақталған, соған орай тәрбие жұмыстары ұйымдастырылған. Бұл ресурстар білім беру және тәрбиелеу бағдарламалары және оқудан тыс іс-шаралар жүйесінен қалыптасады. Тәрбие жұмысының негізгі жүйесі студенттің жеке тұлғасының гуманистік құндылықтар негізінде қалыптасуына қамтамасыз етеді. Жастардың рухани-адамгершілік, эстетикалық, спорттық-сауықтануды дамытуы бойынша міндеттері назардан тыс қалмайды. Тәрбие қызметінің таңдап алынған нысандары мен түрлері алуан түрлі. Колледжде студенттердің жасына сай тәрбиелік қызметтің мақсаттарына жету барысында қойылған міндеттерді іске асыруға молынан мүмкіндік жасалған. Тәрбиелік бағыттар сыртқы ұйымдардың өкілдерімен тығыз ынтымақтастық байланыста жүзеге асырылады. Барлық жұмыстар жүйелі, ауқымды жүргізіледі, оқу-тәрбие жұмысын түгел қамтиды.

Тәрбие бағыты бойынша жүргізіліп отырған жұмыс туралы ақпарат http://tarazgasyr.edu.kz колледж сайтында және әлеуметтік желідегі  https://www.instagram.com/ taraz_gasyr._college инстаграмм және  https://www.facebook.com/profile.php?id=100086559233708 фейсбук парақшасында мерзіміне қарай жүйелі түрде орналастырылып, жарияланып отырады (Қосымша 4.7.1).

Тәрбие жұмыс жоспары төменде көрсетілген тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің нормативтік бағдарламалар мен нұсқаулардың негізінде құрылған:

— Қазақстан Республикасының Конституциясы;

— 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі;

— Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңы;

— «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы;

— «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы №214-IV Заңы;

— «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі №169-VІ Заңы;

— «Білімді ұлт» cапалы білім беру» ұлттық жобасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы №726 қаулысы;

— «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін

және олардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрығы;

-Ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер  «Қазақстан Республикасының мерекелері туралы» Қазақстан

Республикасының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы №267 Заңымен реттеледі;

— «Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы №514 бұйрығы;

— «Жастар ісі жөніндегі комитеттің», «Жас Сарбаз» әскери-патриоттық клубының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы қызығушылықтар бойынша клубтардың жұмысын ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 18 қаңтардағы №24 бұйрығы.

— Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Сындарлы қоғамдық диалог- Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 2 қыркүйек 2019 жыл;

— Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы. ҚазақстанРеспубликасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы №577 жарлығымен бекітілген;

– Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы №986 Жарлығымен бекітілген;

– «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы №191 Қаулысымен мақұлданған;

— Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын, Бала құқықтары туралы конвенцияны, Адамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарының халықаралық декларациясын, Үздіксіз білім беру бойынша ЮНЕСКО ұсынымдарын ескереді.

-Қазақстан Республикасының «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы»  2004 жылғы 9 шілдедегі №591-ІІ Заңы;

— Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «2021-2022 оқу жылында облыстағы білім беру ұйымдарында Құқықтық (Профилактика жөніндегі) кеңестердің жұмысын ұйымдастыру туралы» 18.08.2021 ж. №456-Ө бұйрығы

— Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «Облыстағы білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысын және педагог-психологтардың жұмысын күшейту туралы» 18.08.2021 ж. №453-Ө бұйрығы;

— Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «2021-2022 оқу жылында облыстағы білім беру ұйымдарында зорлық-зомбылық пен буллингтің, интернет-қудалаудың алдын алу бойынша комитеттерді (кеңестерді) құру туралы» 18.08.2021 ж. №455-Ө бұйрығы;

— Кәмелетке толмағанға қатысты зорлық-зомбылық және қатігездікпен қарау фактілерін анықтау және олармен жұмыс істеу бойынша ведомствоаралық өзара іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы ҚР БҒМ 31.12.2020 ж. №569 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары Академиясы әзірлеген «Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында кәмелетке толмағандар арасындағы буллингке қарсы іс-қимыл» («Противодействие буллингу среди несовершеннолетних в организациях образования Республики Казахстан»). (Білім басқармасының 02.08.2021 жылғы №03-4415 хатымен жолданған);

— Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «2021-2022 оқу жылында облыстағы білім беру ұйымдарында кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз қалуының және құқық бұзушылығының алдын алу мақсатында полиция бөлімдерімен бірлескен рейдтік іс-шараларды ұйымдастыру туралы» 18.08.2021 ж. №457-Ө бұйрығы;

Колледж студенттерін үйлесімді дамыту, тәрбиелеу жұмыстарында адамгершілік-имандылық, құқықтық, эстетикалық, кәсіптік-еңбек, экологиялық тәрбие бағыттарында іс-шаралар жүйелі түрде өткізілуде. Тәрбие жұмысының үйлестіру орталығының негізгі бағыттары:

— Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

— Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

— Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

— Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

— Рухани-адамгершілік тәрбие

— Отбасы тәрбиесі

— Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

— Ұлттық тәрбие

Колледждің тәрбие жұмысының құрылымдары:

-әлеуметтік көмек көрсету орталығы;

-психологиялық қызмет көрсету орталығы;

-Жастар ісі жөніндегі комитет:

-Топ жетекшілері  кеңесі;

-Үйірме, клубтар қызметі.

Бұл құрылымдар өз қызметін  белгілеген тәртіппен бекітілген ережелер мен жоспар негізінде жүзеге асырады.

Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат және патриот қалыптастыруға, тұлғаның саяси мәдениетін дамытуға ықпал етіп, жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру мақсатында колледжде кәмелетке толмаған студенттер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс шаралар кешені жоспарланған.

Кәмелетке толмаған студенттер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары облыстық прокуратура, Тараз қалалық ішкі істер департаменті және «Болашақ-Тараз» медициналық орталығымен бірлесіп құрылады.  Студенттерді құқықтық мәдениетке тәрбиелеп, құқықтық біліммен қаруландыру мақсатында тренингтер,тәрбие сағаттары, заң өкілдерімен кездесулер өтіледі. Сонымен қатар, колледжде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының, ерте жүктіліктің алдын алу мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізіледі.  Оларға ҚРӘҚтК кәмелетке толмағандар туралы Заңының 132-бабы, 133 бабы, 134 бабы, 442 бабы, 448 баптарындағы жауаптылықтары туралы мәлімет беріледі.

Мобильдік топ мүшелері және колледж топ жетекшілері әкімшілік құқық  бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының  2014 жылғы 5 шілдедегі 235-V ҚРЗ кодексіне сәйкес кәмелет жасқа толмаған студенттердің түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз  тұрғын үйден тыс және түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болу қағидалары туралы заңнаманы сақтауы бойынша жүйелі түрде  рейдтік іс-шаралар өткізіледі. Құқық бұзушылықтың алдын алу комиссиясы жыл сайын колледж директорының бұйрығымен тағайындалады.

Колледж студенттеріне аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан, мүгедек, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге керекті құжаттарды дайындап, түсіндіру жұмыстарын әлеуметтік қызмет көрсету орталығы жүргізеді.  Колледждің әлеуметтік паспорты №17 кестеде көрсетілген.

Колледждің әлеуметтік паспорты (күндізгі бөлім)

Кесте №17

р/с Әлеуметтік сатылар 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1 Барлық  студенттер саны 224 309 328
2 Толық отбасы саны 192 258 276
3 Көп балалы отбасы, ондағы бала саны 54 54 59
4 Толық емес отбасы саны, ондағы бала саны 32 34 34
5 Аз қамтылған отбасы, ондағы бала саны 3 4 5
6 Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер 3 6 8
7 Мүмкіндігі шектеулі студенттер

 

Көп балалы отбасынан шыққан  студент 2020-2021 оқу жылында   54 студент, ол 24,1% құрайды. 2021-2022 оқу жылында 239 студент, ол 16,5% құрайды. 2022-2023 оқу жылындағы студент 59 бала 17,9% құрайды.

Толық емес отбасынан шыққан студент саны 2020-2021 оқу жылында 32 бала ол 14,3% болса, 2021-2022 оқу жылында 34 бала 11% болса, 2022-2023 оқу жылында 34 бала 10,3 % болды.

Аз қамтылған отбасынан шыққан студент саны 2020-2021 оқу жылында 3 бала 1,3% болса, 2021-2022 оқу жылында 4 бала 1,2% болса, 2022-2023 оқу жылында 4  бала 1,2 % болды.

Колледжде үйде оқитын студент жоқ.

2021-2022 оқу жылында жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 2 студентке оқу жылының төлемақысына 10%, толық емес отбасынан шыққан 7 студентке 15 %, 17 қыз балаға 129,219  теңге сомасында, ал трансферт процессіне 3 қыз балаға 156,154 теңге жеке есепшоттарына аударылды.

Колледж білім алушыларының 2021-2022 оқу жылындағы ата-аналарының білім көрсеткіші 13,2% орта білімді,  46,4% арнаулы орта білімді, 40,4% жоғары білімді құрайды. Ата-аналардың білім көрсеткіші №19кестеде көрсетілген.

 

 

2021-2022 оқу жылындағы колледж білім алушыларының ата-аналарының білім көрсеткіші

Кесте №19

Колледж студенттерінің саны Жалпы ата- аналар саны Жоғары білімді ата-аналар саны Арнаулы орта білімді ата-аналар саны Орта білімді ата-аналар саны
328 586 198 266 122

 

Колледжде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының, ерте жүктіліктің алдын алу мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізіледі. Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс – шаралар көрсеткіші №20 кестеде көрсетілген.

 

 

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс – шаралар саны

Кесте №20

Іс – шаралар атауы 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1 Ерте жүктіліктің алдыналу бойынша іс — шаралар 7 8 4
2 Колледждің мобильдік тобының рейдтік іс – шаралары 13 21 12
3 Құқық қорғау мекемелерімен бірлескен іс -шаралар 14 16 10
4 «Құқықтық кеңес» отырысы 10 10 4

Колледжішілік есепте және Ішкі істер басқармасында есепте тіркелген білім алушылармен коррекциялық, түзету жұмыстары жүргізіледі. Олардың ата-аналарымен кездесіп, тұрмыстық-материалдық акт жасалды. Оқу басталған уақыттан бастап күнделікті сабаққа қатысуы мен тәртібі бақылауда болды. Колледжішілік есепте және Ішкі істер басқармасында есепте тіркелген білім алушылар бойынша көрсеткіш №21 кестеде көрсетілген.

Есепте тұрған колледж білім алушыларының саны

Кесте №21

р/с Іс – шаралар атауы 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1 Колледжішілік есепте тұрған білім алушылар 2 2
2 Ішкі істер басқармасында есепте тұрған білім алушылар 2 2

Колледж психологиялық қызмет көрсету орталығының мақсаты —  студенттердің  әлеуметтік психо-педагогикалық ерекшеліктерін тексеру және олардың микроорталығын, өмір сүру жағдайын, қажеттілігі мен қызығушылығын байқап, қиындығы мен проблемаларына, тәртібіндегі ауытқулар кезеңінде тез арада көмек және қолдау көрсету, сондай-ақ, оқытушылармен, ата-аналармен немесе оларды ауыстыратын адамдармен жұмыс жасау.

Студенттердің жеке құрамымен жұмыс жасау психологиялық қызметті ұйымдастыруда үлкен рөл атқарады. Ол жұмыс негізінен білім алушылармен және олардың ата-аналарымен жеке әңгімелер түрінде білім алушылардың әр түрлі бағыттағы проблемаларын анықтау үшін жүзеге асырылады.

Психологиялық қызмет көрсету орталығының білім алушылармен жүргізілген  жұмыстарының көрсеткіші №2 диаграммада көрсетілген.

Психологиялық қызмет көрсету орталығының білім алушыларамен

жүргізілген  жұмыстарының көрсеткіші

Диаграмма №2

Жыл сайын І курс білім алушыларынан психодиагностика бағытында «Бейімдеушілік деңгейіңіз қандай?» тақырыбында сауалнама алынады. Сауалнама нәтижесінде топ жетекшілерінің топтағы білім алушылармен қарым-қатынасының деңгейі, сабаққа қандай күймен келетіндігі анықталады. І курс білім алушыларының бейімдеушілік деңгейі №3 диаграммада көрсетілген.

І курс білім алушыларының бейімдеушілік деңгейі

Диаграмма №3

 

Білім алушылардың ата-аналарымен проблемаларын анықтау үшін директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының «Білім алушылармен және ата-аналармен әңгімелесу журналында» әртүрлі бағыттар бойынша әңгімелесу үнемі өткізіліп тұрады.

 

 

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша мәлімет

Кесте №22

Өткізілген іс-шаралар 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Сауалнама 4 6 4
Тренинг 8 10 5
Семинар 4 6 3
Тұрмыстық-материалдық жағдайларды анықтау актілері 2 4 4
Барлығы: 18 26 16

 

Жастар ісі жөніндегі комитет Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңын, «Қазақстан 2020: болашаққа жол» мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға арналған тұжырымдамасын басшылыққа ала отырып жұмыстар жүргізуде.

ҚР Президентінің жарлықтары негізіндегі атқарылған шаралар құқық бұзушылықтың алдын алу, қылмысты болдырмау, жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру, білім алушылардың шығармашылық қабілеттері мен дербестіктерін жан-жақты дамыту, жастардың дене  бітімінің толық қалыптасуы мақсатында спорттық ойындар ұйымдастырылды. Білім алушылардың өзін-өзі басқару жүйесі  үдерісінде жастарды жобаларға қатыстыру міндеті де нысанға қойылған. «Экологиялық мәдениетті қалыптастыру», «Мейірімді жүрек» еріктілер клубы, Ұлттық тәрбие мен имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу, «Zhastar.Kz» жобасы бойынша жұмыстар жүргізіледі. Жастар істері жөніндегі комитетінің жұмыстарын жалпы басқару қызметін төраға/ төрайым атқарады. Жастар комитеті жетекшілігімен республикалық, облыстық, қалалық  сайыстар, лекциялар, байқау, жиындарға білім алушылар ұдайы қатысып отырады

Колледж тынысынан бөлек белсенді жас депутаттар мен еңбек жасақтары да қызмет жасайды. Жастар ісі жөніндегі комиттетің сандық құрамы №23 кестеде көрсетілген.

Жастар ісі жөніндегі комитеттің сандық құрамы

Кесте №23

2020-2021 2021-2022 2022-2023
Жастар  ісі жөніндегі комитет 12 12 12
Өзін-өзі басқару «Студенттік парламент» 12 12
«Саналы ұрпақ» -сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы 10 12 14
«Мейірімді жүрек» еріктілер клубы 16 20 30

 

Колледждің өзін — өзі басқару ұйымы «Студенттік парламент» — бұл білім алушылардың білім беру ұйымымен бірлесіп басқаруға, оқу – тәрбие процесін ұйымдастыру кезіндегі мәселелерді шешуге қатысу нысаны.

Студенттік парламенттің басқару жүйесі:

-Колледж Президенті;

-Премьер- министр;

Парламент құрылымы 8 фракциядан тұрады:

-«Білім және Ғылым» фракциясы;

-«Спорт және денсаулық» фракциясы;

-«Мәдениет және өнер» фракциясы;

-«Құқық» фракциясы;

-«Ақпарат» фракциясы;

-«Дебат қозғалысы»  фракциясы;

-«Адал ұрпақ»- (Саналы ұрпақ) фракциясы;

-«Қамқор» -(Мейірімді жүрек еріктілері) фракциясы;

 

Жастар ісі жөніндегі комитеттің іс-шаралар саны

Кесте№24

Ұйымдар 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Өзін-өзі басқару — «Студенттік парламент» 8 10 6
«Саналы ұрпақ» -сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы 6 10 5
«Мейірімді жүрек» — еріктілер клубы 6 10 4

 

Тәрбие жұмысын үйлестіру орталығының бір тармағы – топ жетекшілерінің жұмысы. Топ жетекшісі қызметінің негізгі мақсаты топтың әрбір білім алушысының үйлесімді жан-жақты дамуына, оның кәсіби деңгейінің өсуіне жәрдемдесу, студенттік топтардың оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми қызметін бақылау және қолдау болып табылады. Топ жетекшілері  колледж директорының бұйрығымен тағайындалады .

Топ жетекшілері  кеңесіне төрааға сайланып, өз кезегінде кеңес төрағасы жұмысын жоспарлап және топ жетекшілеріне көмек ретінде әр аптада өтетін тәрбие сағаттарының тақырыптарын жүйелеп, танымдық-тағылымдық, отаншылдық рухта тәрбиелеуге бағыт береді. Сонымен қатар, ашық тәрбие сағаттары, аптаға жоспарланған тәрбие сағаттары, ата-аналар жиналысы өткізіледі. Тәрбиенің бағыттары бойынша өткізілген іс-шаралар көрсеткіші №4 диаграммада көрсетілген.

 

 

 

Диаграмма №4

 

2020 жылдың ақпан айынан бастап топ жетекшілері  «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасы аясында жұмыс істей бастады. Бұл бағдарлама білім алушылардың өзін-өзі тануын, өзін-өзі дамытуын, әлеуметтік жауапкершілігі мен әлеуметтенуін қалыптастыруға ықпал етті. Жоспарды жүзеге асыруға колледждің барлық қызметкері өз үлесін қосып келеді.

Жақсы қасиеттер «Мен айтқандай істе» тұрғысынан емес, «Мен сияқты істе» тұрғысынан беріледі. Әкімшілік мүшелері, оқытушылар, Топ жетекшілері ,  ата-аналар және т.б өздері оқушыларға еліктеудің үлгісі бола отырып, зиянды әдеттерсіз, балаларға және бір-біріне мейірімді,  қарым-қатынаста ашық және сынамайтын құндылықтар дарытуға үлестерін қосып жатыр. Білім алушылардың рухани-адамгершілігін дамытуға бағытталған тәрбие жұмыстарына оқу, сабақтан тыс және қоғамдық маңызды жұмыстарын ұйымдастыру жатады. Оларды тәрбиелеу бағдарламасы шеңберіндегі әр түрлі іс-әрекеттерінің мазмұнын кіріктіру тәрбие беру мұраттары мен құндылықтары негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, топ жетекшілері  мен студенттері арасында «Кітап оқуға құштар колледж» акциясы бастау алды. Акцияға колледждің 309 білім алушысы және 14 топ жетекшілері  қатысып, топтан топқа челлендж жолданды.

Колледждің оқу – тәрбие процесінің маңызды құрамдас бөлігінің бірі — сыныптан тыс жұмыстар. Оның мақсаты білім алушылардың шығармашылық қабілеті мен дербестіктерін жан-жақты дамыту, бос уақыттарын ұтымды ұйымдастыруға, оқытушылардың шығармашылық қызметін шыңдауға жол ашады. Сыныптан тыс жұмыстардың кең тараған түрі – үйірме жұмысы.

Оқу-тәрбие жұмысын жандандыруда үйірме жұмыстарының маңызы зор. Үйірме — тәрбие негізін қалайтын, білім алушылардың білімін кеңейтіп, өз қабілетін танып, білуге үлес қосатын оқытудың түрі. Білім алушылардың бос уақыттарын пайдалы, тиімді өткізуде, инабаттылық, имандылық, адамгершілік сияқты биік қасиеттерге баулуда, ұлттық өнерді, халық өнерін қастерлеу, қорғауда үйірме жұмыстарының жас ұрпаққа берері көп. Осы мақсатта колледжде 6 үйірме жұмыс жасайды. Барлық үйірмелер мен орталықтарға әр оқу жылының басында директордың бұйрығымен жетекшілер тағайындалады .

 

 

Үйірмелер мен орталықтардың атауы №24 кестеде көрсетілген.

Кесте №24

Үйірме, клуб, орталықтар атаулары
1 «Руханият»патриоттық тәрбие орталығы
2 Салауатты өмір салтын сақтау орталығы
3 Құқықтық тәрбие орталығы
4 Діни экстремизм мен терроризмге қарсы  күрес орталығы
5 «Дебат KZ» пікір-сайыс клубы
6 Әскери-патриоттық«Жас сарбаздар» ұлдар клубы
7 «Айша бибі» ұлттық тәрбие қыздар клубы
8 «Мейірімді жүрек» еріктілер клубы
9 Нарко — пост
10  «Сұңқар» спорттық клубы
11 «Саналы ұрпақ» сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы

 

 

Үйірме, орталықтардың жұмыс жоспарлары жыл сайын дайындалып, бекітіледі. Үйірмелер кестеге сай жұмыс жүргізеді. Әр үйірмеде 20-30 білім алушы бар. Білім алушылардың үйірмелерге қамтылуы №25 және №26 кестелерде көрсетілген.

Кесте №25

2020-2021 2021-2022 2022-2023
184 208 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж білім алушыларының спорттық секцияларға қамтылуы

Кесте№26

Спорттық үйірмелер Баскетбол

 

Тоғызқұмалақ

 

Үстел тенисі Футбол Жеңіл атлетика Волейбол Шахмат Дойбы Барлығы
2020-2021 18 8 8 24 28 24 6 4 120
2021-2022 18 14 12 28 32 30 8 8 150
2022-2023 24 16 16 36 36 36 8 10 182

 

 

Үйірме, орталықтар жұмыс жоспарларына сай іс-шаралар өткізіп отырады. Орталықтар мен үйірмелерде «Дінаралық келісім – бейбітшілік бастауы» тақырыбында лекция, «Тиімді тамақтануға» байланысты мамандар тренингі, жасөспірімдер арасында құқықтық тәрбиенің маңызы туралы дөңгелек үстел, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жайын талқылау мақсатында полиция қызметкерлерімен кездесу, «Қыз тәрбиесі – ұлт тәрбиесі» тақырыбында қыздар жиналысы, «Арақ – ақылдың жауы», «Нашақорлықтың алдын алу» акциясы, «Тіл – татулық тірегі» тақырыбында қаламыздағы этнос өкілдерінің қатысуымен колледжішілік фестиваль, «Жамбылым – жер жаннатым» тақырыбында эссе жазу байқауы, Абай, Оралхан Бөкей, Мұқағали оқулары, «Ұлы даланың ұлы есімдері» тақырыбында облыстық олимпиада, «Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым» тақырыбында топтық ашық сабақтар және т.б. тәрбиелік іс-шаралар дәстүрлі түрде өткізіледі. Сондай-ақ, білім алушылардың оқудан бос уақыттарында пайдалы істермен айланысуына бағдар беріледі. Білім алушылар өз қалауынша спорттық секцияларға, түрлі үйірмелерге қатысады. Мәселен, тоғызқұмалақ, шахмат секілді ой дамытатын ойындар мен волейбол, баскетбол сияқты дене шынықтыру секцияларына барады. Семестр сайын секция жұмыстарының нәтижесін тексеріп, саралау үшін турнирлер өткізіледі. Оған оқытушылар да қатысады. Бұл бір жағынан өскелең ұрпаққа үлгі болса, екіншіден ұстаз бен тәлім алушының қарым-қатынасының жақсара түсуіне, өзара ынтымақтастықта болуына көмектеседі. Өткізілген іс-шаралар бойынша көрсеткіш №27 кестеде көрсетілген.

Кесте №27

Р/с Үйірме, орталықтардың атауы 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1 «Руханият»патриоттық тәрбие орталығы 9 7 3
2 Салауатты өмір салтын сақтау орталығы 8 10 4
3 Құқықтық тәрбие орталығы 11 12 4
4 Діни экстремизм мен терроризмге қарсы  күрес орталығы 9 9 2
5 «Дебат KZ» пікір-сайыс клубы 8 8 4
6 Әскери-патриоттық «Жас сарбаздар» ұлдар клубы 4 6 5
7 «Айша бибі» ұлттық тәрбие қыздар клубы 8 10 4
8 «Мейірімді жүрек» еріктілер клубы 8 9 4
9 Нарко — пост 9 8 2
10  «Сұңқар» спорттық клубы 4 6 4
11 «Саналы ұрпақ» сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы 6 8 4
Барлығы: 84 93 40

 

Облыстық, республикалық деңгейде өткізілген байқау, сайыстардан білім алушыларымыз төмендегідей жүлделі орындарға ие болды:

Жамбыл облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері басқармасы Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен «Ерікті жастар: АР-ҰЖДАН ДАУЫСЫ» байқауына қатысып, І орын иеленді;

Ш Айтматовтың 90 жылдығына орай өткізілген «Әлем әдебиетінің алып тұлғасы — Айтматов» атты облыстық колледжаралық Айтматов оқуларының көркемсөз оқу байқауына ББ 3-18 тобының білім алушылары А.Төленова алғыс хатпен марапатталды;

2022 жылы Абдилова Нүрила  ҚҚ 3-19  тобының студенті Әдебиет саласы саласы бойынша «Білім өркениеті» Ұлттық инновациялық зерттеу  орталығының І-дәрежелі дипломы мен және Төсбелгісімен марапатталды.

Төленова Аружан ББ 4-18 тобының студенті 2022 жылы ақпан айында М.Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына байланысты өткен Алматы қаласындағы онлайн байқауда 1-дәрежелі дипломмен марапатталды.

Абдилова Нүрила  ҚҚ 3-19 тобының студенті 2022 жылы наурыз айында А.Құнанбаевтың  175 жылдығына байланысты өткен онлайн байқауда 1-дәрежелі дипломмен марапатталды.

Сүйінбай Елнұр  ДТ 4-19  тобының студенті  «Бокстан Халықаралық Спорт шебері», 2021 жылы қаңтар  айында өткен Баку қаласында өткен Халықаралық біріншіліктің жеңімпазы. 2021 жылы Польшаның Кельце қаласында бокстан жастар арасында өткен  әлем біріншілігінің  Күміс жүлдегері. 2021 жылы тамыз айында Араб әмірліктерінде өткен жастар арасындағы Азия чемпионатының  Чемпионы және техникалық тұрғыда «Ең үздік боксшы» атанды.

Пірәлі Бекзат ДТ 4-19  тобының студенті  «Бокстан Спорт шеберлігіне үміткер». 2020 жылы 56 кг салмақта 2004-2005 ж. туылған жастар арасындағы Қазақстан Республикасының Чемпионатының Жеңімпазы.

2021 жылы 60 кг салмақ дәрежесінде ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған бокстан жастар арасындағы Халықаралық турнирде І орын иегері. 2021 жылы 2004-2005 ж. туылған жастар арасында 60 кг салмақ дәрежесінде бокстан Жамбыл облысының чемпионы.

2022 жылы ақпан айында  бокстан Алматы қаласында өткен жастар арасындағы  Республикалық  біріншіліктің жеңімпазы.

 

Абдреймов Ербол ДТ 2-21-1 тобының студенті.

2021 жылы Бокстан ҚР спорт қайраткері Т.С.Серкебаевты еске алу құрметіне 2006-2007 жылы туылған жасөспірімдер арасында өткен Облыстық ашық турнирдің 42 кг салмақ дәрежесінде І-орын иегері.

2021 жылы Бокстан 2006-2007 жылы туылған жасөспірімдер арасында өткен Жамбыл облысының чемпионатында  42 кг салмақ дәрежесінде Облыс чемпионы.

2022 жылы Бокстан Қарағанды қаласында 2006-2007 жылы туылған жасөспірімдер арасында өткен VIII Республикалық турнирдің 42 кг салмақ дәрежесінде І-орын иегері.

ДТ 3-20 тобының студенті Исин Темірлан «Аралас жекпе-жек» спорт түрінен Шу қаласында өткізілген Халықаралық турнирдің жеңімпазы, яғни «2022 жылдың үздік спортшысы» Алтын белбеуімен марапатталды.

 

Кесте №28

Деңгейі 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Халықаралық 1 2 1
Республикалық 2 2 2
Облыстық 2 3 3
Қалалық 4 3 2
Барлығы 9 10 8

 

«Ел келешегі – жастар», — деген сөз бәріміздің, әсіресе білім саласы қызметкерлерінің жұмысына деген жауапкершіліктің жүгін айқындар ұрандай болып кетті. Еліміздің өркендеуі үшін жүз жылдық тарихы бар білім ордасының ұстаздары өз шәкірттеріне теорияны терең ұғындырып қана қоймай, өмірдің сан қырлы сынақтарына сынбайтын тұлға тәрбиелеуді мақсат тұтқан.

Колледжде білім алушыларды оқыту мен  тәрбиелеуде, оларды шығармашылық әрекетке баулуда білім беру саласындағы жаңалықтарды, озық педагогикалық тәжірибені зерттеп, жинақтап, таратуда, кәсіби біліктілігі мен теориялық тәрбие деңгейін көтеру ісінде нақты ғылыми-әдістемелік көмек көрсету жұмыстары дұрыс жолға қойылған. Құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту жұмысын арттыру мен жақсартудың жоспарларын құрастыруды, колледждің тәрбие жоспарларын жасауды тиімді ұйымдастырып жүзеге асыра біледі.

 

 Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

 

МЖМБС-да белгіленген білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптардың сәйкестігі және сақталуы, МЖМБС талаптарына сәйкес күндізгі оқу нысаны кезінде міндетті оқу апталық жүктемесінің сақталуы

 

2020-2021,2021-2022,.2022-2023 оқу жылында «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен белгіленген және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына 5-қосымшаға сәйкес оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі:

Негізгі орта білім базасында:

2 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-4320 сағат, жалпы саны-4960 сағат;

3 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-5760 сағат, жалпы саны-6588 сағат;

Жалпы орта білім базасында:

2 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-4320 сағат, жалпы саны-4960 сағат;

1 жыл 10 ай мерзімге оқу нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-2880 сағат, жалпы саны-3312 сағат;

2022-2023 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына 5-қосымша негізінде (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м. а. 2021 жылғы 23 шілдедегі № 362 бұйрығы) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің №553 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес білім алушылардың оқу жүктемесі:

 

Негізгі орта білім базасында:

2 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-180 кредит / 4320 сағат, жалпы саны-206 кредит / 4944 сағат;

3 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанындағы міндетті оқу қорытындысы — 240 кредит / 5760 сағат, жалпы саны-274 кредит / 6576 сағат

«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына сәйкес 2020-2021,2021-2022 оқу жылындағы оқу уақытының көлемі: жалпы орта білім ала отырып, негізгі орта білім беру негізінде жалпы білім беретін пәндерді /модульдерді оқытуға жұмыс оқу жоспарымен бөлінген Оқу уақытының көлемі мынадай 1448 сағат.

«Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына сәйкес 2019-2020 оқу жылындағы оқу уақытының көлемі :

Жалпы білім беретін пәндер бойынша бейіндік оқытудың көлемі де айқындалды.

Модульдерді оқытуға бөлінген Оқу уақытының көлемі біліктілік күрделілігі мен оқыту мерзімдерін ескере отырып бөлінген.

Іс-тәжірибелік    даярлық (зертханалық-іс-тәжірибелік    сабақтар; өндірістік оқыту және кәсіптік іс-тәжірибе ; курстық және дипломдық жобалау) міндетті оқытудың Оқу уақытының жалпы көлемінің кемінде 40% — ын құрады (жалпы білім беретін пәндерді, базалық модульдерді есепке алмағанда).

Дипломдық жобалауға бөлінген уақыт 6 аптадан аспайды.

Бақылау жұмыстары мен сынақтар дене шынықтыру бойынша емтихандарды қоспағанда,осы модульді зерделеуге бөлінген оқу уақыты есебінен аралық аттестаттауға бөлінген мерзімде жүргізілді.

Қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған Оқу уақытының көлемі 2 аптадан аспайды.

Міндетті Оқу уақытының көлемі жылына 1440 сағатты құрайды.

2020-2021,2021-2022 оқу жылында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 тамыздағы № 5-13-4/2937-и хаты және үлгілік оқу жоспарлары мен жалпы білім беру пәндерінің бағдарламасы негізінде оқу уақытының көлемі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «білім берудің барлық мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес білім беру деңгейін:

Колледждің білім беру жүйесіндегі жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен көлемі бейіндік оқытуды ескере отырып, білім беру мазмұнын кәсіптік бағдарлау негізінде айқындалады.Типтік оқу жоспарында 14 пәнді оқу қарастырылған: 10 пән оқу үшін міндетті болып табылады. Міндетті оқу пәндерін оқытумен қатар білім алушылардың 4 бейінді оқу пәндерін, тиісінше тереңдетілген және стандартты оқыту деңгейлерінің 2 пәні бойынша таңдауы көзделген. Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге. Көлемі мен мазмұны Үлгілік оқу жоспарларымен және үлгілік оқу бағдарламаларымен бейінге сәйкес айқындалған.

Жалпы білім беру пәндерінің оқу бағдарламаларын меңгерудің жалпы сағат көлемі 1448 сағатты құрайды.

Әлеуметтік-экономикалық пәндер, оның ішінде модульдерге интеграцияланған пәндер Оқу уақытының көлемінен орта буын маманын даярлау кезінде 180 сағаттан аспайды.

Модульдерді оқытуға бөлінген Оқу уақытының көлемі біліктілік күрделілігі мен оқыту мерзімдерін ескере отырып бөлінген.

Іс-тәжірибелік    даярлық (зертханалық-іс-тәжірибелік    сабақтар; өндірістік оқыту және кәсіптік іс-тәжірибе ; курстық және дипломдық жобалау) міндетті оқытудың Оқу уақытының жалпы көлемінің кемінде 40% — ын құрады (жалпы білім беретін пәндерді, базалық модульдерді есепке алмағанда).

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған Оқу уақытының көлемі 2 аптадан аспайды.

Дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға бөлінген уақыт 6 аптадан аспайды. Мамандықтың күрделілігіне байланысты диплом алдындағы (біліктілік) іс-тәжірибенің   ұзақтығы жұмыс оқу жоспарына сәйкес жоспарланды

2021-2022 оқу жылының жұмыс оқу жоспарын құру кезінде «»Тараз-Ғасыр» колледжі МЖМБС талаптарына сәйкес оқу жылының ұзақтығы сақталады:

 • оқу жылында барлығы 52 апта, оның ішінде 40 апта міндетті оқуға. Каникул уақыты жылына 11 аптаны құрайды, оның ішінде қысқы кезеңде – 2 апта, 1 апта-мереке күндері;
 • Оқу уақытының жалпы көлемі аптасына кемінде 36 сағат міндетті оқу жүктемесі есебінен айқындалады (бұл ретте көрсетілген көлемге факультативтер мен консультациялар кірмейді), білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі аптасына 54 сағаттан аспайды;
 • 1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат – 45 минутқа, шартты 1 оқу жылы – 60 кредитке тең;
 • жалпы білім беру пәндері-60 кредит/1440 сағат.

Білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің көлемі аптасына 36 сағатты, сондай-ақ ТжКБ МЖМБС-ға сәйкес факультативтік сабақтар мен консультацияларды құрайды.

МЖМБС талаптарына сәйкес оқу уақытының көлемі сақталады:

 • орта буын маманы-180-240 кредит;
 • өндірістік оқытудың және/немесе кәсіптік іс-тәжірибенің   көлемі кәсіптік модульдерге оқу уақытының жалпы көлемінің кемінде 40% — ын құрайды;

ТжКБ білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері біліктіліктердің күрделілігіне және/немесе санына байланысты және мемлекеттік жалпыға міндетті техникалық және кәсіптік білім беру стандартына 1 — қосымша-МЖМБС моделіне сәйкес көзделген кредиттер/сағаттардың көлемімен айқындалады

 1. Оқу-материалдық активтер

Колледжде жалпы ауданы-2811,3 м2 құрайтын үлгілік жобадағы екі оқу ғимараты бар.Мекен-жайы:Тараз қаласы, 2(Қаратау)-34

№100 «Тігін істері, конструкциялау және модельдеу технологиясы» 21,50 м2

№100А «Сурет және кескіндеме» 27,80 м2

№104 «Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу» 47 м2

№105 «Мәдениеттану, саясаттану, қоғамтану, философия негіздері»50,30м2

№106 «Автокөліктің жылжымалы құрамы.Логистика негіздері» 33,90 м2

№106А «Жүк тасымалдау технологиясы мен ұйымдастыру. Жол жүру ережелерінің қауіпсіздігі» 28,70 м2

№107 «Техникалық меха-ника негіздері. Құрастырымдық материалдар» 47,20 м2

№108 «Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі. Спорт ойындары эәне оқыту әдістемесі» 47,20 м2

№109 «Тренажер залы»14м2

№201 «Web бағдарламалау және Интернет технология-лары.» 61,50 м2

№202 «Орыс тілі мен әдебиеті Шет тілін оқыту әдістемесі.Лингофон» 64,60м2

№203 «Микропроцессор-лық технология компью-терлік желілер» 48,60 м2

№204 «Жоғары математика және математикалық статистика. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі» 47,70 м2

№205 «Конституциялық құқық. Қылмыстық құқық» 64,90 м2

№206«Қазақ тілі мен әдебиеті. Мемлекеттік тілде іс жүргізу» 64,10 м2

№207«Қазақстан тарихы. Дүниежүзі тарихы. География» 48,70 м2

№208«Биология. Биомеханика. Биохимия. Анатомия» 32,10 м2

№209 «Алғашқы әскери және технологиялық  дайындық» 64,40 м2

№210«Педагогика, психология. Логопедия негіздері» 49,20 м2

№211«Өндіріс экономикасы. Экономика негіздері» 44,90м2

№201Б «Физика және асторономия» 47,20 м2

№202Б «Химия» 47,20 м2

№203Б «Қаржы. Бюджет және бюджеттік жүйе\» 47,20 м2

Оқу-өндірістік шеберханалары: 1.Слесарлық-механикалық шеберханасы; 2.Тігу істері шеберханасы.

Оқу зертханалары: 1. «Web бағ-дарламалау және Интернет технология-лары.» 61,50 м2 ; 2. «Физика» 42,20 м2 ; 3. «Химия» 42,20 м2

Оқу және оқу-зертхана жабдық-тарының, техникалық оқу құралдары: Компьютер -48, Ноутбук-14, Планшет-10, Интерактивті тақта-3

Принтер-10, Ксерокс-4, Бейне бақылау камералары-12.

Мәжіліс залы-  64,40 м2, Спорт залы-262,60   м2, Кітапхана-120 м

Компьютерлік сыныптар-3, Компьютер саны-50, планшет-10, Интерактивті тақталар саны-3. Аймақтағы үшінші деңгейдегі доменді атау http://tarazgasyr. edu.kz, Колледж сайты: www.taraz-gasyr.kz, Әлеуметтік желілердегі парақшалары: https://www.instagram., com/taraz_gasyr_college, https://www.facebook., com/profile.php?id=100086559233708

Әлеуметтік тұрмыстық және өзге де мақсаттағы өткізу пункттері, санитариялық тораптарға жататын екі оқу ғимаратында да тұрмыстық мақсатқа пайдалынатын әжетханалар және спорт залында киім ауыстыратын бөлмелер, дәретханалар, жуыну бөлмелері бар.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер — жоқ.

2022-23 оқу жылының аяғында колледж студенттері үшін 46 орындық жатақхана пайдалануға беріледі.

 

 1. Ақпараттық ресурстар және кітапханалық қор

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына сәйкес барлық көрсеткіштеріне сәйкес келеді және көрсетілген.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 726 қаулысымен бекітілген «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасының стратегиялық көрсеткіштеріне сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде 11 мамандық және 17 біліктілік бойынша (9-сынып бітірушілері) жастарды талап етілетін мамандықтар бойынша колледждерде тегін оқытумен қамтиды.

Колледжде  ҚР БҒМ 2012 жылғы 07 наурыздағы №97 «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһаздармен жарақтандыруды бекіту туралы» бұйрығына сәйкес заманауи жабдықтармен жарақтандырылған.Оқу-өндірістік шеберханалар мен зертханалар жұмыс істейді.

Білім алушылардың жалпы және кәсіби мәдениетін қалыптастыру,мамандықты сапалы оқыту, студенттердің кәсіби қызметке деген ынтасын арттыру үшін студенттерге оқу-өндірістік,зертханалық-іс-тәжірибе лық сабақтарға дайындалуға көмек көрсету, мамандарды даярлау және қайта даярлау сапасын арттыру мақсатында  шеберханалар ашылған.

Колледжде жалпы ауданы-2811,3 м2 құрайтын екі оқу ғимараты бар,бейнебақылау орнатылған (Қосымша 2.21.1).

Оқу процесі  5 күндік жұмыс күніне ауыстырылуына байланысты апта ішінде ауыспалы сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі. Бір білім алушыға арналған пайдалы алаң — 7,4 ш.м.құрайды, бұл санитарлық нормаларға сәйкес келеді. Колледжде аумағы  64,5 м2.құрайтын, 60 орындықты асхана жұмыс жасайды.

Оқу-материалдық база оқу процесін қамтамасыз етеді, сонымен қатар дене шынықтыру,спортпен шұғылдануға мүмкіндік береді. Спорт залы мен кітапхана бір ғимаратта орналасқан. Бірінші қабатта спорт залы – 262,6 м2, қосалқы үй-жайлар (киім ауыстыратын бөлмелер, дәретхана), жуыну бөлмесі бар. Спорт залы спорттық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Баскетбол,волейбол алаңдары, теннис үстелдері және басқа да спорттық жабдықтар бар. Ашық алаңда футбол ойындары мен сабақтар өткізу үшін жалпы ауданы — 684ш.м. ашық жазғы спорт алаңы жұмыс жасайды. Кітапхана көлемі – 23,90 м2, Кітапханада 40018 дана кітап бар, оның 18399 данасы қазақ тілінде. Білім салалары бойынша:

 • қоғамдық-саяси бөлімінде – 14182 жаратылыстану бөлімінде – 3111; техника бөлімінде – 2382; өнер және дене шынықтыру – 2125; филология және көркем әдебиет – 18218 дананы құрайды. Кітапхана колледж студенттері мен оқытушыларынан басқа да жергілікті тұрғындар мен мектеп оқушыларына да қызмет көрсетеді.

Оқырмандардың саны – 7091, оның ішінде қазақтары – 6868. Келген оқырмандар саны – 75812. Оқырмандарға берілетін кітаптар саны – 134125.

Кітапханада 100 орындық оқу залы мен электронды зал, абонемент жұмыс істейді.

Оқу залында – 5 компьютер, абонементте – 2 компьютер жұмыс істейді. Кітапхана РWБИС бағдарлама жүйесіне қосылған.

Кітапханада дәстүрлі әліпбилік каталог пен жүйелі катологтан басқа электронды католог та жұмыс істейді. Өлкелік картотекасы мен мақалалардың жүйелі картотекасына мерзімді басылымдардағы материалдар білім саласы бойынша енгізілген.

Кітапханашылар «Кітапхананың ақпараттық-библиографиялық әлеуеті», «Анықтамалық-библиографиялық жұмыстың көпшілік түрлері» атты қалалық семинарларға қатысып екінші орындарға ие болды. Ал «Үздік өлкетану әдебиеттерін ұсыну тізімі» байқауында бірінші орынды иемденді.

Кітап қорын толықтыру мақсатында жылсайын қомақты қаржы бөлініп тұрады.

Кітапхана – ертеңі бар елдің жастарын өркениет әлеміне бастап жол көрсету, мәдениет көшінен қалдырмай артымызға тәрбиелі білімді ұрпақ қалдыру мақсатында жұмыс атқарып келеді.

Колледжде лицензияға сәйкес (2013 жылғы 26 тамыздағы № 13013361) медициналық қызметпен айналысуға арналған алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық кабинет,медициналық пунктте бір медицина қызметкері жұмыс істейді.

Оқу процесінде қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін заманауи жабдықтар пайдаланылады. Жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға қажетті қажеттілікті мамандықтар бойынша пәндік-циклдік меңгерушілері айқындайды. Материалдық-техникалық базаны дамыту мәселелері директор жанындағы кеңестерде ұдайы қаралады, қабылданған шешімдерді шаруашылық қызмет және мемлекеттік сатып алу маманы, материалдық есепші орындайды.

Оқу процесін ұйымдастыру үшін колледж заманауи техникамен жеткілікті дәрежеде жабдықталған. Міндетті оқу пәндерін оқу үшін жалпы кәсіптік, арнайы пәндер мен жалпы білім беретін пәндерге арналған 22 кабинет, 2 зертхана, 1 шеберхана бар

Оқу-өндірістік шеберханалардың негізгі мақсаты студенттердің сапалы кәсіби даярлығын қамтамасыз ету, студенттердің мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келетін дағдыларды игеруі болып табылады.

Жалпы оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыру үшін пайдаланылатын материалдық-техникалық ресурстар білім беру бағдарламаларын орындау үшін жеткілікті. Барлық зертхана, оқу шеберханалары, оқу кабинеттерінің өз паспорттары мен қауіпсіздік техникасы ережелері, өртті сөндіру құралдары бар.Оқу ғимарат   тары мен аудиторияларда өрт дабылы жүйесі орнатылған (түйме).

Оқу кабинеттері нормативтік, әдістемелік және дидактикалық материалдар,арнайы стендтер,оқу-өндірістік шеберханал    ар, оқу іс-тәжірибе сын өткізуге арналған қажетті жабдықтар,көрнекі құралдармен (түрлері бойынша) жабдықталған.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін оқу корпусы ішкі су,кәріз, дәретханамен қамтамасыз етілген. Ғимаратты жылыту, желдету және ауаны баптау, аудиторияны жарықтандыру санитарлық нормаларға сәйкес келеді.

 

Атауы Сілтемелер
1. Сатып алынған жабдықтардың шот-фактурасы қосымша 2.21.3
2. Дабыл сигнализациясы бойынша қызметтер көрсету туралы шарт қосымша 2.21.4

 

 

 

 1. Білім алушылардың білімін бағалау

«Тараз — Ғасыр» колледжінде МЖМБС сәйкес білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар сақталады. Білім беру бағдарламаларының мазмұнымен, білім беру деңгейіне сәйкес базалық және кәсіптік құзыреттермен айқындалады (бағаланатын кезеңдегі білім алушыларды қорытынды аттестаттау хаттамаларының көшірмелері қоса беріледі)(Қосымша 5.1.1).

«Тараз — Ғасыр» колледжінің барлық мамандықтары бойынша бітіруші курс білім алушыларының біліктілік талаптарына сәйкестігін бағалау және жалпы білім беру пәндері мен кәсіптік модульдерді игеру деңгейін, МЖМБС сәйкестігіне бағалау (білім алушылардың білім, білік, дағдылар мен құзыреттер сапасын бағалау ведомостарының көшірмелері, оның ішінде осы 16-қосымшаға сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі(Қосымша 5.1.2).

Бітіруші курс білім алушыларының біліктіліктеріне қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалау тестілеу нысанында,  кәсіптік және арнайы  пәндер/модульдер бойынша тест тапсырмаларынан тұрды. Бітіруші курс білім алушыларының дайындық деңгейін бағалау үшін тестілеу жұмыстарын 2022-2023 оқу жылының 17-18 ақпанында өткізіледі. Тестілеу тапсырмалары төмендегі мамандықтар мен біліктіліктер бойынша құрастырылды:

0105000 «Бастауыш білім беру»мамандығы, 0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі» біліктілігі бойынша кәсіптік пәндер(педагогика, психология) 200сұрақ, арнайы пәндер,жеке әдістемелер-300,жалпы 500 сұрақтан құрастырылған тест тапсырмалары әзірленді;

0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі» біліктілігі бойынша кәсіптік пәндер(педагогика, психология) 100сұрақ, арнайы пәндер(тіл дамыту теориясы және оқыту әдістемесі, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі, бейнелеу өнері және оқыту әдістемесі, балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі, музыка және оқыту әдістемесі, дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі) 300 сұрақ, жалпы мамандық бойынша 400 сұрақ;

0103000-        «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығының 0103023-  «Дене тәрбиесі  пәнінің мұғалімі» біліктілігі бойынша кәсіптік пәндер (арнайы пәндер, педагогика, психология) 200 сұрақ, арнайы пәндер 300 сұрақ, жалпы 500 сұрақтан құрастырылған тест тапсырмалары;

0201000          «Құқықтану» мамандығының,  0201023- «Заңгер кеңесші» біліктілігі бойынша кәсіптік пәндер (мемлекеттік құқық теориясының негіздері, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, еңбек құқығы) 200 сұрақ, жалпы 400 сұрақтан құрастырылған тест тапсырмалары;

Тестілеу нәтижесі колледждің педагогикалық және қамқоршылық кеңестерінде талқыланды(Қосымша 5.1.3).

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес білім алушыларды бақылау, ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттау нысандарын жүргізу

 

«Тараз-Ғасыр» колледжінде оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау бақылаудың әр түрлерімен жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5191 болып тіркелген)білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес;

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізу нысандарын оқу материалының мақсаты мен мазмұнын ескере отырып, педагог айқындайды.

Бақылау жұмыстары, сынақтар және курстық жобалар (жұмыстар) пәнді және/немесе модульді оқытуға бөлінген оқу уақыты есебінен, емтихандар — аралық және/немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде өткізіледі, Барлық материалдар кафедра отырыстарында талқыланады және бекітіледі.

Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау: қазақ тілінде оқытатын топтар үшін Қазақ тілі, Орыс тілі және әдебиеті; Қазақстан тарихы, математика және тереңдетілген деңгейдегі пәндер бойынша емтихандар өткізуді көздейді. Жалпы білім беретін пәндер бойынша емтихандар «Жалпы білім беретін пәндер»модуліне бөлінген кредиттер/сағаттар есебінен өткізіледі.

Арнайы модульдер мен пәндер бойынша аралық аттестаттау кестеге сәйкес емтихандар өткізуді көздейді.

Тараз-Ғасыр» колледжінде студенттерді қорытынды аттестаттау — олардың тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің, оқу пәндері мен модульдердің көлемін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізіледі.  Оқу жылдары бойынша талдау.7.1 Қосымша

МЖМБС талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын меңгеру мерзімдерін сақтауға қойылатын талаптар

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы «білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» № 1080 қаулысына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығының үлгілік оқу жоспарына сәйкес 2017-2018, 2018-2019 оқу жылдарына оқу жұмыс жоспарларында міндетті оқу мерзімі сақталған.,

негізгі орта білім базасында: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасында:; 1 жыл 10 ай;2 жыл 10 ай.

«Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына және ҚР Білім және ғылым министрінің 2020-2021,2021-2022,2022-2023  оқу жылдарына арналған №553 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес колледжде білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері:

негізгі орта білім базасында — 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай;

жалпы орта білім базасында-1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай:

2020-2021 оқу жылы жалпы білім беретін пәндердің жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 тамыздағы № 5-13-4/2937 хаты негізінде және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы»бұйрығына сәйкес әзірленді. және ҚР Білім және ғылым министрінің №553 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспары

2021-2022,2022-2023 оқу жылдарына Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 тамыздағы № 5-13-4/2937-и Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына 5-қосымша хаты негізінде жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары (м. а. 23.07.2021 №362) ҚР Білім және ғылым министрінің № 553 бұйрығымен бекітілген Үлгілік оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламаларын игеру осы МЖМБС, кәсіптік стандарттар (болған жағдайда)талаптарының негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен дербес әзірленді.

Білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде мынадай базалық модульдер зерделенетін болады:физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру, ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану, экономика мен кәсіпкерлік негіздерінің базалық білімін қолдану, қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану және «Әлеуметтік ғылымдар негіздерін қоғамда және еңбек ұжымдарында әлеуметтендіру және бейімдеу үшін қолдану» модулін енгізу. еңбек ұжымы  орта буын мамандарын даярлаудың білім беру бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылды. Білім беру бағдарламасының құрылымына паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары кіреді.

Мамандық бейініне байланысты кәсіптік модульдерге біріктірілді, теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту және кәсіптік іс-тәжірибе  (оқу, өндірістік және дипломалды кәсіптік іс-тәжірибе ) қамтылды.

Өндірістік оқыту мен кәсіптік іс-тәжірибе ны өткізу мерзімдері мен мазмұны оқу процесінің жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалды.

Дуалды оқыту білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде алпыс пайыз өндірістік оқытуды, кәсіптік іс-тәжірибе ны қамтыды. Іс-тәжірибелік    сабақтардың мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс жоспарларында, оқу процесінің кестесі мен оқу жұмыс бағдарламаларында айқындалған және жұмыс берушілермен келісілген.

Білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері біліктіліктердің күрделілігіне және/немесе санына байланысты және МЖМБС модельдеріне сәйкес көзделген кредиттер/сағаттардың көлемімен айқындалады техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 2-қосымша білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын маманының деңгейлері үшін техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының моделіне сәйкес әзірленді.

негізгі орта білім базасында: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай;

жалпы орта білім базасында: 2 жыл 10 ай.ТжКБ білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері Біліктіліктің күрделілігіне байланысты және МЖМБС модельдеріне сәйкес көзделген кредиттер/сағаттардың көлемімен айқындалады. Орта буын маманын меңгеру-180-240 кредит

Күндізгі оқу нысаны кезінде «Тараз-Ғасыр» колледжі -де білім беру бағдарламасын игеру мерзімі мыналарды құрайды:

1) негізгі орта білім базасында — 2жыл 10 ай және 3 жыл 10 ай;

2) жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай және 1 жыл 10 ай;

 

8.Білім беру процесіне қатысушылардың және басқа респонденттердің сауалнамасы

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 9

Қатысқаны:9

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 90% 10%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 90% 10%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 90% 10%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 90% 10%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 90% 10%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 90% 10%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 90% 10%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 15

Қатысқаны:15

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау 8%
оқытудың жаңа технологияларын қолдану
басқалары 92%
көрсетіңіз
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 92%
әдістемелік кеңес 8%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу
семинар-практикум 25%
озық тәжірибе мектебі 9%
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар 8%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер 58%
басқалар
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 92%
сабақ түрлері
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау
оқу-әдістемелік материал әзірлеу 8%
басқалар
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 9%
жақсы 8%
өте жақсы 83%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы 7%
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар 91%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы 9%
басқасы
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 8%
директордың орынбасарлары 50%
әдіскер
оқытушылар 34%
басқалары 7%
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5 8%
5-8 92%
8-12
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік 23%
тәжірибе алмасу 77%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

Модульдік оқыту технологиясы 15%
кредиттік оқыту технологиясы

 

77%
блум технологиясы 8%
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы
басқалары
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 31%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді 69%
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 85%
Семинар-практикумдарға қатысу
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу 15%
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 56%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру  
білім беру бағдарламаларын келісу 11%
кәсіптік бағдар беру жұмысы 11%
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру 22%
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей 22%
тұрақты байланыстар бар 45%
жақсы байланыстар 11%
мерзімді байланыстар 22%
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 45%
басқарудың жоғары тиімділігі 55%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 89%
қаржылық және ақпараттық құралдар
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары) 11%
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 78%
қанағаттандырылған 22%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы 14%
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 72%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

14%
10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 100%
негізінен жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 100%
практикалық сағаттарды көбейту

 

12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 87%
қорытынды аттестаттауға қатысу 13%

 

 

 

 

 

«Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 15

Қатысқаны 15

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 93% 7%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 93% 7%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 93% 7%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 80% 20%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 93% 7%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 93% 7%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 93% 7%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

«Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 17

Қатысқаны:17

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 96%
жоқ
онша емес 4%
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу 5%
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау 9%
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 18%
басқалары 59%
көрсетіңіз
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 86%
әдістемелік кеңес 5%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр 9%
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу 9%
семинар-практикум 32%
озық тәжірибе мектебі 18%
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар 5%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 9%
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер 27%
басқалар
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 64%
сабақ түрлері
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері 18%
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау 5%
оқу-әдістемелік материал әзірлеу 4%
басқалар 42%
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 18%
жақсы 14%
өте жақсы 68%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы
басқасы 100%
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 5%
директордың орынбасарлары 67%
әдіскер
оқытушылар 19%
басқалары 9%
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5 19%
5-8 81%
8-12
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік 10%
тәжірибе алмасу 90%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

Модульдік оқыту технологиясы 29%
кредиттік оқыту технологиясы

 

52%
блум технологиясы 5%
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы 14%
басқалары
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 13%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды 87%
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 76%
Семинар-практикумдарға қатысу 10%
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу 14%
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

 

«Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 75%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру
білім беру бағдарламаларын келісу 17%
кәсіптік бағдар беру жұмысы 8%
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей 42%
тұрақты байланыстар бар 50%
жақсы байланыстар 8%
мерзімді байланыстар
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 46%
басқарудың жоғары тиімділігі 46%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары 8%
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 31%
қаржылық және ақпараттық құралдар 8%
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы 46%
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары) 15%
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 50%
қанағаттандырылған 50%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы 42%
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 50%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

8%
10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 92%
негізінен жоқ 8%
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 85%
практикалық сағаттарды көбейту

 

15%
12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 92%
қорытынды аттестаттауға қатысу 8%

 

 

 

 

 

«Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 21

Қатысқаны:20

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 100%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 95% 5%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 95% 5%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 95% 5%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 95% 5%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 100%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 90% 5% 5%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 100%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

«Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 19

Қатысқаны:19

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 7%
басқалары 93%
көрсетіңіз
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 93%
әдістемелік кеңес
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 7%
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу 7%
семинар-практикум 36%
озық тәжірибе мектебі
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 43%
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
басқалар 7%
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 93%
сабақ түрлері
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау
оқу-әдістемелік материал әзірлеу
басқалар 7%
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 7%
жақсы 14%
өте жақсы 79%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар 15%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы
басқасы 85%
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 7%
директордың орынбасарлары 79%
әдіскер
оқытушылар 14%
басқалары
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5 93%
5-8 7%
8-12
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік 23%
тәжірибе алмасу 77%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

Модульдік оқыту технологиясы 21%
кредиттік оқыту технологиясы

 

79%
блум технологиясы
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы
басқалары
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 14%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді 79%
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз 7%
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 86%
Семинар-практикумдарға қатысу 14%
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

 

«Дене тәрбиесі және спорт » мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 56%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру 11%
білім беру бағдарламаларын келісу 22%
кәсіптік бағдар беру жұмысы 11%
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей 11%
тұрақты байланыстар бар 78%
жақсы байланыстар
мерзімді байланыстар
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 11%
басқарудың жоғары тиімділігі 78%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 11%
қаржылық және ақпараттық құралдар
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы 78%
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары)
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 22%
қанағаттандырылған 78%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 89%
сәйкес келмейді 11%
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 89%
сәйкес келмейді 11%
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 89%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

11%
10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 100%
негізінен жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 89%
практикалық сағаттарды көбейту

 

11%
12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 100%
қорытынды аттестаттауға қатысу

 

 

 

 

 

«Құқықтану» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 23

Қатысқаны:23

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 100%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 100%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 100%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 100%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 100%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 100% 6
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 100%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

«Құқықтану» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 19

Қатысқаны:19

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу 6%
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 12%
басқалары 70%
көрсетіңіз 12%
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 76%
әдістемелік кеңес 6%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 12%
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу 12%
семинар-практикум 23%
озық тәжірибе мектебі
жас педагог мектебі 6%
шығармашылық топтар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 6%
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер 47%
басқалар 6%
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 94%
сабақ түрлері 6%
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау
оқу-әдістемелік материал әзірлеу
басқалар
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 23%
жақсы 12%
өте жақсы 65%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы 6%
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар 6%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы
басқасы 88%
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 7%
директордың орынбасарлары 86%
әдіскер
оқытушылар 7%
басқалары
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5
5-8 87%
8-12 13%
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік
тәжірибе алмасу 100%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз 6%
кредиттік оқыту технологиясы

 

75%
блум технологиясы 6%
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы
басқалары 13%
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 25%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді 69%
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз 6%
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 57%
Семинар-практикумдарға қатысу 25%
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу 6%
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

6%

 

 

«Құқықтану» мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 100%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру
білім беру бағдарламаларын келісу
кәсіптік бағдар беру жұмысы
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей 57%
тұрақты байланыстар бар 43%
жақсы байланыстар
мерзімді байланыстар
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 71%
басқарудың жоғары тиімділігі 29%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 43%
қаржылық және ақпараттық құралдар 14%
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы 29%
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары) 14%
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 71%
қанағаттандырылған 29%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 86%
сәйкес келмейді 14%
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы 33%
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 50%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

17%
10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 83%
негізінен жоқ 17%
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 83%
практикалық сағаттарды көбейту

 

17%
12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 100%
қорытынды аттестаттауға қатысу

 

 

«Банк және сақтандыру әдісі» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 3

Қатысқаны:3

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 100%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 100%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 100%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 90% 10%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 100%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 100%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 100%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

«Банк және сақтандыру ісі» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 14

Қатысқаны:14

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 17%
басқалары 83%
көрсетіңіз
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 100%
әдістемелік кеңес
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу
семинар-практикум 34%
озық тәжірибе мектебі
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер 66%
басқалар
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 100%
сабақ түрлері
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау
оқу-әдістемелік материал әзірлеу
басқалар
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық
жақсы 14%
өте жақсы 86%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы
басқасы 100%
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор
директордың орынбасарлары 71%
әдіскер
оқытушылар 29%
басқалары
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5
5-8 100%
8-12
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік
тәжірибе алмасу 100%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

Модульдік оқыту технологиясы 29%
кредиттік оқыту технологиясы

 

71%
блум технологиясы
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы
басқалары
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 43%
мұғалім әдіскердің 57%
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 100%
Семинар-практикумдарға қатысу
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

 

«Банк және сақтандыру әдісі» мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 75%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру
білім беру бағдарламаларын келісу
кәсіптік бағдар беру жұмысы
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру 25%
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру  
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей  
тұрақты байланыстар бар 100%
жақсы байланыстар  
мерзімді байланыстар  
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 50%
басқарудың жоғары тиімділігі 50%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары  
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық  
қаржылық және ақпараттық құралдар  
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы 100%
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары)
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 75%
қанағаттандырылған 25%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы 25%
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 75%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 100%
негізінен жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 75%
практикалық сағаттарды көбейту

 

25%
12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 100%
қорытынды аттестаттауға қатысу

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 7

Қатысқаны:7

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 100%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 100%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 100%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 100%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 100%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 100%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 100%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету » мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 14

Қатысқаны:14

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 7%
басқалары 80%
көрсетіңіз 13%
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 93%
әдістемелік кеңес
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар 7%
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу 20%
семинар-практикум 13%
озық тәжірибе мектебі
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 20%
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер 47%
басқалар
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 86%
сабақ түрлері
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері 7%
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау 7%
оқу-әдістемелік материал әзірлеу
басқалар
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 7%
жақсы 14%
өте жақсы 79%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы 100%
басқасы
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 14%
директордың орынбасарлары 64%
әдіскер
оқытушылар
басқалары 22%
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5
5-8 93%
8-12 7%
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік 14%
тәжірибе алмасу 86%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз 15%
кредиттік оқыту технологиясы

 

85%
блум технологиясы
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы
басқалары
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 15%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді 77%
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді 8%
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 100%
Семинар-практикумдарға қатысу
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 100%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру  
білім беру бағдарламаларын келісу  
кәсіптік бағдар беру жұмысы  
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру  
колледж түлектерін жұмысын орналастыру  
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру  
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей  
тұрақты байланыстар бар 100%
жақсы байланыстар  
мерзімді байланыстар  
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 100%
басқарудың жоғары тиімділігі
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 100%
қаржылық және ақпараттық құралдар
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары)
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған
қанағаттандырылған
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 100%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 100%
негізінен жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 100%
практикалық сағаттарды көбейту

 

12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 100%
қорытынды аттестаттауға қатысу

 

Барлық студенттер саны – 81

Қатысқаны -80

 1. Кемшіліктер мен ескертулер, оларды шешу жолдары

1.Мемлекеттік тапсырыстардың (білім гранттарының) аз бөлінуі  үгіт-насихат жұмысының нәтижесін төмендетіп отыр;

 1. Соңғы 3-4 жыл көлемінде халықтың қаржылық жағдайы төмен болғандықтан ақылы негізде білім берілетін кейбір мамандықтарға талапкерлердің азайғаны байқалды;
 2. Кейбір мамандықтарда білім алушылардың контингентінің төмендігіне байланысты арнайы пән педагог кадрларының аздығы бәсекеге қабілетті мамандарды көбейтуге қиындық келтіруде.

 

 1. Қорытындылар мен ұсыныстар

 

Мемлекеттік аттестаттау рәсімі шеңберінде  «Тараз — Ғасыр» колледжінде өзін-өзі бағалау жүргізілді. «Тараз – Ғасыр»  колледжінің таяудағы 3 жылға арналған миссиясы, мақсаттары мен даму стратегиясы ҚР Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатының, ұлттық білім беру жүйесінің мақсаттары мен міндеттеріне, ТжКББ МЖМБС талаптарына, колледжді дамытудың 2017-2022 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына сәйкес келеді. Колледждің білім беру жүйесі тұтынушылардың және барлық мүдделі азаматтардың қанағаттануына бағытталған барлық құрылымдық бөлімшелерде үздіксіз инновациялық дамуға, талдауға, түзетуге және жақсартуға ықпал етеді. Осы талдаудың нәтижелеріне сүйене отырып, қызметті жақсарту бойынша одан әрі қадамдар белгіленіп, іске асырылады.

Есепте ТжКБ НҚА колледж қызметінің үш жылдық кезеңдегі барлық бағыттар бойынша сәйкестігінің негізгі сәттері ашылды. «Білім туралы»  Қазақстан Республикасының Заңына , «Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім Министрінің  2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 486 бұйрығына 14, 15, 16,17,18-қосымшалар  қолданылды.

Білім алушылардың тұлғалық, кәсіби және шығармашылық дамуына әсер ететін компоненттердің  болуы, кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйелілігіне оңтайлы әсерін тигізеді, яғни тәжірибе жинақтайтын мекемелердің сапалы таңдалуы (гимназиялар, мектеп-гимназияла, балабақшалар, және т.б. мекемелер)

Білім алушылар үшін таңдалған мамандық бойынша жоғары оқу орнын жалғастыру мүмкіндігінің жоғары болуыда қызығушылық танытады.

«Тараз — Ғасыр» колледжінде бітіруші курс білім алушыларының біліктілікке қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалау негізгі пәндер/модульдер бойынша тестілеу нысанында өтті, 4,4 орташа балл, білім сапасы 94%-ды құрады. Өзін-өзі бағалау нәтижелері педагогикалық кеңестің отырыстарында талқыланды.(Қосымша 4.1.3).

Колледж ұжымының алға қойған мақсатының бірі — Қазақстан Республикасының ТжКБ оқу орындары арасында колледждің жоғары кәсіби имиджін көтеру.

«Тараз — Ғасыр» колледжінің оқу-тәрбие беру жұмысының жемісті нәтижесінің дәлелі заманауи талаптарға сай, кәсіби құзыретті маман даярлауда өзіндік  жүйесі қалыптасқан білім ордасының халықаралық, республикалық, облыстық дәрежедегі ғылыми — іс-тәжірибелік конференциялар, семинарлар, т.б. іс-шараларға қатысуы.

Болашаққа көз жүгіртсек, колледж ұжымы қол жеткізілген нәтижелермен қанағаттанып қана қоймай, алдағы уақытта жоғары дәрежеге жету үшін нәтижелі жұмыс істеу керектігін түсінеді. Негізгі міндет – Қазақстанның ТжКББ ұйымдары арасындағы озық позициялар, білім беру қызметтері нарығында колледждің даму серпінін, бәсекеге қабілеттілігін және барлық мүдделі тараптардың қанағаттануын қамтамасыз ету. Біз жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін инновациялық зияткерлік, ақпараттық, материалдық және қаржылық ресурстарды барынша толық және тиімді пайдалана отырып, жұмысымызды жетілдіруге  дайынбыз.

Әрбір білім алушының жеке дамуы, құзыретті, рухани-адамгершілігін қалыптастыру үшін жағдай жасау, ақпараттық қоғам жағдайында қоғамдық және кәсіби өмірге толыққанды және тиімді қатысуға қабілетті, өзін-өзі жетілдіруге, Қазақстан Республикасы азаматының патриоттық, әлеуметтік белсенді тұлғасын дайындау біздің негізгі стратегиялық мақсатымыз болып табылады.

 

 

Комиссия төрағасы                                       Ғ.Ж.Мадимаров

 

 

 

Комиссия мүшелері:

 

 

 1. Ш.Б. Аширова-
 2. Б.Ш. Нуралы —
 3. У.Т.Дербисалиева —
 4. А.О. Калыков–
 5. Д.Д .Садыкова–
 6. Г.К .Орынтаева —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
3-қосымша

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған өлшемшарттар

№ р/с Бағыттар және бағалау өлшемшарттары Баға Өлшеуіштер
1 Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұнына қойылатын талаптар
1.3 Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын техникалық және кәсіптік білім беру  саласында білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін педагогтердің үлесі zhaqsy 55 – 59 %
1.4 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер және (немесе) магистрлердің үлесі (техникалық және кәсіптік білім беру үшін) zhaqsy 40 %-дан астам
1.5 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер және (немесе) магистрлердің үлесі (орта білімнен кейінгі білім беру үшін) zhaqsy 50 %-дан астам
1.6 Мамандықтың даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер (мамандық бойынша педагогтердің) санынан ұйымдарда және/немесе өндірісте соңғы 3 жылда көлемі кемінде 72 сағат тағылымдамадан өткен лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын арнайы пәндер педагогтарының үлесі qanaǵat-tanarlyq 16 – 20 %
1.7 Магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі бар педагогтарының үлесі qanaǵat-tanarlyq 13 – 15 %
1.8 Студенттердің тұруы үшін жағдайлар жасау, жеке не шаруашылық жүргізу, немесе жедел басқару, немесе сенімгерлік басқару құқығымен, немесе жатақханалардың, және/немесе хостелдердің және/немесе қонақ үйдің тұруын қамтамасыз ететін толық оқу кезеңіне жалға алу құқығымен тиесілі болуы zhaqsy 40 – 45 %
1.9 Білім беру ұйымдары түлектерінің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы және жұмыспен қамтылуы туралы мәліметтер, бұл ретте мамандық бойынша бітіру жылы ішінде бітірушілердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандардың және жұмыспен қамтылғандардың үлесі zhaqsy 75 – 79 %
1.10 Интернет желісіне қосылу uzdik Жылдамдығы 30 Мб/с асатын Интернет
2. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
2.1 Базалық және кәсіби модульдерді меңгеру uzdik білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі 90 %-дан асады

 

 

 

 

 

Білім беру ұйымдарын бағалау
өлшемшарттарына
4-қосымша

Бағалау қорытындысы «Тараз-Ғасыр» колледжі

 

№ р/с Бағыттар Бағалау өлшем-шарттары Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына 19-ші немесе 20-ші немесе 21-қосымшаларға сәйкес өлшеуіштің мазмұны Тиісті білім беру ұйымының

өлшеуіштің бағалаудың мазмұны

1 2 3 4 5
1 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған 1.3 дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын техникалық және кәсіптік білім беру  саласында білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін педагогтердің үлесі 76,8%

Zhaqsy

2 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған 1.4 лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер және (немесе) магистрлердің үлесі (техникалық және кәсіптік білім беру үшін) 64,1%

Zhaqsy

3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған 1.5 лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер және (немесе) магистрлердің үлесі (орта білімнен кейінгі білім беру үшін) 64,1%

Zhaqsy

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған 1.6 мамандықтың даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер (мамандық бойынша педагогтердің) санынан ұйымдарда және/немесе өндірісте соңғы 3 жылда көлемі кемінде 72 сағат тағылымдамадан өткен лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын арнайы пәндер педагогтарының үлесі 20,1%

qanaǵattanar-lyq

1 2 3 4 5
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған 1.7 магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі бар педагогтарының үлесі 13,7%

qanaǵattanar-lyq

6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған 1.8 студенттердің тұруы үшін жағдайлар жасау, жеке не шаруашылық жүргізу, немесе жедел басқару, немесе сенімгерлік басқару құқығымен, немесе жатақханалардың, және/немесе хостелдердің және/немесе қонақ үйдің тұруын қамтамасыз ететін толық оқу кезеңіне жалға алу құқығымен тиесілі болуы 45%

qanaǵattanar-lyq

7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған 1.9 білім беру ұйымдары түлектерінің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы және жұмыспен қамтылуы туралы мәліметтер, бұл ретте мамандық бойынша бітіру жылы ішінде бітірушілердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандардың және жұмыспен қамтылғандардың үлесі 77,6%

zhaqsy

8 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын бағалауға арналған 1.10 Интернет желісіне қосылу Жылдамдығы 100 Мб/с асатын Интернет

uzdik

9 Базалық және кәсіби модульдерді меңгеру 2.1 білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі 96%

uzdik

 

 

 

Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына
5-қосымша

Бағалау парағы «Тараз-Ғасыр» колледжі

№ р/с Бағыттар мен бағалау өлшемшарттарының атауы Баға
1.3 Дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтердің жалпы санынан лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын техникалық және кәсіптік білім беру  саласында білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары үшін педагогтердің үлесі 76,8%

Zhaqsy

1.4 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер және (немесе) магистрлердің үлесі (техникалық және кәсіптік білім беру үшін) 64,1%

uzdik

1.5 Лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын дайындалатын мамандық біліктіліктері бойынша педагогтер санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер және (немесе) магистрлердің үлесі (орта білімнен кейінгі білім беру үшін) 64,1%

uzdik

1.6 Мамандықтың даярланатын біліктіліктері бойынша педагогтер (мамандық бойынша педагогтердің) санынан ұйымдарда және/немесе өндірісте соңғы 3 жылда көлемі кемінде 72 сағат тағылымдамадан өткен лицензиат негізгі жұмыс орны болып табылатын арнайы пәндер педагогтарының үлесі 20,1%

qanaǵat-tanarlyq

1.7 Магистр дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі бар педагогтарының үлесі 13,7%

qanaǵat-tanarlyq

1.8 Студенттердің тұруы үшін жағдайлар жасау, жеке не шаруашылық жүргізу, немесе жедел басқару, немесе сенімгерлік басқару құқығымен, немесе жатақханалардың, және/немесе хостелдердің және/немесе қонақ үйдің тұруын қамтамасыз ететін толық оқу кезеңіне жалға алу құқығымен тиесілі болуы
1.9 Білім беру ұйымдары түлектерінің мамандық бойынша жұмысқа орналасуы және жұмыспен қамтылуы туралы мәліметтер, бұл ретте мамандық бойынша бітіру жылы ішінде бітірушілердің жалпы санынан жұмысқа орналасқандардың және жұмыспен қамтылғандардың үлесі 77,6%

zhaqsy

1.10 Интернет желісіне қосылу Жылдамдығы 100 Мб/с асатын Интернет

uzdik

2.1 Базалық және кәсіби модульдерді меңгеру

білімді бақылау кесіндісінің қорытындысы бойынша барлық тестіленетін пәндер бойынша оң жауаптардың үлесі

96%

uzdik

Қорытынды баға: uzdik

«Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 2 ақпандағы № 124 бұйрығына сәйкес 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 қосымшаларға қол қойылған және жекелеген файлдар келесі сілтемеде берілген.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖШС «Тараз – Ғасыр» колледжінің өзін- өзі бағалау

 

ҚОРЫТЫНДЫСЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тараз-2023ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны

 

1. Білім беру ұйымының жалпы сипаттамасы

 

 

2. Кадрлық құрамға талдау

 

3. Білім алушылар контингенті

 

4. Оқу-әдістемелік жұмыс

 

 

5. Оқу-материалдық активтер

 

6. Ақпараттық ресурстар және кітапханалық қор

 

7. Білім алушылардың білімін бағалау

 

8.Білім беру процесіне қатысушылардың және басқа респонденттердің сауалнамасы

 

9. Кемшіліктер мен ескертулер, оларды шешу жолдары

 

10. Қорытындылар мен ұсыныстар

 

 

Қосымшалар

 

 

 

 

Белгілер мен қысқартулар

Қысқартулар Толық атауы
1 МЖМБС Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
2 ИПҚ Инженерлік-педагогикалық қызметкерлер
3 ҚР БҒМ Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
4 МТБ Материалдық-техникалық базасы
5 НҚА Нормативтік-құқықтық актілер
6 ҒжОӘЖ Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмысы
7 ЖББП Жалпы білім беру пәндері
8 ББ Білім беру бағдарламасы
9 АА Аралық аттестаттау
10 ҚА Қорытынды аттестаттау
11 ТжКББ Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
12 КПжӨО Кәсіптік іс-тәжірибе  және өндірістік оқыту
13 БПҚ Бағдарламалық-пәндік құралдар
14 ПҚ Педагогикалық құрамы
15 ОЖЖ Оқу жұмыс  жоспары
16 АП Арнайы пәндер
17 ОТЖ Оқу-тәрбие жұмысы
18 ПОӘК Пәннің оқу-әдістемелік кешені
19 ОӨЖ Оқу-өндірістік жұмыс

 

 

 1. Жалпы ақпарат

 

Мекеменің атауы: «Тараз – Ғасыр» колледжі

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 

Заңды мекен-жайы: 080000, Тараз қаласы, «Қаратау» мөлтек ауданы 34үй
Факс / тел: 8 (7262) 34-94-93
Электрондық мекен-жайы: taraz_gasyr@mail.ru
Колледж сайты: www.taraz-gasyr.kz
Әлеуметтік желілердегі парақшалары: https://www.instagram.com/taraz_gasyr_college, https://www.facebook.com/profile.php?id=100086559233708
Меншік нысаны: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

 

Құрылтайшы туралы мәлімет: Мадимарова Фарида Пернебайқызы
Басшы туралы мәлімет: Мадимаров Ғазизжан Жақсығұлұлы, 1964ж.  Білімі-жоғары. 01.08.2001ж. бастап «Тараз — Ғасыр» колледжі директоры.  Құрылтайшының шешімі, 28.09.2001 жылғы

хаттама №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тараз-Ғасыр» колледжі мекемесі өз жұмысын құрылтай құжаттарға сәйкес Қазақстан Республикасы Заңдарының шеңберінде жүзеге асыру құқығын беретін Жамбыл облысы Әділет басқармасының заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы №6857-1919 М-е куәлігімен 29.03.2001 жылы бастады. Білім беру қызметімен айналысуға «Тараз-Ғасыр» колледжі» мекемесіне ҚР Білім және ғылым министрлігінен сериясы БМ №0000235 09.07.2001ж. мемлекеттік лицензия берілген. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 04.07.2001 жылғы №535 бұйрығы негізінде 0205002 – «Құқықтану», 0703002 – «Қаржы» (салалар бойынша)», 0314002 – «Бастауыш сыныптарды оқыту», 0306002 – «Қазақ тілі және әдебиеті», 0318002 – «Технология», 2002002 – «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» мамандықтарына лицензия қосымша лицензиялық карталар берілді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметінің 18.04.2000 ж. №596 қаулысына сәйкес Тараз қаласында кәсіптік орта білім саласында білім беру қызметін жүргізу құқығына мерзімі шектелмеген сериясы

АА №0000339 мемлекеттік лицензияны ҚР Білім және ғылым министрлігінен 21.01.2002 жылы берілген.

Жамбыл облысы әкімиятының білім басқармасының 29.05.2008 жылғы №376 бұйрығы негізінде 0705002 – «Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит», 3005002 – «Тасымалдауды ұйымдастыру және көліктегі қозғалысты басқару» (әр сала бойынша)», 2006002 – «Мұнай-газ кен құбырларын және мұнай-газ кен қоймаларын салу және пайдалану» мамандықтарына мемлекеттік лицензияға №0081105 қосымша берілген, 0101000 – «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығына Жамбыл облысы әкімиятының білім басқармасы 20.05.2010 жылғы №327 бұйрығы негізінде мемлекеттік лицензия №0081244 қосымша берілген, Жамбыл облысының білім басқармасы бақылау департаментінің 11.05.2014 № 196 бұйрығына сәйкес,  1304000 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығына №0000339   лицензияға қосымша, 2016 жылдың 28 маусымында № 321 бұйрығына сәйкес, 0103000 – «Дене тәрбиесі және спорт»  мамандығына лицензияға  қосымша берілді.

«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Жамбыл облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті» мемлекеттік мекемесі, Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтініші бойынша, 2021жылдың 14 сәуірдегі жүзеге асыруға лицензия және (немесе)лицензияға  қосымшалар қайта ресімделінді.

 шифр Кадрларды даярлау бағыттарының атауы
1 4S10410302 Техник
2 4S04210101 Заңгер
3 4S04120103 Банк операциялары жөніндегі менеджер
4 4S01120102 Мектепке дейінгі тәрбие  мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі
5 4S01140101 Бастауыш білім беру мұғалімі
6 4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу және тестілеу технигі
7 4S101140501 Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі

 

Кадрлық  әлеует  және  жақсы  материалдық –техникалық база  кәсіптік –техникалық білім  беру  саласында жоғарғы білікті  және  бәсекеге қабілетті  мамандарды дайындауға мүмкіндік  береді.Колледждің жалпы алаңы 2811,3 кв м  құрайтын  2 корпусы  бар. ҚР  мемелекеттік  жалпыға  міндетті білім беру стандартына  сәйкес  мамандықтар бойынша  материалдық –техникалық база   жасақталған.

Колледж  аумағында  44  орындық  жатақхана  биыл  қолдануға беріледі.Дуальды  оқыту жүйесін  дамыту барысында 50 орындық балабақша  іске қосылады.

«Тараз-ғасыр » колледжі  01.04.2019 жылы  институционалды және  мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

Оқу нысандары мен тілдері бойынша бітіруші топтардың білім алушылар контингенті туралы мәліметтер осы анықтамаға тіркелген қосымшада көрсетілген (Қосымша 21).

 

Шифр Мамандықтар атауы
1 0101000 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
  010101 3 Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
  01120100 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
  4S01120102 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі
2 0105000 Бастауыш білім беру
  010501 3 Бастауыш білім беру мұғалімі
  01140100 Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі
  4S01140101 Бастауыш білім беру мұғалімі
3 0103000 Дене тәрбиесі және спорт
  010302 3 Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі
  01140500 Дене тәрбиесі және спорт
  4S01140501 Дене тәрбиесі  пәнінің мұғалімі
4 0201000 Құқықтану
  020102 3 Кеңесші-заңгер
  0420100 Құқықтану
  4S04210101 Заңгер
5 0516000 Қаржы (салалар бойынша)
  051605 3 Қаржылық жұмыстағы экономист
  04120100 Банк және сақтандыру ісі
  4S04120103 Банк операциялары жөніндегі менеджер
6 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
  130404 3 Техник-программист
  06130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету
  4S06130104 Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу және тестілеу технигі
7 1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көліктегі қозғалысты басқару
  120206 3 Техник
  10410300 Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
  4S10410302 Техник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Кадрлық құрамға талдау

2020-2021 жылдары педагогтердің біліктілік санатының деңгейі, магистр дәрежесі,философия докторы ғылыми дәрежесі бар педагогтер туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты

(бар болған жағдайда)

Туылған күні, жылы Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) және/немесе техникалық және кәсіптік және/немесе орта білімнен кейінгі білім туралы «Магистр» дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі,
1 Жунисов Айдос Батырбекович 20.11.1986ж Әулие-Ата университеті  магистр.М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Құқықтану 12 магистр
2 Рахаева Эльмира Тулендиевна 06.04.1985ж М.Х.Дулати ат.ТарМУ-2008ж               М.Х.Дулати ат.ТарМУ-2010 магистр»Инженер-технолог» 12 магистр
3 Тастандиев Манат Кыркынбаевич 26.05.1988ж ЖГТУ-2010ж              ЖГТУ-2012ж магистр  Аймақтық элеуметтік Иннновациялық университеті 2017,»Есеп және аудит» «Экономика «Дене тәрбиесі» 12 магистр
4 Садыкова Дурия Джаханбековна 16.06.1971ж Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті,Педагогика және психология 12 магистр
5 Кошимбетова Зауре Дулатовна 23.05.1983ж М.Х. Дулати ат.ТарГу 2004ж 12 магистр
6 Мирзалиева Эльмира Бексұлтанқызы 28.12.1970ж Джамбулский педогогический институт-1993ж доктор

 

 

2021-2022 жылдары педагогтердің біліктілік санатының деңгейі, магистр дәрежесі,философия докторы ғылыми дәрежесі бар педагогтер туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты

(бар болған жағдайда)

Туылған күні, жылы Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) және/немесе техникалық және кәсіптік және/немесе орта білімнен кейінгі білім туралы «Магистр» дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі
1 Жунисов Айдос Батырбекович 20.11.1986ж Әулие-Ата университеті  магистр.М.Х.Дулати атындағы ТарМУ Құқықтану 12 магистр
2 Рахаева Эльмира Тулендиевна 06.04.1985ж М.Х.Дулати ат.ТарМУ-2008ж               М.Х.Дулати ат.ТарМУ-2010 магистр»Инженер-технолог» 12 магистр
3 Бекбаев Галымжан Сейсенбаевич 27.07.1979ж ТарМУ 2008ж дене шынықтыру және спорт 12 магистр
4 Калыкулова Майра Жексеновна 15.12.1977ж М.Х. Дулати ат.ТарГу,Тарих және география 12 магистр
5 Мирзалиева Эльмира Бексұлтанқызы 28.12.1970ж Джамбулский педогогический институт-1993ж доктор

 

2022-2023 жылдары педагогтердің біліктілік санатының деңгейі, магистр дәрежесі,философия докторы ғылыми дәрежесі бар педагогтер туралы мәліметтер

 

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) Туылған күні, жылы Жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) және/немесе техникалық және кәсіптік және/немесе орта білімнен кейінгі білім туралы «Магистр» дәрежесі, философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі,
1 Садыкова Дурия Джаханбековна 16.06.1971ж Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, «Педагогика және психология» 12 магистр
2 Мейрамханова Ақерке Мұратқызы 12.04.1995ж Семей қаласы Шәкірім атындағы университеті,Биология 12 магистр
3 Нұран Марал Сенбинқызы 03.08.1994ж 2014ж Абай атындағы  ЖГК

2017ж Пед институт «Педагогика және психология»

12 магистр
4 Калдыбаева Салтанат Нурланкызы 23.12.1995ж Тараз Педагогикалық институты 12 магистр
5 Кенжебеков Дархан Уалиевич 11.07.1959 Қазақ мемлекеттік универститеті 1981ж ,ТАрМу 2011жМатематика,»Қолданбалы математика» магистр профессор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 жылдары  педагогтердің біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) Лауазымы, оқытылатын пәні Біліктілікті арттыру курстарынан өткен орны (ұйымы) Біліктілік курстан өткен мерзімі
1 Аширова Шакизада Бектурсыновна Директордың оқу және жаңа технологиялар жөніндегі орынбасары Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 16сағат

12.04.2020
2 Нуралы Бауыржан Шымкентұлы Директордың құқық-тәрбие жөніндегі орынбасары «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
3 Жунисов Айдос Батырбекович Кәсіптік және арнайы пәндер кафедра меңгерушісі, құқықтану пәні оқытушысы «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
4 Рахаева Эльмира Тулендиевна Арнайы технология пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 36 сағат

22.11.2020ж
5 Матаева Зарина Амирбаевна Жалпы әлеуметтік -гуманитарлық пәндер кафедрасы,Қазақ тілі пәні оқытушысы Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
6 Шалғымбаева Гульнар Олжабаевна Тарих пәні оқытушысы Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
7 Байзакова Айжан Оналтаевна күндізгі бөлім меңгерушісі Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
8 Прназааров Тасболат Копжасарович АӘД пәні оқытушысы Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
9 Нуриева Нурзада Усенхановна Педагогика мен психология Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдіс-тәсілдері» 8 сағат

23.10.2020ж
10 Мирзалиева Эльмира Бексұлтанқызы Физика пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2020ж

 

2021-2022 жылдары  педагогтердің біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) Лауазымы, оқытылатын пәні Біліктілікті арттыру курстарынан өткен орны (ұйымы) Біліктілік курстан өткен мерзімі
1 Аширова Шакизада Бектурсыновна Директордың оқу және жаңа технологиялар жөніндегі орынбасары «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

13.10.2021ж,

 

2 Калыков Абзал Орынбасарович Информатика пәні оқытушысы Аймақаралық кадрлардарды дайындау қайта дайындау және біліктілігін жоғарылату оқу орталығы 12.11.2021ж
3 Нуралы Бауыржан Шымкентұлы Директордың құқық-тәрбие жөніндегі орынбасары «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

28.10.2021ж
4 Жунисов Айдос Батырбекович Кәсіптік және арнайы пәндер кафедра меңгерушісі, құқықтану пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы,

Аймақаралық кадрлардарды дайындау қайта дайындау және біліктілігін жоғарылату оқу орталығы

28.10.2021ж12.11.2021ж
5 Мирзалиева Эльмира Бексұлтанқызы Физика пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж
6 Садуов Жахангир Исакович Құқықтану пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж
7 Дербисалиева Улбосын Тургалиевна күндізгі және сырттай бөлім меңгерушісі Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж
8 Тастандиев Манат Кыркынбаевич Дене шынықтыру пәні оқытушысы Аймақаралық кадрлардарды дайындау қайта дайындау және біліктілігін жоғарылату оқу орталығы 12.11.2021ж
9 Рахаева Эльмира Тулендиевна Арнайы технология пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж
10 Бекбаев Галымжан Сейсенбаевич Дене шынықтыру пәні оқытушысы Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы

«Техникалық және кісіптік білім беру жүйесінің жаңа формациясындағы педагогі» 72 сағат

22.11.2021ж

 

 

 

2022-2023 жылдары  педагогтердің біліктілігін арттыру туралы мәліметтер

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болған жағдайда) Лауазымы, оқытылатын пәні Біліктілікті арттыру курстарынан өткен орны (ұйымы) Біліктілік курстан өткен мерзімі
1 Аширова Шакизада Бектурсыновна Директордың оқу және жаңа технологиялар жөніндегі орынбасары Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы, Техникалық және кәсіптік,орта білімнен кейінгі білім бепру ұйымдарында білім беру процесінде академиялық дербестікті пайдалану» 72 сағат 2022ж ,Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы «Педагогтың кәсіби құзыреттілігі,креативтілік,біліктілік,шеберлік» 14.10.

2022ж,

15.12.

2022ж

2 Нұран Марал Сенбинкызы Колледж психологы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

3 Ерманбаева Кумисай Мажиткызы Физика пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы, Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы «Педагогтың кәсіби құзыреттілігі,креативтіліік,біліктілік,шеберлік» 14.10.

2022ж,

15.12.

2022ж

4 Идрисова Салтанат Зиядуллаевна Дене шынықтыру пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

5 Далғар Айгерім Құралбекқызы Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

6 Унгарбаева Гулжанат Турсунбойкызы Ағылшын пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

7 Мусакулова Аида Маратовна Психология пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

8 Садыкова Дурия Джаханбековна Педагогика пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

9 Орынтаева Гауһар Куанышовна Тарих пәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

10 Макулбекова Айнур Бакеновна Құқықтанупәні оқытушысы Ustaz» педагогтердің біліктілігін арттыру оқу орталығы 14.10.

2022ж

 1. Білім алушылар контингенті
3.1.Күндізгі, кешкі, сырттай бөлімдер, экстернат бойынша оқу жылына арналған оқу нысандары мен тілдері бойынша білім алушылар контингенті туралы мәліметтер

(бөлгіште мемлекеттік тілде білім алушылар көрсетілсін)
«Тараз-Ғасыр» колледжі ЖШС
2020-2021 ж

Мамандықтың (біліктіліктің)атауы және шифры Контингент обучающихся (человек) Дайындықтың басталуы (күні) Практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер Жұмысқа орналастырылғандар саны
жалпы Күндізгі   224
(кешкі, сырттай)   204   курстар бөлімі
олардың ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар бар (иә / жоқ) шартқа отырған күні шарттың қолданылу мерзімі
Барлығы 1 2 3 4
1 0101000  Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 147 11 38 32 66 10.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 7
2 0105000 Бастауыш білім беру 59 10 14 7 28 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 0
3 0103000 Дене тәрбиесі және спорт 136 26 30 20 54 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 6
4 0201000 Құқықтану 32 4 15 13 24.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 3
5 0516000 Қаржы (салалар бойынша) 6 6 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл
6 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 40 4 15 13 8 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл
7 1202000 Тасымалдауды ұйымдастыру және көліктегі қозғалысты басқару 8 8 17.10.2020 ж ия 01.09.2018 2 жыл 2
428 55 112 91 170 18

 

Күндізгі, кешкі, сырттай бөлімдер, экстернат бойынша оқу жылына арналған оқу нысандары мен тілдері бойынша білім алушылар контингенті туралы мәліметтер

(бөлгіште мемлекеттік тілде білім алушылар көрсетілсін)
«Тараз-Ғасыр» колледжі ЖШС
2021-2022 ж

Мамандықтың (біліктіліктің)атауы және шифры Контингент обучающихся (человек) Дайындықтың басталуы (күні) Практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер Жұмысқа орналастырылғандар саны
жалпы Күндізгі   309
(кешкі, сырттай)   
130 курстар бөлімі
олардың ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар бар (иә / жоқ) шартқа отырған күні шарттың қолданылу мерзімі
Барлығы 1 2 3 4
1 0101000  Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 129 2 4 63 60 10.10.

2020 ж

иә 01.09.

2018 ж

2 жыл 8
2 0105000 Бастауыш білім беру 78 28 28 15 7 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл 4
3 0103000 Дене тәрбиесі және спорт 152 49 45 33 25 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл 14
4 0201000 Құқықтану 32 8 12 12 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл 10
5 0516000 Қаржы (салалар бойынша) 6 2 4 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл
6 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 42 6 3 17 16 иә 01.09.

2018 ж

2 жыл
439 93 94 144 108 36

 

 

 

Күндізгі, кешкі, сырттай бөлімдер, экстернат бойынша оқу жылына арналған оқу нысандары мен тілдері бойынша білім алушылар контингенті туралы мәліметтер

(бөлгіште мемлекеттік тілде білім алушылар көрсетілсін)
«Тараз-Ғасыр» колледжі ЖШС
2022-2023 ж

Мамандықтың (біліктіліктің)атауы және шифры Контингент обучающихся (человек) Дайындықтың басталуы (күні) Практика базасы ретінде айқындалған шарттардың болуы туралы мәліметтер Жұмысқа орналастырылғандар саны
жалпы Күндізгі   328
(кешкі, сырттай)   
133  курстар бөлімі
олардың ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар бар (иә / жоқ) шартқа отырған күні шарттың қолданылу мерзімі
Барлығы 1 2 3 4
1 01120100

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

170 23 4 143 07.11.22 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
2 01140100

Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

77 3 30 29 15 17.10.2020ж ия 01.09.

2020 ж

3жыл
3 01140500

Дене тәрбиесі және спорт

151 35 52 42 22 10.10.2022 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
4 0420100

Құқықтану

53 10 17 26 10.10.2022 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
5 04120100

Банк және сақтандыру ісі

3 3 10.10.2022 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
6 06130100

Бағдарламалық қамтамасыз ету

7 7 10.10.2022 ж ия 01.09.

2022 ж

3жыл
461 71 106 104 180

 

МЖМБС талаптарына және кәсіптік іс-тәжірибені ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес өндірістік оқыту мен кәсіптік іс-тәжірибені жүзеге асыру және өту

 

Колледжде кәсіптік тәжірибе жинақтау үрдісі жалпы және арнайы пәндерді тереңдетіп оқытуға, машықкердің мектеп, балабақша, мұражай, театр, өнер мектептерінің өміріне бейімделуіне, педагогика, психология және жеке пән әдістемелері бойынша алған теориялық білімдерін тәжірибе кезінде қолдана білуге мүмкіндік береді.

Кәсіптік тәжірибенің мақсаты-білім алушылардың нәтижеге бағытталған теориялық білімдерін бекітіп, тереңдету, таңдалған мамандық бойынша кәсіби қызметін өз бетімен орындау үшін біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру және  тәжірибе кезінде білім алушылардың кәсіби білімін көтеруқажет.

Педагогикалық тәжірибе білім стандарттарына және мамандықтардың профиліне қарай білім беру мекемелері мен мәдениет саласындағы мекемелерде өткізіледі.

Педагогикалық іс-тәжірибе  жалпы ғылыми, психология-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімдерді бекіту және тереңдету, теориялық білімдер негізінде педагогикалық машықтарды, дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру болып табылады және оқу мерзіміне сай әр курста өткізіледі:

1) 2-курстың білім алушыларының психология-педагогикалық іс-тәжірибесін;

2) 3-курстың білім алушыларының оқу-тәрбиелік педагогикалық іс-тәжірибесін;

3) 4-курстың білім алушыларының өндірістік педагогикалық іс-тәжірибесін  қамтиды.

Педагогикалық іс-тәжірибе  үздіксіз болып табылады және теориялық оқытумен  қатар өткізіледі.

Оқу орнында  кәсіптік және техникалық білім берудің заманауи үлгісін құру бағдарламасының жүйелік өзгешеліктеріне сәйкес әлеуметтік серіктестермен қарым-қатынас орнату қолға алынған.

Кәсіптік тәжірибе жинақтау «Кәсіптік іс-тәжірибе ны ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және іс-тәжірибе  базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларына» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №107 бұйрығы) сай жасалған кәсіптік тәжірибе жинақтау ережесі бойынша өткізіледі (Қосымша 2.16.2).

Колледжде ұйымдастырылатын кәсіптік тәжірибе ТжКББ Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес ұйымдастырылады және мамандықтар бойынша кәсіптік біліктілік деңгейіне байланысты төмендегі машық түрлерін өтеді: Кәсіптік іс-тәжірибенің   түрлері кесте №12-де көрсетілген.

Кәсіптік іс-тәжірибенің   түрлері

Кесте №12

Мамандықтар атауы Оқу тәжірибесі Педагогикалық тәжірибе Өндірістік диплом алдындағы тәжірибе,кәсіптік тәжірибе
«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»

 

 

 

«Бастауыш білім беру»

-Педагогикалық қызметке кіріспе

-Сыныптан тыс жұмыс технологиясы

-Жаратылыстану бойынша тәжірибе

-Жұмысшы мамандық бойынша оқу тәжірибесі

-Білім алушының таңдау пәні бойынша іс-тәжірибе

-Байқау тәжірибесіне даярлық

-Жазғы тәжірибеге даярлық

-«Баланың мектептегі алғашқы күндері» тәжірибесі

-Интернетпен жұмысқа даярлық

-Өндірістік диплом алдындағы тәжірибеге даярлық

 

 — Педагогикалық қызметке кіріспе

-Сыныптан тыс жұмыс технологиясы

-Жұмысшы мамандық бойынша оқу тәжірибесі

-Білім алушының таңдау пәні бойынша іс-тәжірибе

-Байқау тәжірибесі

-Сауықтыру лагеріндегі жазғы тәжірибе

 

 -Өндірістік диплом алдындағы  тәжірибе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Танымдық практикасы

— Компьютерлік желілер және желілік басқару практикасы

— Алгоритмдеу және бағдарламалау практикасы

— Web – бағдарламалау және Internet технологиялар практикасы

— Обьектілі – бағытталған бағдарламалау практикасы

— Операциялық жүйелер практикасы

— Бағдарламамен қамтамасыздандыруды құрастыру практикасы

— Жұмысшы мамандығын алу практикасы «Тестілеуші»

— Компьютерлік графика практикасы

— Желілік технологиялар практикасы

— Микропроцессорлық техника практикасы

— Өндірістік технологиялық практикасы

— Диплом алды практикасы

 

 

Сапалы мамандар даярлауда тәжірибенің барлық  түрлері  бойынша тұрақты түрде мекемелер бекітілген.

2016 жылдан бастап «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының  студенттері  дуалды оқыту жүйесі негізінде —  «Мүбәрәк-Мөлдір» бақшасына бекітіліп, бүгінгі таңда кәсіптік тәжірибесін жалғастыруда.

Колледжде штаттық кесте және бекітілген жоспарға сәйкес директордың оқу-өндірісі жөніндегі орынбасары жұмыс жасайды(Қосымша 2.16.6). Жұмыс берушілер арасындағы әлеуметтік серіктестікті дамыта отырып, мекемелермен жүргізілетін жұмыстыодан әрі жетілдіруге мүмкіндік жасайды.Колледжбен әлеуметтік серіктестер ретінде келісім-шартқа отырған мекемелер тізімі кестеде көрсетілген.

Колледжбен әлеуметтік серіктестер ретінде келісім-шартқа отырған мекемелер

Кесте №13

 

2020-2021

оқу жылы

2021-2022

оқу жылы

2022-2023

оқу жылы

40 мекеме 44мекеме 47 мекеме
      16 орта мектеп

15    балабақша

1.Жамбыл облысы  бойынша  қаржылық бақылау инспекциясы

2.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Тараз қалалық прокуратурасы

8.Жамбыл облысы  маманд. экономикалық соты

9.ЖШС Тараз №1 автопаркі

ЖШС «Керуен»

1 мектеп  гимназия

7 орта мектеп

10 балабақша

Аудандар бойынша:

Байзақ ауданы- 5 ОМ

5 — бала бақша

Жамбыл ауданы бойынша- 2ОМ

1.Жамбыл облысы  бойынша  қаржылық бақылау инспекциясы

2.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Тараз қалалық прокуратурасы

8.Жамбыл облысы  мамандандырылған экономикалық соты

9.         ЖШС Тараз №1 автопаркі

ЖШС «Керуен»

10.ЖК «Козин А.А.»

11.ЖК «Ким В.В.»

12.ЖК «Касымов М.М.»

13.ЖШС «СМЭУ-Транссигнал»

14.ЖШС «БейКен»

 

 

1 мектеп лицей

12 орта мектеп

10 балабақша

Балалар мен жасөспірімдерге арналған облыстық мамандырылған №11,№8,№6 спорт мектептері

Аудандар бойынша:

Байзақ ауданы- 3 ОМ

3-бала бақша

Жамбыл ауданы бойынша- 2 ОМ

1.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Жамбыл облысы  мамандандырылған экономикалық соты

8.ЖШС Тараз №1 автопаркі

9..ЖШС «СМЭУ-Транссигнал»

10.ЖШС «БейКен»

11.ЖШС ӨФ«ҚазТрансГазӨнімдері»

12. ЖШС «SinoTehnics Taraz»

13.ЖК. «Ахметов Жандарбек»

14.  ЖШС «F1 COM»

15. ЖШС«Universal Print» компьютерлік орталығы

20.ЖШС «Аулиеата Транс Пасс »

21.ЖШС «БейКен»

22.ЖШС «Sino Technics Taraz»

23. «Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын-жай коммуналдық шаруашылық,жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»КММ

24.Бассейн «Алнұр»

 

Кәсіптік оқытудың уақтылы бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану қоғам мен еңбек нарығының өзгеретін қажеттіліктеріне білім беру

 

Колледж білім беру бағдарламаларын МЖМБС, кәсіптік стандарттар негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен дербес әзірлейді.

Білім беру бағдарламасына: паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары кіреді.

2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарында білім беру бағдарламаларына келесі базалық модульдерді енгізу көзделді:

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану;

3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану;

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану.

2021-2022 оқу жылында мамандықтар бойынша кәсіптік модульдердің тізбесі мен мазмұны ТжКОББ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, кәсіптік стандарттар негізінде «Talap» КЕАҚ сайтында орналастырылған: kasipkor.kz (қосымша – «Білім беру мазмұны» — «НҚА жобалары 2021» — «ҮОЖ») үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары     (ҚР Білім және ғылым министрлігі 2017 жыл 31 қазандағы№553 бұйрығымен  бекіткен Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламалары) басшылыққа алынды.

2022-2023 оқу жылында ТжКББ МЖМБС, мамандықтардың кәсіптік стандарттары негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен колледж дербес әзірледі.

Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» № 130 бұйрығындағы нысандарға сәйкес әзірленді.

2021-2022 оқу жылында Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын есепке алудың бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыру үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының тізілімі (бұдан әрі – ББ тізілімі) әзірленуіне байланысты колледж 10 мамандық бойынша ББ бағдарламаларының паспорттарын ББ тізіліміне толық енгізді.

2022 жылдың сәуір-мамыр айларында колледж даярлайтын

7 мамандықтың білім беру бағдарамаларына КЕАҚ «Талап» тарапынан сараптама жүргізіліп, 7 мамандықтың білім беру бағдарламаларының паспорттары білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізілді.

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022жылғы 3 тамыздағы №348 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына» сәйкес «Өзін-өзі тану» пәнінің алынып тасталуына байланысты 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығының 2022-2026  оқу жылдарына арналған  оқу жұмыс жоспарындағы Арнайы пәндердегі «Қоғамтану және өзін-өзі тануды оқыту әдістемесіне» берілген  22 сағатын 5 семестрге «Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесіне» және 22 сағатын   6 семестр «Технология және оқытуәдістемесі» пәндеріне бөліп, 2022-2025 оқу жылындағы  оқу жұмыс жоспарындағы  Кәсіптік модуль КМ3 Оқу ақпаратын таратудың «ОН 3.8 Бастауыш сыныптарда өзін-өзі тану сабақтарын жоспарлау және өткізуді» 3курс 5-6 семестрде 2 кредит жоспарланған. 2021-2022 оқу жылында 01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының оқу жұмыс жоспарына Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 553 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленді.

 1. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру үшін «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнінің мазмұны мамандықтың базалық модуліне енгізілді.

2.2021-2022 оқу жылында Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 553 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленді.

 1. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру үшін «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнінің мазмұны мамандықтың базалық модуліне енгізілді.

 

Жоспарда көрсетілген оқу семинарлары  колледжде,  кәсіптік  іс-тәжірибе лар базаларда ұйымдастырылды (Қосымша 3,2.1).

2021 – 2022 оқу жылында колледжде білім алушылардың тәжірибе жинақтауына барлық мүмкіндігі жасалған, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыс жасап жүрген мұғалімдері  бар гимназиялар және мектеп-гимназиялармен келісім-шарт жасалып, таңдалды. Өнер мамандықтарына арналған мекемелер іріктелді, білім алушылар сол мекемелерге тәжірибе жинақтауға жіберілді.

2020, 2021, 2022 жылдары колледжде ұйымдастырылатын кәсіптік іс-тәжірибе   4- курстың  «Бастауыш білім беру», « Мектепке дейінгі тәрбие  және оқыту»,  мамандығының студенттері  үшін  «Баланың мектептегі алғашқы күндері» тәжірибесінен басталады. Олар тәжірибе жинақтауға Жеңістің 30 жылдығы атындағы №38 орта мектеп, №30 мектеп-гимназия, №36 орта мектеп,№53 Қаратай Тұрысов атындағы мектеп-гимназия, «Мүбәрәк-Мөлдір», «Арайлы бақ», «Нұр Сана», «Қайнар» бала бақшалары мен бөбекжайлар   бекітілді.

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының студенттері  дуалды оқыту жүйесіне 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілген.

Дуалдық оқыту жүйесіне енген «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының 3 курс студенттері  үшін  үш жақты келісім шарт жасалып, Жамбыл облыстық кәсіпкерлер палатасына тіркелді. Аталған мамандық дуальды оқыту жүйесіне 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілген. «Мүбәрәк-Мөлдір» бала бақшасымен 3 жақты келісім-шарт жасалып, студенттер    көрсетілген мекемеге бекітіліп,тәжірибеден өтуде.(Қосымша 3.2.2).

Дипломалды іс-тәжірибе  кезінде  бітіруші түлектер арасында  аудан және қала мектептерінде болашақта колледжді бітіргеннен кейін жұмысқа орналасамын деген  9 білім алушылар   жұмысқа алуға Міндеттеме негізінде таңдаған мектептеріне жіберілді (Қосымша 3.2.3).

Мектептегі байқау іс-тәжірибесі студенттерді мектептің педагогикалық қызметіне дайындай отырып, сабақты өткізудің әдіс-тәсілдерімен қаруландыру және мектеп оқушыларының оқу қызметтеріне басшылық жасау, олардың жас және дара ерекшеліктерін білу мақсатында ұйымдастырылды. Студенттерге  жаңартылған оқу бағдарламасын жетік меңгерту мақсатында 3,4- курс білім алушылары орта мектептермен мен мектеп-гимназияларға бекітілді.

Бекітілген сыныптарға  сабақ берумен қоса, сыныптан тыс жұмыстар, ашық тәрбие сағаттары орындалып, мекеме тарапынан оң пікірлер айтылды.  Байқау тәжірибесі барысында білім алушылар күнделік жүргізіп, оған мектепте өткізген жұмыстары, өз бақылаулары жазылды, сабақтың бағасы қойылды. Кәсіптік іс-тәжірибе  әдіскерлерімен қатар тәжірибеден өткен студенттер    арасында топ басшысы сайланып, студенттердің  мектепке баруын журналға түсіріп отырады.

Осы қағидаларды ескере отырып, мектеп әкімшілігімен келісілген түрде байқау тәжірибесінің бекітілген әдіскерлері студенттерді №3 лицей гимназия, №30 мектеп-гимназия, № 38 орта мектептерге орналастырып, әр сыныпқа машықкерлер бекітілді.  «Бастауыш білім беру» мамандығының  білім алушылары №38 Жеңістің 30 жылдығы атындағы №38 орта мектеппен   №53 Қаратай Тұрысов атындағы мектеп-гимназия,  №30 мектеп-гимназияларға және өз ауылдарынан орта мектептерге,қатынас қағаз алып келу арқылы жіберіліп, іс-тәжірибелері  қадағаланды. Машықкерлер бекітілген сыныптарға  сабақ берумен қоса жоспарлы сыныптан тыс жұмыстары, ашық тәрбие сағаттары орындалып, мекеме тарапынан оң пікірлер айтылды.

Өндірістік диплом алдындағы іс-тәжірибе  колледждің «Бастауыш білім беру», «Мектепке дейінгі тәрбие және оқу»,»Дене тәрбиесі және спорт», «Құқықтану» «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»  мамандықтарында жүргізілді.

Педагогикалық мамандықтардың «Бастауыш білім беру», «Дене тәрбиесі және спорт» мамандықтарының бітіруші топтары келісім шарт негізінде Тараз қаласындағы №5,№38,№36,№53,№55,№57,№54,№26,№12,орта мектеп,№45 гимназия, №13  орта мектептерге бекітіліп,  мамандығы бойынша әдістемелік көмек алып, нәтижесінде жүргізген жұмысы қорытындыланып, мінездемелерін алды. (Қосымша 3.2.4)

Тәжірибе базасы ретінде таңдалған білім беру ұйымдары әкімшілігінің келісімімен дипломалды іс-тәжірибе  бағдарламасында қарастырылған жұмыс көлемін орындады. Білім алушылар іс-тәжірибе  кезінде күнделік жүргізіп отырды, онда барлық өткізген оқу-тәрбие жұмысының мазмұны тіркеліп, нәтижесінде машықкерлердің тәжірибе кезіндегі жұмыстары, тапсырмаларды орындау сапасы бағаланып, жетілдіру жолдары анықталды. Жұмыс берушілер тарапынан білім алушылардың құжаттармен жұмыс жүргізуі, оқушылармен жүргізген жұмыстары, өткізген сабақтары мен іс-шаралары жоғары деңгейде бағаланды.

«Құқықтану», «Бағдарламалық қамтамасыз ету», «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару» мамандығының  білім алушылары   Оқу іс-тәжірибе сы мен өндірістік іс-тәжірибелерін, Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті, Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі, Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі, Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі,Тараз қалалық прокуратурасы,ЖШС Тараз №1 автопаркінен өтті.

2020 жылдан бастап жұмыс берушілермен  ұйымдастырылатын.

Индустриалдық кеңес (Қосымша 3.2.4) өз жұмысын сапалы жүргізуде. Мақсаты: колледж түлектерінің болашақта сұранысқа ие болуы үшін бекітілген бағдарламалар мен іс-шаралар жиынтығын  екі жақта тиімді құру.  Осы мақсаттағы  жұмыс беруші әлеуметтік серіктестерден  тұратын кеңес мүшелері   жоспарлы түрде маманға қажетті перспективті жоспарлар мен оқу бағдарламаларды қарап,  тиімді әдістер мен  өз ұсыныстарын  енгізуде. Бұл үрдіс колледждегі оқу жүйесінің жұмыс бағытын зерделеуге  оң нәтиже беруде.

Тәжірибенің негізі болып табылатын барлық әлеуметтік серіктестермен мамандар даярлау саласында келісім шарттарға  қол қойылған және тәжірибе жинақтау барысында колледж тарапынан тәжірибенің сапалы жүргізілуіне баса назар аударылады (Қосымша 3.2.5).

Дуальды оқыту «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша жүзеге асырылады.

2020,2021,2022 оқу жылындағы Жазғы сауықтыру  лагерінің Дипломалды іс-тәжірибе  конференциялары жоспарлы түрде  ұйымдастырылды.  Ұйымдастырылған іс-шаралар жайлы ақпарат  әлеуметтік желілерде жарияланды. «Дуалды оқытуды енгізу арқылы жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес кадрлар даярлауды жетілдіру»,«Балабақша мен отбасының ынтымақтастығы», «Мектепке дейінгі жаңартылған білім беру жағдайында болашақ мамандарды даярлау мәселелері»,«Болашақ мамандардың кәсіби дамуын жобалайтын педагогикалық технологиялар» тақырыбындағы  Ашық есік күндері, «Әлеуметтік серіктестік- маманның бәсекеге қабілеттілігінің  кепілі», «Кәсіптік тәжірибе- кәсіби шыңдалу негізі», «Үздік тәжірибе жинақтаушы топ-2022» дипломалды конференциялары мен  «Жаз алаңы- 2022», «Тәжірибе жинақтау- кәсіби біліктілік баспалдағы», «Жайдарлы лагерьдің шаттығы», «Ұлтымның үміт артар ұланымын»  атты жазғы тәжірибенің қорытынды конференциялары жоспарлы түрде ұйымдастырылды.

Колледж бен  әлеуметтік серіктестер арасындағы қарым- қатынастың жоғары деңгейде жүргізілуінің  нәтижесінде колледж түлектерінің жұмыспен қамтылуы жақсы жолға қойылған. Түлектердің жұмыспен қамтылған көрсеткіші №14 кестеде көрсетілген.

 

Кесте №14

 

жылдар

Бітіруші түлектердің саны Жұмыспен қамтылғандар
барлығы оның ішінде мемлекеттік барлығы оның ішінде мемлекеттік
күндізгі сырттай күндізгі сырттай
2020 жыл 51 103 70,5%
2021 жыл 37 139 72,2%
2022 жыл 48 90 46% қазан айының көрсеткіші

 

Кәсіптік тәжірибеге қатысты құжаттар тізімі №15 кестеде көрсетілген.

Кесте №15

Атауы
1 Корпоративтік  басқару (қамқорлық)  туралы Меморандум
2 Кәсіптік  іс-тәжірибе ны ұйымдастыру мен өткізу қағидалары
3 Келісім-шарттар
4 Дуальды оқыту шеңберіндегі үш жақты келісім-шарттар
5 Жұмыс орнында қауіпсіздік пен еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалықты тіркеу журналы
6 Іс-тәжірибе  жоспары
7 Іс-тәжірибе  есебі
8 Өндірістік оқытуды есепке алу журналы
9 Жұмысқа алуға Міндеттеме
10 Іс-тәжірибе  күнделігі
11 Білім алушыларға мекемеден берілген мінездемелер
12 Жеке азаматтарды қабылдау журналы
13 Іс-тәжірибе  нәтижесін көрсететін портфолио
14 Жұмыс берушілермен жүргізілген сауалнама
15 Түлектердің  жұмыспен қамтылуы

 

Оқу орнында күндізгі оқыту нысанындағы мамандықтар бойынша саны 25 адамнан аспайтын оқу топтары жасақталған.

 

 

 

 1. Оқу-әдістемелік жұмыс

 

4.1. Білім беру ұйымының жылдық жұмыс жоспарының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру міндеттеріне сәйкестігі және болуы

 

«Тараз-Ғасыр» колледжі Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім беру саласында табысты оқу орны болуға ұмтылады.Колледж заманауи даму үрдістеріне, сондай-ақ жылдар бойы жинақталған өзінің үздік дәстүрлеріне негізделген сапалы бәсекеге қабілетті білім беруді қамтамасыз етеді. Колледж түлектері жұмыспен қамту нарығында еркін бәсекелеседі, мектепке дейінгі, бастауыш білім беру,  экономика және техникалық қызмет көрсету саласында табысты жұмыс істейді. Жыл сайын колледждің стратегиялық даму жоспары негізінде 4.1.1-қосымша сапа саласындағы миссияға, саясатқа және мақсаттарға сәйкес колледждің Жиынтық жұмыс жоспары әзірленеді 4.1.2-қосымша (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 «орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының жүргізуі үшін міндетті құжаттар тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы»бұйрығына 39-қосымша).

«Тараз-Ғасыр» колледжі  ұжымы Қазақстан Республикасының Білім және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысында белгіленген «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 — 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» әзірленген стратегияға, миссияға және сапа саласындағы саясатқа және жалпы техникалық және кәсіптік білім беру міндеттеріне сәйкес білім беру қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша жыл сайын жоғары мақсаттар мен міндеттер қояды.

Мемлекеттік бағдарламаның міндеттері мен колледж миссиясы колледждің құрылымдық бөлімшелерінің ағымдағы жұмыс жоспарлары арқылы іске асырылады.

Колледждің 2022-2023 оқу жылына арналған жұмыс жоспарында қызметтің 10 бағыты бойынша негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелілік көрсеткіштері көрсетілген.Жылдық жұмыс жоспарлары жыл сайын колледждің педагогикалық кеңесінде талқыланады. 4.1.3. Қосымша

 

4.2. Тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау

 

«Тараз – Ғасыр» колледжінде кадрларды бекітуде жеке еңбек шарты толтырылады. Еңбек шартында еңбек шартының мәні, мерзімі, қызметкердің міндеттері мен құқықтары, жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері, қызметкерлік жұмыс істеу шарттары, кепілдемелер мен өтемақылар көрсетіледі.

Кадрмен  қамтамасыз ету – мамандарды  даярлаудың сапасын анықтайтын маңызды шарт болып табылады. Оқытушылар құрамы педагогикалық және кәсіби тәжірибесі мол, кәсіби біліктілігі жоғары оқытушылар арасынан іріктеледі. Штаттық кестеге сәйкес жыл сайын қызметкерлердің cандық құрамы бекітіледі.

Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саласындағы саясатты қалыптастыру, колледж әкімшілігі, бөлімшелер, (Қосымша 4.1.1) Кафедра оқытушылары, білім алушылар және әлеуметтік серіктестер, жұмыс берушілер қатыса алады. Білім беру сапасын көтеру және әлеуметтік жағдайларға, оқытушылар мен білім алушыларға қатысты мәселелер тікелей колледж директорына, директор орынбасарларына ескертіліп, шешімі қабылданады. Ата-аналар, жұмыс берушілер, қоғамдық және басқа да ұйымдардың өкілдері өздерінің білім беру үдерісіне идеяларын еркін жеткізе алады. Мамандық бойынша ата-аналардың және әлеуметтік серіктестердің пікірлері, білім алушылардың сұрақтары, оқытушы жұмысының рейтингтік бағасы, мерзімдік жүйедегі білім алушылардың жетістіктерінің ішкі сапасын бақылау нәтижелері көрсетіледі. Жұмыс берушілер бітіруші білім алушылардың білімін бағалауға  қатысып, қорытынды аттестаттау нәтижелеріне талдау жасау арқылы мамандар даярлау сапасын жақсартуға өз үлестерін қосады. Зерделеу мониторингі №2 кестеде көрсетілген.

Жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу үшін, қажетті жағдайлар жасауда келесі бағыттар бойынша білім беру процесінің барлық қатысушыларының мониторингі жүргізіледі.

Ата-аналардың немесе білім алушылардың ата-аналарын немесе қамқоршыларын алмастыратын адамдардың колледж ұсынатын білім беру қызметтеріне қанағаттануы;

Білім алушылардың педагогтардың оқыту сапасына қанағаттануы;

«Педагогтардың кәсіби қызмет жағдайларына және материалдық-техникалық базаға қанағаттануы;

Колледждің педагог-психологиялық қызметі оқу жылы бойы барлық осы бағыттарға сауалнама жүргізеді.

реті

Студенттерді даярлау сапасын анықтайтын шарттар Зерттеу әдістері Оқу жылы Ескертулер

2.2.1 Қосымша

1. Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларына және оқу процесіне қанағаттану  

Сауалнама мониторингі

2020-2021 оқу жылы

2021-2022 оқу жылы

2022-2023 оқу жылы

 

Студенттердің қанағаттануы
2. Білім беру процесіне қатысушылардың барлығының: студенттердің, ата-аналардың/ студенттердің ата-аналарын немесе қамқоршыларын алмастыратын адамдардың, жұмыс берушілердің қанағаттануы

Жұмыс берушілердің пікірлері

Әлеуметтік серіктестердің пікірі

Сауалнама мониторингі  

2020-2021 оқу жылы

2021-2022 оқу жылы

 

 

 

2022-2023 оқу жылы

 

Білім беру процесіне қатысушылардың барлығының қанағаттануы

 

 

Слайдтар

 

 

 

 

 

3. Педагогтардың қанағаттануы Сауалнама мониторингі 2020-2021 оқу жылы

2021-2022 оқу жылы

2022-2023 оқу жылы

Педагогтардың қанағаттануы

 

 

4.3. Теориялық оқыту, өндірістегі оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы байланысты қамтамасыз ететін оқыту

 

Колледжде теориялық оқыту, өндірістегі оқыту және еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы байланысты қамтамасыз ететін оқу қызметі оқыту нәтижелеріне бағытталған жұмыс оқу жоспарлары және жұмыс оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. Оқу жұмыс жоспары мамандықтар бойынша тиісті әлеуметтік серіктестермен келісілген.

Дуальді оқыту жүйесі бойынша оқытылатын «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша оқу жұмыс жоспары 40  іс-тәжірибе  ара қатынасында жасалынып, әлеуметтік серіктестермен бекітілген.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі мамандарды дайындауда колледж білім алушыларының кәсіптік тәжірибесі — оқу-тәрбие үрдісінде маңызды рөл атқарып, болашақ педагог мамандарды теориялық және іс-тәжірибелік    даярлаудың арасындағы байланыстырушы буын болып саналады, өйткеніпедагогикалық тәжірибе оқу орнының тұтас педагогикалық процесінің бөлінбейтін бір бөлігі бола отырып, болашақ мұғалім-маманды дайындаудың теориялық және іс-тәжірибелік    бірлігін қамтамасыз етеді. Кәсіптік іс-тәжірибе  «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік іс-тәжірибе ны ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және іс-тәжірибе  базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығынегізінде жүзеге асырылады.

Колледжде кәсіптік тәжірибе жинақтау үрдісі кәсіптік және арнайы пәндерді тереңдетіп оқытуға, машықкердің мектеп, балабақша, мұражай, театр, өнер мектептерінің өміріне бейімделуіне, педагогика, психология және жеке пән әдістемелері бойынша алған теориялық білімдерін тәжірибе кезінде қолдана білуге мүмкіндік береді.

Кәсіптік тәжірибенің мақсаты- білім алушылардың нәтижеге бағытталған теориялық білімдерін бекітіп, тереңдету, таңдалған мамандық бойынша кәсіби қызметін өз бетімен орындау үшін қажет біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру және  тәжірибе кезінде білім алушылардың кәсіби білімін көтеру.

Педагогикалық тәжірибе білім стандарттарына және мамандықтардың профиліне қарай білім беру саласындағы мекемелерде өткізіледі. Түлектердің кәсіби дайындығының сапасын тексеру мақсатында жұмыс берушілермен сауалнама жүргізіледі (Қосымша 4.3.1).

 

4.4. Кәсіптік оқытудың уақтылы бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа технологияларын енгізу және тиімді пайдалану қоғам мен еңбек нарығының өзгеретін қажеттіліктеріне білім беру

 

Колледж білім беру бағдарламаларын МЖМБС, кәсіптік стандарттар негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен дербес әзірлейді.

Білім беру бағдарламасына: паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары кіреді.

2021-2022, 2022-2023 оқу жылдарында білім беру бағдарламаларына келесі базалық модульдерді енгізу көзделді:

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану;

3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану;

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану.

2021-2022 оқу жылында мамандықтар бойынша кәсіптік модульдердің тізбесі мен мазмұны ТжКОББ ұйымдарының академиялық дербестігін ескере отырып, кәсіптік стандарттар негізінде «Talap» КЕАҚ сайтында орналастырылған: kasipkor.kz (қосымша – «Білім беру мазмұны» — «НҚА жобалары 2021» — «ҮОЖ») үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары     (ҚР Білім және ғылым министрлігі 2017 жыл 31 қазандағы№553 бұйрығымен  бекіткен Техникалық және кәсіптік білім бойынша үлгілік оқу жоспарлары және білім беретін оқу бағдарламалары) басшылыққа алынды.

2022-2023 оқу жылында ТжКББ МЖМБС, мамандықтардың кәсіптік стандарттары негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен колледж дербес әзірледі.

Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуі үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» № 130 бұйрығындағы нысандарға сәйкес әзірленді.

2021-2022 оқу жылында Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын есепке алудың бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыру үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларының тізілімі (бұдан әрі – ББ тізілімі) әзірленуіне байланысты колледж 10 мамандық бойынша ББ бағдарламаларының паспорттарын ББ тізіліміне толық енгізді.

2022 жылдың сәуір-мамыр айларында колледж даярлайтын

7 мамандықтың білім беру бағдарамаларына КЕАҚ «Талап» тарапынан сараптама жүргізіліп, 7 мамандықтың білім беру бағдарламаларының паспорттары білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізілді.

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022жылғы 3 тамыздағы №348 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына» сәйкес «Өзін-өзі тану» пәнінің алынып тасталуына байланысты 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығының 2022-2026  оқу жылдарына арналған  оқу жұмыс жоспарындағы Арнайы пәндердегі «Қоғамтану және өзін-өзі тануды оқыту әдістемесіне» берілген  22 сағатын 5 семестрге «Бейнелеу өнері негіздері және оқыту әдістемесіне» және 22 сағатын   6 семестр «Технология және оқытуәдістемесі» пәндеріне бөліп, 2022-2025 оқу жылындағы  оқу жұмыс жоспарындағы  Кәсіптік модуль КМ3 Оқу ақпаратын таратудың «ОН 3.8 Бастауыш сыныптарда өзін-өзі тану сабақтарын жоспарлау және өткізуді» 3курс 5-6 семестрде 2 кредит жоспарланған. 2021-2022 оқу жылында 01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының оқу жұмыс жоспарына Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 553 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленді.

 

Ғылыми-әдістемелік жұмыс, шығармашылық қызмет

 

Колледждің ғылыми-әдістемелік жұмысы ҚР «Білім туралы» Заңына, «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 23 қыркүйектегі № 78 бұйрығы, 2022 жылғы 31 наурыздағы № 338 бұйрығымен бекітілген «Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына», Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 12 қарашадағы № 561 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарына» сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты және үлгілік оқу бағдарламалары, Білім және ғылым министрлігінің нормативті құжаттары негізінде білім беру жүйесін жаңғыртудағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын жүзеге асыруда. Колледж ұжымы «Білім беру мазмұнын жаңарту аясында шығармашыл тұлға қалыптастыруға бағытталған кәсіби құзіреттілік тәсілді іске асыру»  тақырыбымен жұмыс жасауда.Колледждің  ғылыми-әдістемелік  жұмысы

білім  берудің  жоғары  сапасы, қолжетімділігі мен тиімділігін,  колледждің  тұрақты  дамуын қамтамасыз ететін заңнамалық, ұйымдастырушылық, оқу-әдістемелік  шарттарды құруға  бағытталған.

Маман даярлауда оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру, жетілдіру бағытында озық тәжірибелерді зерттеу, жинақтау және тарату, оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, аттестаттаудан өтетін оқытушылардың теориялық және әдістемелік деңгейлерін көтеру мақсатында әдістемелік көмек көрсету, оқытушылар мен білім алушылардың зерттеушілік жұмысын ұйымдастыру және жетілдіру, конференцияларға, байқауларға, конкурстарға қатысуын қадағалау, пәндік-циклдік комиссия жұмысын ұйымдастыру, оқытушылардың баспасөз беттеріне, әдістемелік сайттарға мақалаларын жариялауға бағыт бағдар беру ғылыми-әдістемелік орталықтың негізгі міндеттеріне жатады. Осы міндеттерді орындай отырып, білім берудің сапасын арттыруға, сапалы мамандар даярлауға ерекше көңіл бөлінеді.

Әдістемелік кеңес — білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысын алқалық басқару нысаны болып табылады. Колледждің әдістемелік кеңесі екі айда бір рет өткізіліп тұрады. Әдістемелік кеңес қызметі төмендегі  негізгі бағыттар  арқылы жүзеге асады.

 • барлық құрылымдық бөлімдердің жұмыс жоспарлары, мамандықтардың жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу бағдарламаларын қарау және келісу;
 • оқытудың жаңа технологияларын енгізу;
 • оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету және жетілдіру;
 • оқу-әдістемелік жұмыстарды жетілдіруде озық тәжірибелерді  жинақтау және тарату;
 • пән бойынша оқу-әдістемелік өнімдерді даярлау;
 • педагогтар мен студенттердің ғылыми-әдістемелік әлеуетін жетілдіру;

әдістемелік кеңесте жоспарланған  жұмыстар қаралып,  кеңес мүшелерінің ой-пікірлері тыңдалып, ұсыныстарға сай шешімдер шығарылып, жүзеге асырылуы қарастырылады.

Заманауи талаптарға сай, кәсіби құзыретті маман даярлауда өзіндік  жүйесі қалыптасқан білім ордасы халықаралық, республикалық, облыстық сайыстарда үнемі жеңіс тұғырынан көрінуде. Техникалық және кәсіптік ұйымдардың кітапханашылары арасында өткізілген «Кітапхана – менің әлемім» тақырыбындағы эссе байқауына қатысып  I дәрежелі дипломмен марапатталды.

Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар колледждің миссиясына сәйкес жүргізіледі. Колледж бойынша 2 кафедраның  жұмысы  талапқа сай ұйымдастырылған. Кафедра комиссияның оқытушылары ізденісті жаңашылдыққа, жаңашылдықты шығармашылыққа ұштастыра отырып, сапалы мамандар даярлау бағытында әдістемелік шеберліктерін шыңдап отырады. Кафедралардың  оқу-әдістемелік жұмыстары төмендегідей  бағыттарды  қамтиды: ашық сабақтар, пәндік іс-шаралар, онкүндіктер, әдістемелік күн, шығармашылық есеп беру, озық педагогикалық тәжірибелерді тарату, оқытушылардың оқу-әдістемелік құралдарын жарыққа шығару, ғылыми-әдістемелік жұмыстар (дөңгелек үстел, пікір-сайыс, семинар-кеңес, семинар-практикум, ғылыми-іс-тәжірибелік    конференция), оқытушылардың білімін жетілдіруі, біліктілігін арттыруы(Қосымша 4.4.1).

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы №514 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесі басшылыққа алынды.

Колледж оқытушылары ғылыми-әдістемелік зерттеу жұмыстарының нәтижелерін түрлі деңгейдегі  ғылыми-тәжірибелік конференцияларда жариялап және кәсіби байқаулар мен пәндік олимпиадаларға қатысып жетістіктерді иеленіп отырады .

Колледж оқытушыларының түрлі  деңгейдегі кәсіби байқауларға, семинарларға, ғылыми-іс-тәжірибелік    конференцияларға  қатысуы, нәтижесі №5 кестеде көрсетілген.

кесте №5

Оқу жылдары Қалалық

байқау,ҒПК

(қатысуы,дипло,

сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Облыстық

байқау, ҒПК

(қатысуы,диплом,

сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Республикалық

байқау,ҒПК

(диплом,

сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Халықаралық байқау, ҒПК

(қатысуы,диплом,

сертификат,

алғыс хат, жинақ

Барлығы
3 2020-2021 11 5 1 17
4 2021-2022 15 3 1 19
5 2022-2023 3 3

 

ҰАО «Talap» акционерлік емес  холдингі Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мен оқыту саласындағы заманауи педагогикалық идеяларды, бастамалар мен жобаларды тарату мақсатында ұйымдастырылған 2021 жылы «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының ұйымдастыруымен өткен «Педагогтың цифорлық құзретін дамыту» 80сағат.көлемінде курсынан Д.Д.Садыкова, А.О.Калыков,Г.Орынтаева, Қ.Б Тұлпарова,Е.Жумабаева  колледж оқытушылары қатысқаны туралы  сертификат иеленді.

 1. Жас маман Советова Инкардың 2020-21 оқу жылының бірінші жарты жылында ұйымдастырған іс-шаралары:

24.09.2020 жылы 1 курс студенттері н студенттер қатарына салтанатты түрде қабылдауға арналған «Студенттік өмір – қызықты көңіл» атты мерекелік іс-шараны Нұралы Бауыржанмен Бб-2-18 тобымен бірге ұйымдастырған іс шара өтті.

24.12.20 жылы Колледж психологы Советова Инкар мен Асқарбек Ажар  колледждің І-ІІ курстың қыздары арасында «Қыз тәрбиесі – ұлт айнасы» атты дөңгелек үстел  ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел жоспары бойынша «Қыз тәрбиесі- ұрпақ болашағы» тақырыбында баяндама жасалынды.

06.12.20  жылы Шалғымбаева Г.О. мен Қалыкулова М.Ж. ұйымдастыруымен 16-желтоқсан «Тәуелсіздік- ұлттық өрлеудің ұлы күші» атты тарихи кешке қатысты.  Іс-шара колледж ішінен ашылған «COWORKING» электронды оқу орталығында өте жоғары деңгейде өтті.

2020-21 оқу жылында «Жаңа технология – сапалы оқытудың тиімді тәсілі» атты тақырыбында өтетін онкүндік іс-шарасы аясында оқытушылар мен студенттер арасында «Екі жұлдыз» байқауы ұйымдастырылды. Шараға 8 жұп қатысып, Асқарбек Ажар  мен  Дт-2-18 тобының студенті Ермахан Аружан бірге қатысып «Ең үздік дауыс» номинациясы бойынша марапатталды.

 1. Жас маман Жұмабаева Еркежанның 2021-22 оқу жылының бірінші жарты жылында ұйымдастырған іс-шаралары:

Жас маман Жұмабаева Еркежан 2021-22 оқу жылының бірінші жарты жылында  қатысқан  іс-шаралар: «Мықты болсан өзінді жең»           студенттер арасында           психологиялық тренингті Садыкова Дүрия мен бірлесе отырып өткізді.

04.09.21 жылы информатика пәні мұғалімі Калыков А.О.  ұйымдастырған «Edy pаge платформасында жұмыс істеу,терезелерімен және бастырмалармен танысу» атты семинар өтілді. Семинарда қашықтықтан оқыту процесін ұйымдастыруға байланысты түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу мазмұнын жүзеге асыруда шығармашылықпен жұмыс жасайтын педагогтерді анықтау, қашықтықтан оқыту барысында педагогтердің ақпараттық құзіреттілігін арттыру,әдістемелік қолдау,ынталандыру мақсатында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагогтері арасында өткізілген «Үздік бейнесабақ» облыстық онлайн байқауына қатысқан А. Байзакова ІІІ орын иегері атанды.

Педагогтармен жұмыс бағытының бірі рейтинг – оқытушы еңбегінің нәтижесін анықтау болып табылады. Педагогикалық еңбекті бағаламай, білім  ордасының дамуы мен болашағын жоспарлау мүмкін емес.

Ғылыми-әдістемелік жұмыстың қорытынды есебі жыл соңында кафедра отырысында тыңдалып, жұмыстардың қорытынды рейтингісі әдістемелік кеңесте жарияланады. Ғылыми-әдістемелік жұмыстарда жоғары балл жинаған  оқытушылар  марапатқа ұсынылады.

Колледж оқытушыларының  уақыт талабына сай  оқу үрдісін жаңа бағытта дамытуда интернет желісіне қосылған, ақпараттық жабдықталған кабинеттерде интерактивті тақта,интерактивті панель, аудио-бейнетаспаларды, лингофон тағы басқа техникалық құралдарды қолдануларына толық мүмкіндік жасалған.

Оқу-жұмыс жоспарына сәйкес колледж оқытушыларының үздік бейнесабақтары салалар бойынша әзірленіп, Республикалық (ОӘБ) оқу әдістемелік бірлестікке жолданды. Сарапталған жұмыстар «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамының ТжКБ мамандықтары бойынша ҚБТ пайдалануға арналған бейнесабақтар, электрондық оқулықтар мен қосымша материалдар каталогына енгізілді.

Оқытудың мазмұны бойынша мемлекеттік білім стандартына сүйене отырып,  педагогикалық жаңа технологияларды білім беру үрдісінде қолдану, колледж оқытушылары арасында өзара сабаққа қатысу, тәжірибе алмасу әдістемелік көмек беру жолға қойылған.Оқу процесіне электрондық оқыту құралдары (электрондық оқулықтар, оқыту бағдарламалары) негізінде оқытудың интерактивті әдістері мен инновациялық технологиялары белсенді енгізілуде. Саралап деңгейлеп оқыту, тұлғаға бағытталған технологиялар, критериалды бағалау технологиялары, жеке және топтық жобалар, портфолио, «Кейс-стади» технологиялары, «CLIL», сыни ойлауды дамыту технологиясын қолдана отырып диалогтық оқыту, презентациялар мен «flash-тесттер» жасау және т. б. қолданылады.

Колледждің  2021-2022 оқу жылында жалпы білім беру пәндерінің оқытушыларымен  Сыни ойлауды дамыту технологиясы тәсілімен жұмыс істейтін шығармашылық топ құрылды. Шығармашылық топ мүшелері ретінде кординатор Г.Тезекбаева, негізгі қатысушылар П.Алимкулова (қазақ тілі пәнінің оқытушысы), Б.Нуралы (математика пәнінің оқытушысы), Д.Садыкова (педагогика пәнінің оқытушысы), М.Калыкулова (мәдениеттану пәнінің оқытушысы) және эксперт Э.Мирзалиева («Өрлеу» БАҰО филиалының тренері) тағайындалды. Шығармашылық топ мүшелерінің СТО элементтерін қолдану бойынша  жүргізілді (Қосымша 2.5.8).

Оқытушының кәсіби деңгейінің сапасын көтерудің тағы бір жолы  оқу құралдары мен әдістемелік нұсқаулар жазу.Колледж оқытушылары осы мақсатта оқу құралдары, пән бойынша әдістемелік көмекші құралдары мен  нұсқауларды құрастырып,  әдістемелік кеңесте қорғап, бекітуге ұсынады.

Төмендегі кестеде кафедра оқытушыларының  даярлаған еңбектері көрсетілген.

Кесте №6

Кафедра 2020-2021 2021-2122 2022-2023
1 Педагогика 1 1 1
2 Филология 1
3 Шет тілі 2 1
4 Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 1
5 Мектепке дейінгі  білім беру 1
6 Жаратылыстану және  информатика 1 2
7 Дене тәрбиесі 1 1
Барлығы 8 5 1

Колледж оқытушыларының  өз іс-тәжірибелерін әріптестерімен бөлісу мақсатында өткізген іс-шаралары, ашық сабақтары, жаңашыл ой-әрекеттері мақала түрінде үнемі  халықаралық, республикалық, облыстық баспа беттеріне, Жамбыл облыстық ғылыми-әдістемелік «Озық сабақ», «Білім шырағы» журналы, облыстық «Ақ жол», «Арай»,  «Жамбыл -Тараз» газеттеріне материалдар жарияланды.

Оқытушылардың озат тәжірибелі жұмыстары жинақталып «Колледж тынысы» ғылыми-ақпараттық журналы мен студенттердің  шығармашылық жұмыстары «Студент     life»  журналының кезекті сандарында және колледж сайтында үнемі  жарияланып  тұрады.

Колледж ұжымында педагогикалық еңбек шеберлері мен озат тәжірибе иелерінен құралған «Кәсіби шеберлік мектебі»шығармашылық топ және«Жас мамандар» мектебі жұмыс істейді. Жас маман мектебі тәлімгерлікті ұйымдастыру,оқытушыларға оқу сабақтарын дайындау және өткізуге, оқу-әдістемелік материалдарды және дәрісханадан тыс  іс-шараларды әзірлеуге көмек көрсетеді

Оқытушының кәсіби шеберлігін жан-жақты арттыруға бағытталған жұмыстардың бірі–педагогикалық тәжірибені тарату. Педагогикалық тәжірибепедагогтың күнделікті қызметінде меңгерген іс-тәжірибелік білім, іскерлік, дағдының бірлігі, кәсіби шеберлігінің негізі, педагогика ғылымдары дамуының негізгі бір көзі болғандықтан «Кәсіби шеберлік» мектебі  оқытушылардың  тәжірибесін  тарату, насихаттау жұмыстарын  жүргізіп келеді. Тәжірибелі оқытушылар  шығармашылық тақырыптары аясында өз тәжірибесін түрлі формада таратады: шығармашылық  есеп, семинар-тренинг, шеберлік сағаттары, коучинг, педагогикалық шеберхана, әдістемелік көрме т.б. Соның бірі 17.03.2022 ж. Колледжімізде ауылдық жерлерде орналасқан техникалық  және кәсіптік білім  беру ұйымдарын әдістемелік тұрғыдан қолдау мақсатында ұйымдастырылған «Техникалық және кәсіптік білім берудегі қазіргі білім: тәжірибе және инновация»тақырыбында  облыстық тәжірибелік семинар онлайн және офлайн форматта болып өтті.Заманауи сапалы білім беру жолындағы колледждің білікті ұстаздары оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерінде төмендегідей тақырыптарда өз тәжірибелерімен бөлісті: «Академиялық дербестік аясында білім беру бағдарламаларының оқу жұмыс жоспарларын құрастыру», «Білім алушы парламент және дебат қозғалысының дамуы»; «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушылармен жұмыс жүргізу ерекшеліктері», «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың заманауи тәсілдері және оның мазмұны», «Ақпараттық технологиялар  негізінде веб-платформаларды қолдану»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 4 мамырдағы «Педагог кадрларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» №175 бұйрығы негізінде колледж оқытушылары Қазақстан педагогтарының біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталықтарында білімдерін жетілдірді.

Колледж оқытушылары жыл сайын білім берудің құзыреттілікке бағытталған жаңартылған мазмұнын ескере отырып, оқыту мен білім берудің үздік тәсілдерін меңгерту арқылы жүзеге асыруда өз білімдерін көтеру, оқыту мен білім берудің үздік тәсілдерін меңгерту арқылы жүзеге асыруда халықаралық, республикалық, облыстық  білім жетілдіру курстарынан өтіп тұрады.

Педагогикалық бағыттағы мамандар М.Х Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде, ҰҚП «Атамекен» Жамбыл облысының кәсіпкерлер палатасында, «Педагогикалық шеберлік» орталығының Тараз қаласындағы филиалында өз білімдерін жетілдіреді. 2021-2020 оқу жылында Астана қаласында «Назарбаев зияткерлік мектебі» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығында жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша  7 оқытушы Қазақстан Республикасы  педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын колледждердің бітіруші курс студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы бойынша 80 сағаттық тренерлерді оқыту курсын, 4 оқытушы Қазақстан Республикасы  орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде  педагог кадрларды даярлайтын колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу  курсын аяқтады.

Осы Деңгейлі бағдарлама арқылы өз білімдерін жетілдірген колледж оқытушылары келешек мамандар, бітіруші курс студенттерімен тығыз жұмыс жүргізуде. Колледж оқытушыларының білімін жетілдіру, яғни мерзімінде курстан өтуі және өз білімдерін көтеру жұмысы  үнемі қадағаланып  тұрады(Қосымша 15).

Оқытушылардың кәсіби біліктілігін көтеру көрсеткіші №7 кестеде көрсетілген.

Оқытушылардың кәсіби біліктілігін көтеру көрсеткіші

Кесте №7

Жылы Халықаралық Республикалық Өңіраралық Облыстық Барлығы
2020-2021 5 12 17
2021-2022 3 8 11
2022-2023 20 28

Білім беру, ғылыми және мәдени байланыстар бойынша колледжіміз өзара ынтымақтастық және бірлескен әрекеттер туралы  меморандумға қол қойылған оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыстар жүргізеді. Атап айтқанда, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Жамбыл облысы бойынша «Кәсіпкерлер палатасы» орталығымен  колледж ұжымы  білім және ғылым саласында, білім беру үдерісін жетілдіруде, педагогтардың біліктілігін арттыруда, колледж түлектерін жұмыспен қамтуда бірлескен іс-әрекеттермен тәжірибе алмасып отырады

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы № 208 бұйрығына сәйкес 2017-2020 жылдар аралығында колледж «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасы  бойынша  пилоттық жобаға енгізілді.«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын білім салаларының мазмұнына интеграциялау оқу пәндерінің құндылықтық әлеуетін арттыруға, олардың мазмұнына оқушы тұлғасын рухани-адамгершілік және интеллектуалдық тұрғыда дамытуды көздейтін арнайы міндеттер мен тиісті материалды қосуға бағытталды. Оқу-тәрбие үдерісінде барлық оқу пәндері бойынша интеграцияланған сабақтар өткізу,барлық тәрбие шараларының, мерекелік іс-шаралардың, сайыстар мен байқаулардың мазмұнына, барлық үйірмелер мен факультатив сабақтардың мазмұнына жалпыадамзаттық құндылықтар енгізілді.ҚР Білім және ғылым  министрінің 2021 жылғы 18 қаңтар №26 бұйрығы  1-қосымшаға сәйкес  «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасын іске асыру жөніндегі негізгі білім беру ұйымдары қатарына енгізілді.

Колледждің әдістемелік жұмысының мақсат-міндеттеріне сәйкес оқытушылар мен білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары колледждің ғылыми-зерттеу жұмыстарыныңережелері негізінде жоспарланады

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметі білім беруге оң әсерін тигізетін, білім алушылардың білім берудің үздіксіз процесіне тиімді қосылуын қамтамасыз ететін, маман даярлау сапасын жоғарылатуды ынталандыратын  ғылыми қызмет пен оқу үдерісін өзара   біріктіреді. Колледж оқытушыларының білім алушылардың ғылыми–зерттеу қызметін дұрыс ұйымдастыруы мен құзіретті басқаруы, білім берудің бірқатар тапсырмаларын және  жоғары біліктілікті, бәсекеге қабілетті маман даярлаудағы «мемлекеттік тапсырысты» орындауға мүмкіндік береді.

Ғылыми зерттеу жұмыстарының мазмұны мен бағыты білім алушылардың ғылыми жетекшісімен бірлескен жұмысы арқылы  анықталады. Тақырып таңдауда колледждің даму стратегиясының басым бағыттары және білім алушы мен оқытушының жеке қызығушылықтары ескеріледі. Колледж студенттері  зерттеу жұмыстарымен айналысуға, танымдық қызығушылықтарын арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында  түрлі деңгейдегі ғылыми-іс-тәжірибелік   , ғылыми-теориялық конференцияларға (қалалық, облыстық, республикалық, аймақтық, халықаралық)  белсене қатысады.

Колледж білім алушыларының ғылыми-іс-тәжірибелік конференциялар мен кәсіби байқауларға қатысуы, нәтижесі төмендегі кестеде көрсетілген.

 

Колледж білім алушыларының байқау,пәндік олимпиада, конференция, семинарға қатысуы , нәтижесі

Кесте №8

Оқу жылы Облыстық

байқау,ҒПК

қатысуы (диплом, сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Республикалық байқау,ҒПК

қатысуы (диплом, сертификат,

алғыс хат, жинақ)

Халықаралық байқау,ҒПК

қатысуы (диплом,

сертификат,

алғыс хат, жинақ, жолдама)

Барлығы
1 2020-2021 2/0/9/0 1/1/1 3/1/10/0
2 2021-2022 7/0/5/0 1/1/1 8/1/6 /0
3 2022-2023 0/0/0/0 0/0/2/0 0/0/2/0

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті «Университеттік технологиялық бизнес-инкубатор» корпоративтік Қорының ұйымдастыруымен жыл сайын дәстүрлі түрде өткізетін «Жас Дарын» республикалық ғылыми-іс-тәжірибелік     конференциясына колледж білім алушылары оқытушылардың жетекшілігімен 2018 жылдан бері қатысып, жүлделі орындар мен сертификаттар иеленіп келеді, жинаққа мақалалары жарияланып отырады.А.Серікбай ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатталды.

«ХХІ ғасыр білім алушылар мен мектеп оқушыларының зияткерлігі: мүмкіндіктерді іске асыруы, болашаққа жоспары» V халықаралық ғылыми-іс-тәжірибелік    қашықтық конференциясының «Педагогика және психология секциясының жеңімпазы Жетпісова Аружан І дәрежелі дипломмен марапатталды, жетекшісі Д.Д.Садыкова.

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының жоспарына сәйкес өткізілген «Ұлы дала елі» тақырыбындағы ІV,V республикалық этномәдени онлайн-форумында  «Менің туған өлкем», «Фотосуреттердегі менің өлкем» «Қазақ халқының мұрасы»,«Таусылмас бұлақ» бағыттары бойынша қатысқан 3 білім алушы жеңімпаз атанса,1 студент     сертификатқа ие болды.

ТарМПУ-дың «Әлем тілдері»  кафедрасының ұйымдастыруымен өткен «Young teachers:Modern problems»   тақырыбындағы халықаралық конференцияға Бб-3-20 тобының білім алушысы Ұ.Құлжанова, Бб-2-21 тобының білім алушысы А.Жетписова «Actual problems of teaching English» тақырыбында баяндама жазып, II,ІІІ орынды иеленді,жетекшісі М.Тажиева, Қ.Тулпарова.

Ғылыми жетекшілер ғылыми жұмыстарға баулу, ізденушілік қасиеттерін қалыптастыру мақсатында білім алушылардың  ғылыми жұмыстарын түрлі деңгейдегі ғылыми жобалар байқауына ұсынады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Дарын» республикалық ғылыми-іс-тәжірибелік    орталығының ұйымдастыруымен, кәсіби педагогикалық білім мен педагогикалық мамандықтың маңыздылығын арттыру, осы мамандықты таңдаған талантты жастарды анықтау мақсатында жыл сайын өтетін «Дарынды балаларға – талантты ұстаз»  республикалық педагогикалық олимпиадасына қатысқан колледжіміздің білім алушылары жүлделі орындарды иеленіп келеді.

Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай облыстық Абай атындағы кітапхананың  ұйымдастырған облыстық «Өлең –сөздің патшасы, сөз сарасы…» атты байқауының ІІ орын иегері – А.Төлен және « Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе!» көркемсөз оқу байқауының ІІІ дәрежелі жүлдегері М.Бейбитова (жетекшісі – Д.Садыкова) сынды оқытушыларымыз бен білім алушылар – колледж мақтанышы.

XІІІ облыстық колледждер арасында «Атасы асыл сөздің – ақын Абай» тақырыбында өткен Абай оқулары байқауында А.Төлен І орынды иеленді, Ққ-1-21 тобының студенті Н.Нуртаев ІІ орынды иеленді.

2021 жылы «Mahataev.kz» — Мұқағали Мақатаев әлемі білім  порталының ұйымдастырған республикалық «Мақатаев оқулары» конкурсына қатысқан Қ.Жүнісбаева І орынды иеленіп, дипломмен марапаталды.

Білім алушылардың дарындылығын арттыру үшін колледжіміздің оқытушылары тарапынан көптеген жұмыстар жасалуда. Солардың ішінде дарынды оқушылардың арасында жаратылыстану және  гуманитарлық пәндер бойынша өткізілетін пәндік олимпиадалардың орны ерекше. Колледж білім алушылары түрлі деңгейдегі пәндік қашықтық онлайн олимпиадалар мен байқауларға қатысып, өз білімін тексеруге, жаңа біліммен қарулануға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, «Ustaz tilegi» ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған республикалық тарих, химия, математика, қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінен білім алушылар арасындағы онлайн-олимпиада,  «Инфоурок» білім беру порталы, «Живой организм» биология пәні бойынша халықаралық интернет олимпиада, педагогика пәнінен «Солнечный свет»  қашықтық онлайн олимпиадалары.

Білім алушылардың  ғылыми-ізденіс жұмыстарының бір түрі курстық және диплом жұмыстары мемлекеттік стандартқа негізделген оқу жоспары бойынша арнайы пәндерден қорғалады. Курстық жұмысты орындау барысында білім алушы өз бетінше әдебиетпен жұмыс жасауға, таңдап алынған тақырыбы бойынша негізгі ұғымдарды табуға, нақты материалдарды теріп алуға, өңдеуге және талдауға, кестелер мен диаграммалар құрастыруға, соның негізінде дұрыс қорытынды жасауға үйренеді. Колледж білім алушылары теориялық проблемаларды талдауда өз ойын айқын, сауатты баяндауға машықтанады. Курстық жұмыс тақырыбы білім алушының  ғылыми жетекшісімен бірлесе отырып таңдалып, оқу жылының басында бекітіледі. Курстық жұмысты қорғау барысында тақырыптың өзектілігі, ғылымилығы, тәжірибелік бөлімінің дипломалды іс-тәжірибе да эксперименттік сынақтан өткізілу барысы, эксперименттік-тәжірибелік мәліметтердің ұсынылуы, талапқа сай ресімделуі ескеріледі. Жыл сайын 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» тараулық курстық жұмыстар жазылады. Оқу жылының соңында мамыр айында студенттер    жыл бойы жүргізген зерттеу жұмыстарының қорытындысын шығарып, жетекшінің берген пікірі бойынша қорғауға жіберіледі. Білім алушылардың курстық жұмыстарының салыстырмалы нәтижелері №1 диаграммада көрсетілген.

Білім алушылардың  ғылыми-ізденіс жұмыстарының бір түрі курстық және диплом жұмыстары мемлекеттік стандартқа негізделген оқу жоспары бойынша арнайы пәндерден қорғалады. Курстық жұмысты орындау барысында білім алушы өз бетінше әдебиетпен жұмыс жасауға, таңдап алынған тақырыбы бойынша негізгі ұғымдарды табуға, нақты материалдарды теріп алуға, өңдеуге және талдауға, кестелер мен диаграммалар құрастыруға, соның негізінде дұрыс қорытынды жасауға үйренеді. Колледж білім алушылары теориялық проблемаларды талдауда өз ойын айқын, сауатты баяндауға машықтанады. Курстық жұмыс тақырыбы білім алушының  ғылыми жетекшісімен бірлесе отырып таңдалып, оқу жылының басында бекітіледі. Курстық жұмысты қорғау барысында тақырыптың өзектілігі, ғылымилығы, тәжірибелік бөлімінің дипломалды іс-тәжірибе да эксперименттік сынақтан өткізілу барысы, эксперименттік-тәжірибелік мәліметтердің ұсынылуы, талапқа сай ресімделуі ескеріледі. Жыл сайын 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 0105000 «Бастауыш білім беру», «Дене тәрбиесі және спорт», «Құқықтану» мамандықтары бойынша екі тараулық курстық жұмыстар жазылады. Оқу жылының соңында мамыр айында студенттер    жыл бойы жүргізген зерттеу жұмыстарының қорытындысын шығарып, жетекшінің берген пікірі бойынша қорғауға жіберіледі. Білім алушылардың курстық жұмыстарының салыстырмалы нәтижелері №1 диаграммада көрсетілген.

Диаграмма №1

 

Бағалау комиссиясы алдында зерттеу жұмыстарын қорғап, бағаланады. Курстық жұмыс бағалары бағалау ведомосына қойылып, салыстырмалы нәтижелері шығарылады

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары мен өндірісті интеграциялау

 

Колледж техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарлаламалары мен өндірісті интеграциялау мақсатында 2016 жылдан бастап «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығын дуальды оқыту жүйесіне көшірді. Бала-бақшалардағы өндірістік оқыту мен кәсіптік іс-тәжірибенің   міндетті кезеңдерімен ұштастыратын кадрлар даярлау нысаны  келесі нормативтік-құқықтық актілермен регламенттеледі:

1) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (35,116,119-б.);

2) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (683-687-б. 33-б.);

3) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (1,5,6,17,45-1 бап);

4) «Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы (бұдан әрі-ҚР БҒМ №50 бұйрығы);

5)«Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін көрсетудің үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік іс-тәжірибе ны өткізуге арналған үлгілік шарттың және дуальды оқыту туралы үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығы (бұдан әрі- ҚР БҒМ №93 бұйрығы).

6) «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын есепке алғандағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 қарашадағы № 597 бұйрығы (бұдан әрі-ҚР БҒМ №597 бұйрығы).

ҚР Еңбек кодексінің 35-бабының 7-1) тармақшасына сәйкес дуальды оқыту туралы шарт білім алушының еңбек қызметін растайтын құжат болып табылады.

ҚР БҒМ 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 бұйрығының 2-тарауының 5-тармағына сәйкес кәсіпорын (ұйым) білім алушылардың кәсіпорын (ұйым) базасында өндірістік оқыту мен кәсіптік іс-тәжірибе дан өту мерзімдерін көрсете отырып, дуальды оқыту туралы шартқа қосымшаны толтырады.

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің әзірленген оқу жұмыс бағдарламаларының болуы

 

Колледж мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жұмыс жоспарларын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген техникалық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі – МЖМБС) талаптарына сәйкес дербес әзірлейді.

Колледжде 2021-2022 оқу жылында жұмыс оқу жоспары Қазақстан Республикасының  Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2021 жылғы 23 шілдедегі № 362 бұйрығына 1-қосымша), мамандықтардың үлгілік оқу жоспарлары(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы),«ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарын бекіту туралы» (ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қараша № 500 бұйрығы) басшылыққа ала отырып,Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрығымен бекітілген нысанға сәйкес, мамандықтың кәсіптік стандартын басшылыққа ала отырып жасалған

2022-2023 оқу жылында ҚР  ТжКББ  мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын  (Қазақстан  Республикасы Оқу — ағарту министрлігінің  2022 жылғы 3  тамыздағы  №348 бұйрығының  5 –қосымшасы), «ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарын бекіту туралы» (ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қараша № 500 бұйрығы) басшылыққа ала отырып, «ТжКББқұжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығымен (өзгерістер және толықтырулармен 2021 ж 16 қыркүйектегі  №472 бұйрық) және бекітілген нысанына сәйкес  жасалды.

Дуальды оқытуды іске асыру шеңберінде жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып,01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»мамандығы, 4S01120102 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі» біліктілігі бойынша қолданыстағы оқу жоспарларына интеграцияланатын жұмыс оқу бағдарламалары әзірленді

 

4.4. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің әзірленген оқу жұмыс жоспарларының болуы

ОЖБ-ның барлық компоненттері әлеуметтік серіктестердің сараптамасынан өтеді. Әр жылды қабылдау үшін өз оқу жоспарлары әзірленеді, өйткені жыл сайын талқылаулар (семинарлар, дөңгелек үстелдер және т.б.) нәтижесінде оқу процесін жоспарлау мен ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірленеді, жыл сайын уақыт, жұмыс берушілер, білім алушылар талаптарын, НҚА өзгерістерін ескере отырып өзгеруі мүмкін. Оқу жұмыс жоспары «техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізуге міндетті құжаттардың нысандары»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі № 130 бұйрығына сәйкес жасалады. Жыл сайын әзірленетін ұсынымдарға сәйкес бекітілген оқу жоспарларына осы құжатты қарау және бекіту тәртібімен өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Талқылау және қарау әдістемелік кеңестің хаттамаларымен белгіленеді.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының соңғы өзгерістерінде көрсетілген академиялық дербестікті іске асыру шеңберінде (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 23 шілдедегі №362 бұйрығымен бекітілген) колледждер жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптарының өзгеруіне жауап ретінде білім беру бағдарламаларын динамикалық еңбек нарығының талаптарына жақындату жолында бар күш-жігерін жұмсауға тиіс. «Тараз-Ғасыр»колледжі техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің МЖМБС моделі мен талаптарына сәйкес оқу жұмыс жоспарларын әзірлейді.  2022-2023 жылдарға арналған мамандықтар бойынша оқу жұмыс жоспарлары оқытудың кредиттік-модульдік технологиясын ескере отырып, ТжКБ МЖМБС талаптарына сәйкес келеді. 4.4.1.Қосымша

Академиялық дербестік шеңберінде білім беру бағдарламалары кәсіптер мен біліктіліктерді салыстырмалы талдау негізінде әзірленеді, одан әрі жұмыс істеу үшін зерделенетін көздердің жиынтығы айқындалады:

 • Мамандық бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары;
 • Кәсіптік стандарт.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11690 болып тіркелген) «Тараз-Ғасыр»колледжі-де 2020-2021,2021-2022,2022-2023 оқу оқу жұмыс жоспарларын әзірлеу кезінде қолданылды. 4.4.2.Қосымша

Оқу бағдарламалары мен жоспарлары негізінде білім беру қызметін жоспарлау және ұйымдастыру

 

Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау оқудың барлық мерзіміне оқу процесінің бекітілген кестесі негізінде жүзеге асырылады. Оқу процесінің кестесі аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу мерзімдерінің, сондай-ақ каникулдардың теориялық және іс-тәжірибелік    сабақтарының кезеңдері көрсетіле отырып, оқу жылдары мен семестрлері бойынша жасалады. Оқу бағдарламалары мен жоспарлары негізінде білім беру қызметін тиімді жоспарлау және ұйымдастыру үшін жыл сайын оқу-тәрбие процесінің кестесі әзірленеді. Білім беру процесі жүйелі, бақыланатын сипатқа ие, бұл оқу жылына арналған оқу процесінің кестесінде көрініс табады. Оқу-тәрбие процесінің кестесін колледж директоры бекітеді. Қосымша 4.9.1. 

 

Оқу-тәрбие процесінің кестесі және оқу сабақтарының кестесі ақпараттық стендтерде және колледж сайтында орналастырылған.

Оқу жұмысы оқу сабақтарының кестесі мен кеңес беру кестесін реттейді. Оқу сабақтарының кестесі әрбір академиялық семестрге, әрбір оқу тобына мынадай қағидаттар мен қағидалар ескеріле отырып әзірленеді:

 • бір күн ішінде оқу сабақтарының үздіксіздігі және бір апта ішінде оқу жұмысының біркелкі бөлінуі, студенттердің шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу;
 • жұмыс уақытын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету және т. б;
 • кестеге өзгерістерді тек директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының рұқсатымен келісе отырып және маңызды жағдайларға байланысты ғана енгізу;
 • оқу сабақтары ұзақтығы 45 минуттан екі академиялық сағат болған кезде екі ауысымда ұйымдастырылады.;
 • кестені әзірлеу кезінде модульдерді игеру реттілігі ескеріледі.

Бағаланатын кезеңде теориялық сабақтардың бекітілген кестелерінің көшірмелері қоса беріледі.   Қосымша 4.4.3.

 

 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру және іске асыру

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 23 шілдедегі №362 бұйрығымен бекітілген) соңғы өзгертулермен белгіленген МЖМБС-ға өзгерістерді іске асыру шеңберінде:

 • кредит-біліктіліктегі оқыту нәтижелерінің жалпы салмағының немесе Біліктіліктің жеке компонентінің сандық көрінісі;
 • кредиттік-модульдік оқыту жүйесі-кредиттік және модульдік оқыту технологияларының бірлігіне негізделген оқу процесін ұйымдастыру моделі;
 • міндетті компонент – білім алушылар міндетті түрде меңгеретін оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің тізбесі.

Кредиттік-модульдік жүйе-бұл мазмұнды модульдерді меңгеру үшін қажетті студенттің оқу жүктемесін өлшеу бірлігі ретінде ests модульдік оқыту технологиялары мен сынақ кредиттерінің бірлігіне негізделген оқу процесін ұйымдастыру моделі. Оқу процесін ұйымдастырудың кредиттік-модульдік жүйесі: білім беру бағдарламасының модульдік құрылымын; еңбек сыйымдылығын бағалау үшін сынақ бірліктерін (кредиттерді) пайдалануды; білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйелерін пайдалануды; студенттің жеке оқу жоспарын қалыптастыруға қатысуын көздейді; білім беру процесінде Өзін-өзі оқыту үлесін арттыру; білім беру бағдарламаларының икемділігін арттыру.

Кредиттік-модульдік жүйені енгізудің мақсаты мазмұны бойынша да, оқытуды ұйымдастыру бойынша да «қазіргі сәтте бар қажеттіліктерді қанағаттандыруға кепілдік беретін және жаңа мүдде векторын айқындайтын»икемді білім беру құрылымдарын құру болып табылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Кредиттік оқыту жүйесінің ережелері», «кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері»; «Кредиттік оқыту жүйесінің ережелерін бекіту туралы» кредиттік-модульдік жүйе шеңберінде оқу процесін ұйымдастыру және жүргізу бойынша негізгі талаптарды регламенттейтін кредиттік-модульдік оқыту технологиясының нормативтік-құқықтық базасын қалыптастыру бойынша белгілі бір жұмыс жүргізді. оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесінің;  «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік-модульдік технологиясын енгізу ерекшеліктері» және т. б.

2022-2023 оқу жылында қабылданған мамандықтар үшін оқу жұмыс жоспарлары кредиттік-модульдік оқыту моделінің талаптарына сәйкес құрастырылды. Мамандықтар тізімі төмендегі кестеде көрсетілген (Қосымша 4.8.2).

 

Кесте №9

Шифр және мамандық атауы Біліктілігі
1 01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» 4S01120102 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі»
2 01140500        «Дене тәрбиесі және спорт» 4S01140501   Дене тәрбиесі  пәнінің мұғалімі
3 0420100          Құқықтану 4S04210101   Заңгер

 

 Модульдік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру және іске асыру

 

Бүгінгі таңда модульдік оқыту соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан оқытудың белсенді түрлерін сәтті қолданудың негізгі шарттарының бірі ретінде қарастырылады. Мұндай оқыту өндіріс пен елдің дамуының нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін нақты тиімділікті болжайды.

Модульдік оқыту дегеніміз-білім беру процесін ұйымдастыру, онда білім беру ақпараты модульдерге бөлінеді (аяқталған және тәуелсіз бірліктер, ақпарат бөліктері). Модуль-оқу материалының логикалық аяқталған бірлігін, іс-қимылдың мақсатты бағдарламасын және қойылған мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз ететін әдістемелік басшылықты қамтитын ақпарат блогы. Модуль ұғымы «белгілі бір жұмысты орындау үшін кейбір теориялық және іс-тәжірибелік    дағдыларды алғашқы игеруді қамтамасыз ететін оқу материалының осындай көлемін қамтиды».

Модульдік оқытудың мәні оқытудың мазмұны дербес ұйымдастырушылық-әдістемелік блоктарға — модульдерге құрылымдалады, олардың мазмұны мен көлемі дидактикалық мақсаттарға, білім алушылардың бейіндік және деңгейлік саралануына, оқу курсы бойынша қозғалыстың жеке траекториясын таңдау бойынша білім алушылардың қалауына байланысты өзгеруі мүмкін.

Модульдердің үйлесуі білім алушылардың белгілі бір санатын оқыту (және өз бетінше зерделеу) және арнайы дидактикалық және кәсіптік мақсаттарды іске асыру үшін талап етілетін нақты оқу материалын іріктеу мен жинақтауда икемділік пен еркіндіктің қажетті дәрежесін қамтамасыз етуі тиіс.

Зерделеудің реттілігін сақтау мен оқу пәндерін және (немесе) модульдерді интеграциялау, оқу уақытын олардың әрқайсысы бойынша курстар мен семестрлер бойынша бөлу

 

Жұмыс оқу жоспарларының мазмұны оқытудың аяқталған кезеңдері ретінде модульдер түрінде ұсынылады және кәсіптік қызметтің (Біліктіліктің) жекелеген түрлерін орындау үшін қажетті білімді, іскерлікті және құзыреттілікті игеруге бағытталған. Оқу жұмыс жоспарлары тиісті білім беру деңгейіндегі білім алушылардың оқу модульдерін немесе оқу пәндерін, іс-тәжірибе ларын, оқу қызметінің өзге де түрлерін зерделеу тізбесін, реттілігін, көлемін және бақылау нысанын регламенттейді.

ТжКББ МЖМБС сәйкес колледж білім беру бейіні бойынша орта буын мамандарын даярлайды.Жұмыс оқу жоспарлары Қазақстан Республикасының  Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2021 жылғы 23 шілдедегі № 362 бұйрығына 1-қосымша), мамандықтың үлгілік оқу жоспары ( Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы). Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрығы, мамандықтың кәсіптік стандартын басшылыққа ала отырып жасалған.

Күндізгі оқу нысаны негізінде техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгерудің нормативтік мерзімі күрделілігіне, күтілетін белгіленген біліктілік деңгейіне және білім алушылардың базалық білім деңгейіне қарай:

Негізгі орта білім базасында нормативтік оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай белгіленген.

Белгіленген мерзімде алып шығатын біліктіліктер:

01120100        «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»

4S01120102   «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі»

0420100          «Құқықтану»

4S04210101   «Заңгер»

01140500        Дене тәрбиесі және спорт

4S01140501   Дене тәрбиесі  пәнінің мұғалімі

Жалпы 3 жыл 10 айға — 240 кредит берілген, оның ішінде 57 кредит  жалпы білім беретін пәндер модуліне, базалық модульдерге  — 21 кредит берілді. Кәсіптік модульдерге жұмысшы  біліктілігі бойынша — 90 кредит, орта буын маманы үшін –54 кредит.

Колледж пәндер бойынша кредиттерді / сағаттарды бөлуді академиялық дербестікке сүйене жүргізеді.

Барлық мамандықтарға жалпы және міндетті  болып табылатын келесі базалық модульдер:

1) дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру;

2) ақпараттық-коммуникациялық цифрлық технологияларды қолдану;

3 экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану ;

4) қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Барлық модульдер орта буын маманы деңгейінде оқытылады.

Міндетті оқытуға бөлінген кредиттердің жалпы санын сақтай отырып, модульдер семестрлерге бөлінген. Оқу уақытының көлемін оқу қызметінің түрлері мен нысандары бойынша, сондай-ақ семестрлер бойынша бөлу кредитпен есептеледі.

Модульдік-біліктілік тәсілдеме теориялық оқыту мен тәжірибелік еңбек қызыметінің арасындағы, жұмыс берушілер талаптары мен кәсіптік дайындықтың оқу бағдарламаларының арасындағы оңтайлы ара қатынасты анықтау міндетін қойып,оқу жұмыс бағдарламаларын және жоспарларын әзірлеудің модульдік тәсілдемесі кезінде кәсіптік қызметтің (құзыреттіліктің) әрбір түріне жеке модуль жасалады. Біліктілік тәсілдеме негізгі және кәсіптік құзыреттіліктерді қалыптастыруды, соның ішінде оқытудың модульдік технологиясын енгізуді қарастырып,модульдік білім беру бағдарламаларының мазмұны мамандықтар бойынша біліктіліктің қарастырылған деңгейінде негізгі және кәсіптік құзыреттіліктердің меңгерілуін қамтамасыз етеді.

 

Жалпы білім беретін пәндер тізбесі мен көлемін көздейтін бейіндік оқытуды ескере отырып, білім беру мазмұнын кәсіптік бағдарлауды іске асыру

 

Колледжде жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен көлемі қоғамдық-гуманитарлық, жаратылыстану-математикалық бағыттар бойынша мамандық бейінін ескере отырып айқындалады.

Мамандықтың бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге: «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті» (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін топтар үшін), жатады.

Мамандықтың бейініне байланысты «Тараз-Ғасыр» колледжі оқу үшін оқытудың тереңдетілген және стандартты деңгейлерінің екі пәнін анықтады.

01140100 «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» 4S01140101″Бастауыш білім беру мұғалімі»мамандығы бойынша қоғамдық — гуманитарлық бейіндегі тереңдетілген оқыту деңгейінің пәндеріне «Дүниежүзі тарихы», «Биология»жатады. Оқытудың стандартты деңгейінің пәндеріне: «Физика», «Графика және жобалау»таңдалды.

2022-2023 оқу жылында «Жалпы білім беру пәндері» модулінің оқу уақытының жалпы көлемі 60 кредит/1440 сағатты құрайды. 4.13.1.Қосымша

Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқу жұмыс бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленген үлгілік оқу бағдарламалары негізінде құрастырылған.

 

 

4.3. Білім алушылармен кәсіби бағдарлау жұмысын қамтамасыз ету

 

Кәсіптік бағдар беру жұмысы–бұл білім алушыларды еңбек нарығының қажеттілігі, жеке басының мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіпті саналы, тәуелсіз таңдауға бағытталған іс-шаралар жүйесі.

Мақсаты: білім алушылардың өз мамандығын одан әрі саналы түрде таңдауға, өз қалауына, қабілетіне, жеке ерекшеліктеріне сәйкес және еңбек нарығындағы кәсіби өзін-өзі анықтауды қалыптастыруға ықпал ететін кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесін құру.

Міндеттер (тапсырмалар):

 • сабақ және сабақтан тыс жұмыс арқылы білім алушылармен кәсіптік бағдар беру жұмысының жүйесін әзірлеу және енгізу;
 • білім алушыларға кәсіптік білім беруді, кәсіптік диагностиканы және кәсіптік кеңес беруді қамтамасыз ету;
 • факультативтік сабақтарда және тәрбие жұмысында қолданылатын кешенді және дәстүрлі емес нысандар мен әдістер есебінен бейіндік оқытудың кең ауқымын қамтамасыз ету;
 • білім алушылардың еліміздің еңбек нарығының қажеттілігі, өз таңдаған мамандықтары бойынша жұмысты ұйымдастыру, олардың жеке тұлғаға қойылатын талаптары, білім беруді жалғастыру және кәсіптік даярлықты алу жолдары туралы білімін қалыптастыру;
 • жастардың өз кәсібін анықтау мәселелері бойынша техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру мекемелері мен мектептердің әлеуметтік әріптестігінің нысандары мен әдістерін әзірлеу;
 • кәсіптік бағдар бойынша бірыңғай ақпараттық кеңістік қалыптастыру;
 • қызмет нысандары
 • ашық есік күндері, колледжде даярланатын мамандықтардың презентациялары, көрмелер, концерттік бағдарламалар, экскурсиялар;
 • мамандықтар туралы презентация, колледж туралы бейнеролик;
 • кәсіптік бағдар берушілердің мектепте өткізілетін сынып сағаттарына, және ата-аналар жиналыстарына қатысуы;
 • жеке жұмыс, сауалнама, диагностика, кеңес беру;
 • жұмыс берушілермен ынтымақтастық орнату және бірлескен іс-шаралар өткізу;
 • жұмыс берушілердің шақыруымен өтетін бос орындар жәрмеңкелері;

Колледжде кәсіптік бағдар беру жұмысы колледж директорының бұйрығымен бекітілген мұғалімдер жүргізеді. Кәсіптік бағдар беру жұмысының шекарасын кеңейту және оның тиімділігін арттыру үшін облыс көлеміндегі мектептер, балабақшалармен жұмыстар жүргізіледі. Осы аталған мекемелермен колледж оқытушыларының қатысуымен ата-аналар жиналысы өткізіледі, оқушыларға және ата-аналарға «Тараз — Ғасыр» колледжіне түсу үшін анықтама беріледі. Колледжде ашық есік күндері ұйымдастырылып, мамандықтар туралы БАҚ-та, колледж сайтында жарияланады.

Колледждің кәсіптік бағдар беру жұмысы келесі міндеттерге бағытталған:

— 9-11 сынып оқушыларын педагогикалық және техникалық бейіндері бойынша кәсіптер жайлы ақпарат беру;

-колледждің оң имиджін қалыптастыру, білім беру қызметтері нарығында колледждің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, білікті кадрларды даярлау;

-саналы түрде өз кәсібін анықтау үшін және жеке тұлғаның қабілеттерін ашу үшін жағдай жасау;

Экскурсия барысында жоғары сынып оқушылары колледждің оқу-өндірістік зертханаларын, оқу дәрісханаларын аралайды, онда олар мамандықтармен танысып, сабақтан тыс іс-шараларға қатысады.

Жалпы мектептік ата-аналар жиналыстары, мамандықтар жәрмеңкесі сияқты алаңдарды пайдалана отырып, буклеттер мен бейнероликтерді және ақпараттық материалдарды тарату барынша кең дәрісхананы (оқушыларды, олардың ата-аналарын, педагогтарын) ақпараттандыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, колледж сайтында мәлімет алғысы келген азаматтар колледждің сыртқы және ішкі жағдайымен танысады, мамандық туралы, оқыту мерзімдері туралы біле алады және өз сұрақтарын колледж әкімшілігіне қалдырып, олардан білікті жауап ала алады. Колледждің әлеуметтік желілердегі (Instagram (822 оқырман), Facebook (120 оқырман) парақшаларында колледжде болып жатқан барлық жаңалықтармен, оқиғалармен, колледждің жетістіктері мен өткізілген тәрбиелік іс-шараларымен танысуға болады.

Колледжде кәсіптік бағдар беру жұмысы аясында ұйымдастырылатын іс-шаралар жасөспірімдерге өз мүдделерін, қабілеттері мен қоғам қажеттіліктерін ескере отырып, болашақ мамандығын сәтті таңдауға көмектеседі.

 

Кесте №3

Іс-шаралар атауы Құжаттар сәйкестігі Нәтижесі
1 Қабылдау және апелляциялық комиссия құрамын тағайындау:

2020-2021

2021-2022

2022-2023оқу жылдары.

Колледж директорының бұйрығы:

54/02 18.05.2020 ж

57/02 10.06.2021 ж

69/02 10.06.2022 ж

Қосымша 4.3.1
2 «Тараз – Ғасыр» колледжінде білім алушылар қатарына қабылдау туралы қабылдау комиссиясының ашық отырысы 2020-2021жж.

2021-2022 жж.

2022-2023 жж. хаттамалары.

Қосымша 4.3.2
3 Оқу жылына кәсіптік бағдар беру жұмысын жоспарлау 2020-2021жж.

2021-2022 жж.

2022-2023 жж.

Қосымша 4.3.3
4 Ашық есік күндері және «Zoom» платформасында немесе офлайн режимінде жалпы мектептік ата-аналар жиналыстарына қатысу. Фотоесеп Қосымша 4.3.4
5 Мамандық таңдау-күрделі және ұзақ процесс. Ол кәсіби өзін-өзі анықтау бойынша жеке тұлғаның қызметін жандандыруға бағытталған кәсіптік бағдар беру жұмысының әсерінен жүзеге асырылады Колледжде даярланатын мамандықтардың бейнероликтері Қосымша 4.3.5
6 Колледждің 2022-2023 оқу жылындағы кәсіптік бағдар беру жұмысы бойынша есебі Кәсіптік бағдар беру жұмысының есебі Қосымша 2.3.6

 

 

Талапкерлерден өтініштерді қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығымен бекітілген Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары негізінде жүзеге асырылады.

Колледжде оқуға тұлғалардың өтініштерін қабылдау, әңгімелесуді өткізу, білім алушылар құрамына қабылдау үшін басшының бұйрығымен тақ саннан тұратын қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамына қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері кіреді.Комиссия мүшелерінің ішінен жауапты хатшы және техникалық хатшылар тағайындалады.

Мемлекеттік және ақылы негізде түскен әрбір білім алушымен білім беру қызметін көрсетуге жеке шарт жасалады.

Оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша ағымдағы жылдың 25 маусымы мен 20 шілдесі аралығында, педагогикалық мамандықтар бойынша ағымдағы жылдың 25 маусымы мен 15 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін талапкерлер eGov электронды үкімет порталы, SmartNation порталы арқылы және оқу орнына қағаз түрінде өтініш бере алды. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер білім беру ұйымының тіркеу журналдарына оқытудың нысандары бойынша тіркеледі. Оқуға қабылдау нәтижесі кесте №4-те көрсетілген.

 

Соңғы 3 жылда қабылдау нәтижесі:

Кесте №4

Оқу жылы Қабылдау жоспары Берілген өтініштер Қабылданды

Бюджет/ақылы

2020-2021 ж. 200 186 0/101
2021-2022 ж. 200 190 0/132
2022-2023 ж. 150 100 14/57

 

Қабылдау комиссиясының жұмыс қорытындылары жыл сайын педагогикалық кеңесте қаралады

 

Жоспарда көрсетілген оқу семинарлары  колледжде,  кәсіптік  іс-тәжірибе лар базаларда ұйымдастырылды

2021 – 2022 оқу жылында колледжде білім алушылардың тәжірибе жинақтауына барлық мүмкіндігі жасалған, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыс жасап жүрген мұғалімдері  бар гимназиялар және мектеп-гимназиялармен келісім-шарт жасалып, таңдалды. Өнер мамандықтарына арналған мекемелер іріктелді, білім алушылар сол мекемелерге тәжірибе жинақтауға жіберілді.

2020, 2021, 2022 жылдары колледжде ұйымдастырылатын кәсіптік іс-тәжірибе   4- курстың  «Бастауыш білім беру», « Мектепке дейінгі тәрбие  және оқыту»,  мамандығының студенттері  үшін  «Баланың мектептегі алғашқы күндері» тәжірибесінен басталады. Олар тәжірибе жинақтауға Жеңістің 30 жылдығы атындағы №38 орта мектеп, №30 мектеп-гимназия, №36 орта мектеп,№53 Қаратай Тұрысов атындағы мектеп-гимназия, «Мүбәрәк-Мөлдір», «Арайлы бақ», «Нұр Сана», «Қайнар» бала бақшалары мен бөбекжайлар   бекітілді.

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының студенттері  дуалды оқыту жүйесіне 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілген.

Дуалдық оқыту жүйесіне енген «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының 3 курс студенттері үшін  үш жақты келісім шарт жасалып, Жамбыл облыстық кәсіпкерлер палатасына тіркелді. Аталған мамандық дуальды оқыту жүйесіне 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілген. «Мүбәрәк-Мөлдір» бала бақшасымен 3 жақты келісім-шарт жасалып, студенттер    көрсетілген мекемеге бекітіліп,тәжірибеден өтуде.

Дипломалды іс-тәжірибе  кезінде  бітіруші түлектер арасында  аудан және қала мектептерінде болашақта колледжді бітіргеннен кейін жұмысқа орналасамын деген  9 білім алушылар   жұмысқа алуға Міндеттеме негізінде таңдаған мектептеріне жіберілді .

Мектептегі байқау іс-тәжірибесі студенттерді мектептің педагогикалық қызметіне дайындай отырып, сабақты өткізудің әдіс-тәсілдерімен қаруландыру және мектеп оқушыларының оқу қызметтеріне басшылық жасау, олардың жас және дара ерекшеліктерін білу мақсатында ұйымдастырылды. Студенттерге  жаңартылған оқу бағдарламасын жетік меңгерту мақсатында 3,4- курс білім алушылары орта мектептермен мен мектеп-гимназияларға бекітілді.

Бекітілген сыныптарға  сабақ берумен қоса, сыныптан тыс жұмыстар, ашық тәрбие сағаттары орындалып, мекеме тарапынан оң пікірлер айтылды.  Байқау тәжірибесі барысында білім алушылар күнделік жүргізіп, оған мектепте өткізген жұмыстары, өз бақылаулары жазылды, сабақтың бағасы қойылды. Кәсіптік іс-тәжірибе  әдіскерлерімен қатар тәжірибеден өткен студенттер    арасында топ басшысы сайланып, студенттердің  мектепке баруын журналға түсіріп отырды

Осы қағидаларды ескере отырып, мектеп әкімшілігімен келісілген түрде байқау тәжірибесінің бекітілген әдіскерлері студенттерді №3 лицей гимназия, №30 мектеп-гимназия, № 38 орта мектептерге орналастырып, әр сыныпқа машықкерлер бекітілді.  «Бастауыш білім беру» мамандығының  білім алушылары №38 Жеңістің 30 жылдығы атындағы №38 орта мектеппен   №53 Қаратай Тұрысов атындағы мектеп-гимназия,  №30 мектеп-гимназияларға және өз ауылдарынан орта мектептерге,қатынас қағаз алып келу арқылы жіберіліп, іс-тәжірибелері  қадағаланды. Машықкерлер бекітілген сыныптарға  сабақ берумен қоса жоспарлы сыныптан тыс жұмыстары, ашық тәрбие сағаттары орындалып, мекеме тарапынан оң пікірлер айтылды.

Өндірістік диплом алдындағы іс-тәжірибе  колледждің «Бастауыш білім беру», «Мектепке дейінгі тәрбие және оқу»,»Дене тәрбиесі және спорт», «Құқықтану» «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»  мамандықтарында жүргізілді.

Педагогикалық мамандықтардың «Бастауыш білім беру», «Дене тәрбиесі және спорт» мамандықтарының бітіруші топтары келісім шарт негізінде Тараз қаласындағы №5, №38, №36, №53, №55, №57, №54, №26, №12 орта мектеп, №45 гимназия, №13  орта мектептерге бекітіліп,  мамандығы бойынша әдістемелік көмек алып, нәтижесінде жүргізген жұмысы қорытындыланып, мінездемелерін алды. (Қосымша 4.1.1)

Тәжірибе базасы ретінде таңдалған білім беру ұйымдары әкімшілігінің келісімімен дипломалды іс-тәжірибе  бағдарламасында қарастырылған жұмыс көлемін орындады. Білім алушылар іс-тәжірибе  кезінде күнделік жүргізіп отырды, онда барлық өткізген оқу-тәрбие жұмысының мазмұны тіркеліп, нәтижесінде машықкерлердің тәжірибе кезіндегі жұмыстары, тапсырмаларды орындау сапасы бағаланып, жетілдіру жолдары анықталды. Жұмыс берушілер тарапынан білім алушылардың құжаттармен жұмыс жүргізуі, оқушылармен жүргізген жұмыстары, өткізген сабақтары мен іс-шаралары жоғары деңгейде бағаланды.

«Құқықтану», «Бағдарламалық қамтамасыз ету», «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару» мамандығының  білім алушылары   Оқу іс-тәжірибе сы мен өндірістік іс-тәжірибелерін, Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті, Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі, Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі, Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі,Тараз қалалық прокуратурасы, Тараз №1 ЖШС автопаркінен өтті.

2020 жылдан бастап жұмыс берушілермен  ұйымдастырылатын  Индустриалдық кеңес (Қосымша 4.6.1) өз жұмысын сапалы жүргізуде. Мақсаты: колледж түлектерінің болашақта сұранысқа ие болуы үшін бекітілген бағдарламалар мен іс-шаралар жиынтығын  екі жақта тиімді құру.  Осы мақсаттағы  жұмыс беруші әлеуметтік серіктестерден  тұратын кеңес мүшелері   жоспарлы түрде маманға қажетті перспективті жоспарлар мен оқу бағдарламаларды қарап,  тиімді әдістер мен  өз ұсыныстарын  енгізуде. Бұл үрдіс колледждегі оқу жүйесінің жұмыс бағытын зерделеуге  оң нәтиже беруде.

Тәжірибенің негізі болып табылатын барлық әлеуметтік серіктестермен мамандар даярлау саласында келісім шарттарға  қол қойылған және тәжірибе жинақтау барысында колледж тарапынан тәжірибенің сапалы жүргізілуіне баса назар аударылады

Дуальды оқыту «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы бойынша жүзеге асырылады.

2020,2021,2022 оқу жылындағы Жазғы сауықтыру  лагерінің Дипломалды іс-тәжірибе  конференциялары жоспарлы түрде  ұйымдастырылды.  Ұйымдастырылған іс-шаралар жайлы ақпарат  әлеуметтік желілерде жарияланды. «Дуалды оқытуды енгізу арқылы жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес кадрлар даярлауды жетілдіру»,«Балабақша мен отбасының ынтымақтастығы», «Мектепке дейінгі жаңартылған білім беру жағдайында болашақ мамандарды даярлау мәселелері»,«Болашақ мамандардың кәсіби дамуын жобалайтын педагогикалық технологиялар» тақырыбындағы  Ашық есік күндері, «Әлеуметтік серіктестік- маманның бәсекеге қабілеттілігінің  кепілі», «Кәсіптік тәжірибе- кәсіби шыңдалу негізі», «Үздік тәжірибе жинақтаушы топ-2022» дипломалды конференциялары мен  «Жаз алаңы- 2022», «Тәжірибе жинақтау- кәсіби біліктілік баспалдағы», «Жайдарлы лагерьдің шаттығы», «Ұлтымның үміт артар ұланымын»  атты жазғы тәжірибенің қорытынды конференциялары жоспарлы түрде ұйымдастырылды.

Колледж бен  әлеуметтік серіктестер арасындағы қарым- қатынастың жоғары деңгейде жүргізілуінің  нәтижесінде колледж түлектерінің жұмыспен қамтылуы жақсы жолға қойылған. Түлектердің жұмыспен қамтылған көрсеткіші №14 кестеде көрсетілген.

 

Кесте №14

 

Жылдар

Бітіруші түлектердің саны Жұмыспен қамтылғандар
барлығы оның ішінде мемлекеттік барлығы оның ішінде мемлекеттік
күндізгі сырттай күндізгі сырттай
2020 жыл 51 103 70,5%
2021 жыл 37 139 72,2%
2022 жыл 48 90 46% қазан айының көрсеткіші

 

Кәсіптік тәжірибеге қатысты құжаттар тізімі №15 кестеде көрсетілген.

Кесте №15

Атауы
1 Корпоративтік  басқару (қамқорлық)  туралы Меморандум
2 Кәсіптік  іс-тәжірибе ны ұйымдастыру мен өткізу қағидалары
3 Келісім-шарттар
4 Дуальды оқыту шеңберіндегі үш жақты келісім-шарттар
5 Жұмыс орнында қауіпсіздік пен еңбекті қорғау жөніндегі нұсқамалықты тіркеу журналы
6 Іс-тәжірибе  жоспары
7 Іс-тәжірибе  есебі
8 Өндірістік оқытуды есепке алу журналы
9 Жұмысқа алуға Міндеттеме
10 Іс-тәжірибе  күнделігі
11 Білім алушыларға мекемеден берілген мінездемелер
12 Жеке азаматтарды қабылдау журналы
13 Іс-тәжірибе  нәтижесін көрсететін портфолио
14 Жұмыс берушілермен жүргізілген сауалнама
15 Түлектердің  жұмыспен қамтылуы

Оқу орнында күндізгі оқыту нысанындағы мамандықтар бойынша саны 25 адамнан аспайтын оқу топтары жасақталған.

 

 Факультативтік сабақтар мен консультацияларды іске асыру

 

Колледжде ТжКББ МЖМБС сәйкес жыл сайын білім алушылардың жеке қабілеттерін дамыту және көмек көрсету үшін жұмыс оқу жоспары шеңберінде факультативтік сабақтар мен консультациялар жоспарланады және іске асырылады.

Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан аспайды (Қосымша 4.4.1). Әр оқу жылына 100 сағаттан аспайтын консультациялар мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларына сәйкес жоспарланады.

Білім алушылардың оқу жүктемесінің көлемі аптасына 36 сағатты, сондай-ақ факультативтік сабақтар мен консультацияларды 54 сағаттан аспайтын сағат саны құрайды. Факультативтік сабақтар мамандық бойынша білім алушылардың кәсіптік пәндерден білімдерін тереңдету, кәсіби құзіреттіліктерін жоғарылату мақсатында және жұмыс берушілер тарапынан ұсыныстар мен талаптарға сәйкес жоспарланады.

 

 

Кесте №16

Құжаттар Қосымшалар
1. Білім алушылардың контингенті бойынша бұйрықтарды тіркеу кітабы Қосымша 4.4.2
2. Білім алушылардың атаулы кітабы Қосымша 4.4.3
3. Академиялық анықтаманы беру кітабы Қосымша 4.4.4
4. Дипломдардың телнұсқасын беру кітабы Қосымша 4.4.5
5. Білім алушының үлгерім кітапшасы Қосымша 4.4.6
6. Диплом беру кітабы Қосымша 4.4.7

 

Ұлттық құндылықтарды сіңіруге, патриотизм мен азаматтықты қалыптастыруға, білім беру бағдарламаларының мазмұнына сәйкес білім алушылардың жан-жақты мүдделері мен қабілеттерін дамытуға бағытталған тәрбие компонентін іске асыру

 

«Тараз-Ғасыр» колледжінде қоғам мен мемлекеттің қазіргі құндылықтары мен талаптарына бағытталған тұтас тәрбие жүйесі жасалған. Сапалы білім беру және насихаттау ресурсы жинақталған, соған орай тәрбие жұмыстары ұйымдастырылған. Бұл ресурстар білім беру және тәрбиелеу бағдарламалары және оқудан тыс іс-шаралар жүйесінен қалыптасады. Тәрбие жұмысының негізгі жүйесі студенттің жеке тұлғасының гуманистік құндылықтар негізінде қалыптасуына қамтамасыз етеді. Жастардың рухани-адамгершілік, эстетикалық, спорттық-сауықтануды дамытуы бойынша міндеттері назардан тыс қалмайды. Тәрбие қызметінің таңдап алынған нысандары мен түрлері алуан түрлі. Колледжде студенттердің жасына сай тәрбиелік қызметтің мақсаттарына жету барысында қойылған міндеттерді іске асыруға молынан мүмкіндік жасалған. Тәрбиелік бағыттар сыртқы ұйымдардың өкілдерімен тығыз ынтымақтастық байланыста жүзеге асырылады. Барлық жұмыстар жүйелі, ауқымды жүргізіледі, оқу-тәрбие жұмысын түгел қамтиды.

Тәрбие бағыты бойынша жүргізіліп отырған жұмыс туралы ақпарат http://tarazgasyr.edu.kz колледж сайтында және әлеуметтік желідегі  https://www.instagram.com/ taraz_gasyr._college инстаграмм және  https://www.facebook.com/profile.php?id=100086559233708 фейсбук парақшасында мерзіміне қарай жүйелі түрде орналастырылып, жарияланып отырады (Қосымша 4.7.1).

Тәрбие жұмыс жоспары төменде көрсетілген тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің нормативтік бағдарламалар мен нұсқаулардың негізінде құрылған:

— Қазақстан Республикасының Конституциясы;

— 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі;

— Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңы;

— «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы;

— «Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы №214-IV Заңы;

— «Балаларды денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 2 шілдедегі №169-VІ Заңы;

— «Білімді ұлт» cапалы білім беру» ұлттық жобасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы №726 қаулысы;

— «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін

және олардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №130 бұйрығы;

-Ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер  «Қазақстан Республикасының мерекелері туралы» Қазақстан

Республикасының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы №267 Заңымен реттеледі;

— «Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылар конкурстарының, кәсіби шеберлік конкурстарының және спорттық жарыстардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 7 желтоқсандағы №514 бұйрығы;

— «Жастар ісі жөніндегі комитеттің», «Жас Сарбаз» әскери-патриоттық клубының, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы қызығушылықтар бойынша клубтардың жұмысын ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 18 қаңтардағы №24 бұйрығы.

— Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Сындарлы қоғамдық диалог- Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 2 қыркүйек 2019 жыл;

— Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы. ҚазақстанРеспубликасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы №577 жарлығымен бекітілген;

– Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы. Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 желтоқсандағы №986 Жарлығымен бекітілген;

– «Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы №191 Қаулысымен мақұлданған;

— Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясын, Бала құқықтары туралы конвенцияны, Адамның экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтарының халықаралық декларациясын, Үздіксіз білім беру бойынша ЮНЕСКО ұсынымдарын ескереді.

-Қазақстан Республикасының «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы»  2004 жылғы 9 шілдедегі №591-ІІ Заңы;

— Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «2021-2022 оқу жылында облыстағы білім беру ұйымдарында Құқықтық (Профилактика жөніндегі) кеңестердің жұмысын ұйымдастыру туралы» 18.08.2021 ж. №456-Ө бұйрығы

— Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «Облыстағы білім беру ұйымдарында тәрбие жұмысын және педагог-психологтардың жұмысын күшейту туралы» 18.08.2021 ж. №453-Ө бұйрығы;

— Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «2021-2022 оқу жылында облыстағы білім беру ұйымдарында зорлық-зомбылық пен буллингтің, интернет-қудалаудың алдын алу бойынша комитеттерді (кеңестерді) құру туралы» 18.08.2021 ж. №455-Ө бұйрығы;

— Кәмелетке толмағанға қатысты зорлық-зомбылық және қатігездікпен қарау фактілерін анықтау және олармен жұмыс істеу бойынша ведомствоаралық өзара іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы ҚР БҒМ 31.12.2020 ж. №569 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары Академиясы әзірлеген «Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында кәмелетке толмағандар арасындағы буллингке қарсы іс-қимыл» («Противодействие буллингу среди несовершеннолетних в организациях образования Республики Казахстан»). (Білім басқармасының 02.08.2021 жылғы №03-4415 хатымен жолданған);

— Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «2021-2022 оқу жылында облыстағы білім беру ұйымдарында кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз қалуының және құқық бұзушылығының алдын алу мақсатында полиция бөлімдерімен бірлескен рейдтік іс-шараларды ұйымдастыру туралы» 18.08.2021 ж. №457-Ө бұйрығы;

Колледж студенттерін үйлесімді дамыту, тәрбиелеу жұмыстарында адамгершілік-имандылық, құқықтық, эстетикалық, кәсіптік-еңбек, экологиялық тәрбие бағыттарында іс-шаралар жүйелі түрде өткізілуде. Тәрбие жұмысының үйлестіру орталығының негізгі бағыттары:

— Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие

— Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

— Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

— Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

— Рухани-адамгершілік тәрбие

— Отбасы тәрбиесі

— Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

— Ұлттық тәрбие

Колледждің тәрбие жұмысының құрылымдары:

-әлеуметтік көмек көрсету орталығы;

-психологиялық қызмет көрсету орталығы;

-Жастар ісі жөніндегі комитет:

-Топ жетекшілері  кеңесі;

-Үйірме, клубтар қызметі.

Бұл құрылымдар өз қызметін  белгілеген тәртіппен бекітілген ережелер мен жоспар негізінде жүзеге асырады.

Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат және патриот қалыптастыруға, тұлғаның саяси мәдениетін дамытуға ықпал етіп, жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру мақсатында колледжде кәмелетке толмаған студенттер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс шаралар кешені жоспарланған.

Кәмелетке толмаған студенттер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс-шаралар жоспары облыстық прокуратура, Тараз қалалық ішкі істер департаменті және «Болашақ-Тараз» медициналық орталығымен бірлесіп құрылады.  Студенттерді құқықтық мәдениетке тәрбиелеп, құқықтық біліммен қаруландыру мақсатында тренингтер,тәрбие сағаттары, заң өкілдерімен кездесулер өтіледі. Сонымен қатар, колледжде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының, ерте жүктіліктің алдын алу мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізіледі.  Оларға ҚРӘҚтК кәмелетке толмағандар туралы Заңының 132-бабы, 133 бабы, 134 бабы, 442 бабы, 448 баптарындағы жауаптылықтары туралы мәлімет беріледі.

Мобильдік топ мүшелері және колледж топ жетекшілері әкімшілік құқық  бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының  2014 жылғы 5 шілдедегі 235-V ҚРЗ кодексіне сәйкес кәмелет жасқа толмаған студенттердің түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз  тұрғын үйден тыс және түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болу қағидалары туралы заңнаманы сақтауы бойынша жүйелі түрде  рейдтік іс-шаралар өткізіледі. Құқық бұзушылықтың алдын алу комиссиясы жыл сайын колледж директорының бұйрығымен тағайындалады.

Колледж студенттеріне аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан, мүгедек, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге керекті құжаттарды дайындап, түсіндіру жұмыстарын әлеуметтік қызмет көрсету орталығы жүргізеді.  Колледждің әлеуметтік паспорты №17 кестеде көрсетілген.

Колледждің әлеуметтік паспорты (күндізгі бөлім)

Кесте №17

р/с Әлеуметтік сатылар 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1 Барлық  студенттер саны 224 309 328
2 Толық отбасы саны 192 258 276
3 Көп балалы отбасы, ондағы бала саны 54 54 59
4 Толық емес отбасы саны, ондағы бала саны 32 34 34
5 Аз қамтылған отбасы, ондағы бала саны 3 4 5
6 Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер 3 6 8
7 Мүмкіндігі шектеулі студенттер

 

Көп балалы отбасынан шыққан  студент 2020-2021 оқу жылында   54 студент, ол 24,1% құрайды. 2021-2022 оқу жылында 239 студент, ол 16,5% құрайды. 2022-2023 оқу жылындағы студент 59 бала 17,9% құрайды.

Толық емес отбасынан шыққан студент саны 2020-2021 оқу жылында 32 бала ол 14,3% болса, 2021-2022 оқу жылында 34 бала 11% болса, 2022-2023 оқу жылында 34 бала 10,3 % болды.

Аз қамтылған отбасынан шыққан студент саны 2020-2021 оқу жылында 3 бала 1,3% болса, 2021-2022 оқу жылында 4 бала 1,2% болса, 2022-2023 оқу жылында 4  бала 1,2 % болды.

Колледжде үйде оқитын студент жоқ.

2021-2022 оқу жылында жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 2 студентке оқу жылының төлемақысына 10%, толық емес отбасынан шыққан 7 студентке 15 %, 17 қыз балаға 129,219  теңге сомасында, ал трансферт процессіне 3 қыз балаға 156,154 теңге жеке есепшоттарына аударылды.

Колледж білім алушыларының 2021-2022 оқу жылындағы ата-аналарының білім көрсеткіші 13,2% орта білімді,  46,4% арнаулы орта білімді, 40,4% жоғары білімді құрайды. Ата-аналардың білім көрсеткіші №19кестеде көрсетілген.

 

 

2021-2022 оқу жылындағы колледж білім алушыларының ата-аналарының білім көрсеткіші

Кесте №19

Колледж студенттерінің саны Жалпы ата- аналар саны Жоғары білімді ата-аналар саны Арнаулы орта білімді ата-аналар саны Орта білімді ата-аналар саны
328 586 198 266 122

 

Колледжде кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының, ерте жүктіліктің алдын алу мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізіледі. Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс – шаралар көрсеткіші №20 кестеде көрсетілген.

 

 

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс – шаралар саны

Кесте №20

Іс – шаралар атауы 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1 Ерте жүктіліктің алдыналу бойынша іс — шаралар 7 8 4
2 Колледждің мобильдік тобының рейдтік іс – шаралары 13 21 12
3 Құқық қорғау мекемелерімен бірлескен іс -шаралар 14 16 10
4 «Құқықтық кеңес» отырысы 10 10 4

Колледжішілік есепте және Ішкі істер басқармасында есепте тіркелген білім алушылармен коррекциялық, түзету жұмыстары жүргізіледі. Олардың ата-аналарымен кездесіп, тұрмыстық-материалдық акт жасалды. Оқу басталған уақыттан бастап күнделікті сабаққа қатысуы мен тәртібі бақылауда болды. Колледжішілік есепте және Ішкі істер басқармасында есепте тіркелген білім алушылар бойынша көрсеткіш №21 кестеде көрсетілген.

Есепте тұрған колледж білім алушыларының саны

Кесте №21

р/с Іс – шаралар атауы 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1 Колледжішілік есепте тұрған білім алушылар 2 2
2 Ішкі істер басқармасында есепте тұрған білім алушылар 2 2

Колледж психологиялық қызмет көрсету орталығының мақсаты —  студенттердің  әлеуметтік психо-педагогикалық ерекшеліктерін тексеру және олардың микроорталығын, өмір сүру жағдайын, қажеттілігі мен қызығушылығын байқап, қиындығы мен проблемаларына, тәртібіндегі ауытқулар кезеңінде тез арада көмек және қолдау көрсету, сондай-ақ, оқытушылармен, ата-аналармен немесе оларды ауыстыратын адамдармен жұмыс жасау.

Студенттердің жеке құрамымен жұмыс жасау психологиялық қызметті ұйымдастыруда үлкен рөл атқарады. Ол жұмыс негізінен білім алушылармен және олардың ата-аналарымен жеке әңгімелер түрінде білім алушылардың әр түрлі бағыттағы проблемаларын анықтау үшін жүзеге асырылады.

Психологиялық қызмет көрсету орталығының білім алушылармен жүргізілген  жұмыстарының көрсеткіші №2 диаграммада көрсетілген.

Психологиялық қызмет көрсету орталығының білім алушыларамен

жүргізілген  жұмыстарының көрсеткіші

Диаграмма №2

Жыл сайын І курс білім алушыларынан психодиагностика бағытында «Бейімдеушілік деңгейіңіз қандай?» тақырыбында сауалнама алынады. Сауалнама нәтижесінде топ жетекшілерінің топтағы білім алушылармен қарым-қатынасының деңгейі, сабаққа қандай күймен келетіндігі анықталады. І курс білім алушыларының бейімдеушілік деңгейі №3 диаграммада көрсетілген.

І курс білім алушыларының бейімдеушілік деңгейі

Диаграмма №3

 

Білім алушылардың ата-аналарымен проблемаларын анықтау үшін директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарының «Білім алушылармен және ата-аналармен әңгімелесу журналында» әртүрлі бағыттар бойынша әңгімелесу үнемі өткізіліп тұрады.

 

 

Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша мәлімет

Кесте №22

Өткізілген іс-шаралар 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Сауалнама 4 6 4
Тренинг 8 10 5
Семинар 4 6 3
Тұрмыстық-материалдық жағдайларды анықтау актілері 2 4 4
Барлығы: 18 26 16

 

Жастар ісі жөніндегі комитет Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңын, «Қазақстан 2020: болашаққа жол» мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға арналған тұжырымдамасын басшылыққа ала отырып жұмыстар жүргізуде.

ҚР Президентінің жарлықтары негізіндегі атқарылған шаралар құқық бұзушылықтың алдын алу, қылмысты болдырмау, жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру, білім алушылардың шығармашылық қабілеттері мен дербестіктерін жан-жақты дамыту, жастардың дене  бітімінің толық қалыптасуы мақсатында спорттық ойындар ұйымдастырылды. Білім алушылардың өзін-өзі басқару жүйесі  үдерісінде жастарды жобаларға қатыстыру міндеті де нысанға қойылған. «Экологиялық мәдениетті қалыптастыру», «Мейірімді жүрек» еріктілер клубы, Ұлттық тәрбие мен имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу, «Zhastar.Kz» жобасы бойынша жұмыстар жүргізіледі. Жастар істері жөніндегі комитетінің жұмыстарын жалпы басқару қызметін төраға/ төрайым атқарады. Жастар комитеті жетекшілігімен республикалық, облыстық, қалалық  сайыстар, лекциялар, байқау, жиындарға білім алушылар ұдайы қатысып отырады

Колледж тынысынан бөлек белсенді жас депутаттар мен еңбек жасақтары да қызмет жасайды. Жастар ісі жөніндегі комиттетің сандық құрамы №23 кестеде көрсетілген.

Жастар ісі жөніндегі комитеттің сандық құрамы

Кесте №23

2020-2021 2021-2022 2022-2023
Жастар  ісі жөніндегі комитет 12 12 12
Өзін-өзі басқару «Студенттік парламент» 12 12
«Саналы ұрпақ» -сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы 10 12 14
«Мейірімді жүрек» еріктілер клубы 16 20 30

 

Колледждің өзін — өзі басқару ұйымы «Студенттік парламент» — бұл білім алушылардың білім беру ұйымымен бірлесіп басқаруға, оқу – тәрбие процесін ұйымдастыру кезіндегі мәселелерді шешуге қатысу нысаны.

Студенттік парламенттің басқару жүйесі:

-Колледж Президенті;

-Премьер- министр;

Парламент құрылымы 8 фракциядан тұрады:

-«Білім және Ғылым» фракциясы;

-«Спорт және денсаулық» фракциясы;

-«Мәдениет және өнер» фракциясы;

-«Құқық» фракциясы;

-«Ақпарат» фракциясы;

-«Дебат қозғалысы»  фракциясы;

-«Адал ұрпақ»- (Саналы ұрпақ) фракциясы;

-«Қамқор» -(Мейірімді жүрек еріктілері) фракциясы;

 

Жастар ісі жөніндегі комитеттің іс-шаралар саны

Кесте№24

Ұйымдар 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Өзін-өзі басқару — «Студенттік парламент» 8 10 6
«Саналы ұрпақ» -сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы 6 10 5
«Мейірімді жүрек» — еріктілер клубы 6 10 4

 

Тәрбие жұмысын үйлестіру орталығының бір тармағы – топ жетекшілерінің жұмысы. Топ жетекшісі қызметінің негізгі мақсаты топтың әрбір білім алушысының үйлесімді жан-жақты дамуына, оның кәсіби деңгейінің өсуіне жәрдемдесу, студенттік топтардың оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми қызметін бақылау және қолдау болып табылады. Топ жетекшілері  колледж директорының бұйрығымен тағайындалады .

Топ жетекшілері  кеңесіне төрааға сайланып, өз кезегінде кеңес төрағасы жұмысын жоспарлап және топ жетекшілеріне көмек ретінде әр аптада өтетін тәрбие сағаттарының тақырыптарын жүйелеп, танымдық-тағылымдық, отаншылдық рухта тәрбиелеуге бағыт береді. Сонымен қатар, ашық тәрбие сағаттары, аптаға жоспарланған тәрбие сағаттары, ата-аналар жиналысы өткізіледі. Тәрбиенің бағыттары бойынша өткізілген іс-шаралар көрсеткіші №4 диаграммада көрсетілген.

 

 

 

Диаграмма №4

 

2020 жылдың ақпан айынан бастап топ жетекшілері  «Құндылықтарға негізделген білім беру» жобасы аясында жұмыс істей бастады. Бұл бағдарлама білім алушылардың өзін-өзі тануын, өзін-өзі дамытуын, әлеуметтік жауапкершілігі мен әлеуметтенуін қалыптастыруға ықпал етті. Жоспарды жүзеге асыруға колледждің барлық қызметкері өз үлесін қосып келеді.

Жақсы қасиеттер «Мен айтқандай істе» тұрғысынан емес, «Мен сияқты істе» тұрғысынан беріледі. Әкімшілік мүшелері, оқытушылар, Топ жетекшілері ,  ата-аналар және т.б өздері оқушыларға еліктеудің үлгісі бола отырып, зиянды әдеттерсіз, балаларға және бір-біріне мейірімді,  қарым-қатынаста ашық және сынамайтын құндылықтар дарытуға үлестерін қосып жатыр. Білім алушылардың рухани-адамгершілігін дамытуға бағытталған тәрбие жұмыстарына оқу, сабақтан тыс және қоғамдық маңызды жұмыстарын ұйымдастыру жатады. Оларды тәрбиелеу бағдарламасы шеңберіндегі әр түрлі іс-әрекеттерінің мазмұнын кіріктіру тәрбие беру мұраттары мен құндылықтары негізінде жүзеге асырылады. Сонымен қатар, топ жетекшілері  мен студенттері арасында «Кітап оқуға құштар колледж» акциясы бастау алды. Акцияға колледждің 309 білім алушысы және 14 топ жетекшілері  қатысып, топтан топқа челлендж жолданды.

Колледждің оқу – тәрбие процесінің маңызды құрамдас бөлігінің бірі — сыныптан тыс жұмыстар. Оның мақсаты білім алушылардың шығармашылық қабілеті мен дербестіктерін жан-жақты дамыту, бос уақыттарын ұтымды ұйымдастыруға, оқытушылардың шығармашылық қызметін шыңдауға жол ашады. Сыныптан тыс жұмыстардың кең тараған түрі – үйірме жұмысы.

Оқу-тәрбие жұмысын жандандыруда үйірме жұмыстарының маңызы зор. Үйірме — тәрбие негізін қалайтын, білім алушылардың білімін кеңейтіп, өз қабілетін танып, білуге үлес қосатын оқытудың түрі. Білім алушылардың бос уақыттарын пайдалы, тиімді өткізуде, инабаттылық, имандылық, адамгершілік сияқты биік қасиеттерге баулуда, ұлттық өнерді, халық өнерін қастерлеу, қорғауда үйірме жұмыстарының жас ұрпаққа берері көп. Осы мақсатта колледжде 6 үйірме жұмыс жасайды. Барлық үйірмелер мен орталықтарға әр оқу жылының басында директордың бұйрығымен жетекшілер тағайындалады .

 

 

Үйірмелер мен орталықтардың атауы №24 кестеде көрсетілген.

Кесте №24

Үйірме, клуб, орталықтар атаулары
1 «Руханият»патриоттық тәрбие орталығы
2 Салауатты өмір салтын сақтау орталығы
3 Құқықтық тәрбие орталығы
4 Діни экстремизм мен терроризмге қарсы  күрес орталығы
5 «Дебат KZ» пікір-сайыс клубы
6 Әскери-патриоттық«Жас сарбаздар» ұлдар клубы
7 «Айша бибі» ұлттық тәрбие қыздар клубы
8 «Мейірімді жүрек» еріктілер клубы
9 Нарко — пост
10  «Сұңқар» спорттық клубы
11 «Саналы ұрпақ» сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы

 

 

Үйірме, орталықтардың жұмыс жоспарлары жыл сайын дайындалып, бекітіледі. Үйірмелер кестеге сай жұмыс жүргізеді. Әр үйірмеде 20-30 білім алушы бар. Білім алушылардың үйірмелерге қамтылуы №25 және №26 кестелерде көрсетілген.

Кесте №25

2020-2021 2021-2022 2022-2023
184 208 264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колледж білім алушыларының спорттық секцияларға қамтылуы

Кесте№26

Спорттық үйірмелер Баскетбол

 

Тоғызқұмалақ

 

Үстел тенисі Футбол Жеңіл атлетика Волейбол Шахмат Дойбы Барлығы
2020-2021 18 8 8 24 28 24 6 4 120
2021-2022 18 14 12 28 32 30 8 8 150
2022-2023 24 16 16 36 36 36 8 10 182

 

 

Үйірме, орталықтар жұмыс жоспарларына сай іс-шаралар өткізіп отырады. Орталықтар мен үйірмелерде «Дінаралық келісім – бейбітшілік бастауы» тақырыбында лекция, «Тиімді тамақтануға» байланысты мамандар тренингі, жасөспірімдер арасында құқықтық тәрбиенің маңызы туралы дөңгелек үстел, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жайын талқылау мақсатында полиция қызметкерлерімен кездесу, «Қыз тәрбиесі – ұлт тәрбиесі» тақырыбында қыздар жиналысы, «Арақ – ақылдың жауы», «Нашақорлықтың алдын алу» акциясы, «Тіл – татулық тірегі» тақырыбында қаламыздағы этнос өкілдерінің қатысуымен колледжішілік фестиваль, «Жамбылым – жер жаннатым» тақырыбында эссе жазу байқауы, Абай, Оралхан Бөкей, Мұқағали оқулары, «Ұлы даланың ұлы есімдері» тақырыбында облыстық олимпиада, «Тәуелсіздік – теңдесі жоқ байлығым» тақырыбында топтық ашық сабақтар және т.б. тәрбиелік іс-шаралар дәстүрлі түрде өткізіледі. Сондай-ақ, білім алушылардың оқудан бос уақыттарында пайдалы істермен айланысуына бағдар беріледі. Білім алушылар өз қалауынша спорттық секцияларға, түрлі үйірмелерге қатысады. Мәселен, тоғызқұмалақ, шахмат секілді ой дамытатын ойындар мен волейбол, баскетбол сияқты дене шынықтыру секцияларына барады. Семестр сайын секция жұмыстарының нәтижесін тексеріп, саралау үшін турнирлер өткізіледі. Оған оқытушылар да қатысады. Бұл бір жағынан өскелең ұрпаққа үлгі болса, екіншіден ұстаз бен тәлім алушының қарым-қатынасының жақсара түсуіне, өзара ынтымақтастықта болуына көмектеседі. Өткізілген іс-шаралар бойынша көрсеткіш №27 кестеде көрсетілген.

Кесте №27

Р/с Үйірме, орталықтардың атауы 2020-2021 2021-2022 2022-2023
1 «Руханият»патриоттық тәрбие орталығы 9 7 3
2 Салауатты өмір салтын сақтау орталығы 8 10 4
3 Құқықтық тәрбие орталығы 11 12 4
4 Діни экстремизм мен терроризмге қарсы  күрес орталығы 9 9 2
5 «Дебат KZ» пікір-сайыс клубы 8 8 4
6 Әскери-патриоттық «Жас сарбаздар» ұлдар клубы 4 6 5
7 «Айша бибі» ұлттық тәрбие қыздар клубы 8 10 4
8 «Мейірімді жүрек» еріктілер клубы 8 9 4
9 Нарко — пост 9 8 2
10  «Сұңқар» спорттық клубы 4 6 4
11 «Саналы ұрпақ» сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру клубы 6 8 4
Барлығы: 84 93 40

 

Облыстық, республикалық деңгейде өткізілген байқау, сайыстардан білім алушыларымыз төмендегідей жүлделі орындарға ие болды:

Жамбыл облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері басқармасы Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен «Ерікті жастар: АР-ҰЖДАН ДАУЫСЫ» байқауына қатысып, І орын иеленді;

Ш Айтматовтың 90 жылдығына орай өткізілген «Әлем әдебиетінің алып тұлғасы — Айтматов» атты облыстық колледжаралық Айтматов оқуларының көркемсөз оқу байқауына ББ 3-18 тобының білім алушылары А.Төленова алғыс хатпен марапатталды;

2022 жылы Абдилова Нүрила  ҚҚ 3-19  тобының студенті Әдебиет саласы саласы бойынша «Білім өркениеті» Ұлттық инновациялық зерттеу  орталығының І-дәрежелі дипломы мен және Төсбелгісімен марапатталды.

Төленова Аружан ББ 4-18 тобының студенті 2022 жылы ақпан айында М.Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына байланысты өткен Алматы қаласындағы онлайн байқауда 1-дәрежелі дипломмен марапатталды.

Абдилова Нүрила  ҚҚ 3-19 тобының студенті 2022 жылы наурыз айында А.Құнанбаевтың  175 жылдығына байланысты өткен онлайн байқауда 1-дәрежелі дипломмен марапатталды.

Сүйінбай Елнұр  ДТ 4-19  тобының студенті  «Бокстан Халықаралық Спорт шебері», 2021 жылы қаңтар  айында өткен Баку қаласында өткен Халықаралық біріншіліктің жеңімпазы. 2021 жылы Польшаның Кельце қаласында бокстан жастар арасында өткен  әлем біріншілігінің  Күміс жүлдегері. 2021 жылы тамыз айында Араб әмірліктерінде өткен жастар арасындағы Азия чемпионатының  Чемпионы және техникалық тұрғыда «Ең үздік боксшы» атанды.

Пірәлі Бекзат ДТ 4-19  тобының студенті  «Бокстан Спорт шеберлігіне үміткер». 2020 жылы 56 кг салмақта 2004-2005 ж. туылған жастар арасындағы Қазақстан Республикасының Чемпионатының Жеңімпазы.

2021 жылы 60 кг салмақ дәрежесінде ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған бокстан жастар арасындағы Халықаралық турнирде І орын иегері. 2021 жылы 2004-2005 ж. туылған жастар арасында 60 кг салмақ дәрежесінде бокстан Жамбыл облысының чемпионы.

2022 жылы ақпан айында  бокстан Алматы қаласында өткен жастар арасындағы  Республикалық  біріншіліктің жеңімпазы.

 

Абдреймов Ербол ДТ 2-21-1 тобының студенті.

2021 жылы Бокстан ҚР спорт қайраткері Т.С.Серкебаевты еске алу құрметіне 2006-2007 жылы туылған жасөспірімдер арасында өткен Облыстық ашық турнирдің 42 кг салмақ дәрежесінде І-орын иегері.

2021 жылы Бокстан 2006-2007 жылы туылған жасөспірімдер арасында өткен Жамбыл облысының чемпионатында  42 кг салмақ дәрежесінде Облыс чемпионы.

2022 жылы Бокстан Қарағанды қаласында 2006-2007 жылы туылған жасөспірімдер арасында өткен VIII Республикалық турнирдің 42 кг салмақ дәрежесінде І-орын иегері.

ДТ 3-20 тобының студенті Исин Темірлан «Аралас жекпе-жек» спорт түрінен Шу қаласында өткізілген Халықаралық турнирдің жеңімпазы, яғни «2022 жылдың үздік спортшысы» Алтын белбеуімен марапатталды.

 

Кесте №28

Деңгейі 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Халықаралық 1 2 1
Республикалық 2 2 2
Облыстық 2 3 3
Қалалық 4 3 2
Барлығы 9 10 8

 

«Ел келешегі – жастар», — деген сөз бәріміздің, әсіресе білім саласы қызметкерлерінің жұмысына деген жауапкершіліктің жүгін айқындар ұрандай болып кетті. Еліміздің өркендеуі үшін жүз жылдық тарихы бар білім ордасының ұстаздары өз шәкірттеріне теорияны терең ұғындырып қана қоймай, өмірдің сан қырлы сынақтарына сынбайтын тұлға тәрбиелеуді мақсат тұтқан.

Колледжде білім алушыларды оқыту мен  тәрбиелеуде, оларды шығармашылық әрекетке баулуда білім беру саласындағы жаңалықтарды, озық педагогикалық тәжірибені зерттеп, жинақтап, таратуда, кәсіби біліктілігі мен теориялық тәрбие деңгейін көтеру ісінде нақты ғылыми-әдістемелік көмек көрсету жұмыстары дұрыс жолға қойылған. Құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту жұмысын арттыру мен жақсартудың жоспарларын құрастыруды, колледждің тәрбие жоспарларын жасауды тиімді ұйымдастырып жүзеге асыра біледі.

 

 Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар

 

МЖМБС-да белгіленген білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптардың сәйкестігі және сақталуы, МЖМБС талаптарына сәйкес күндізгі оқу нысаны кезінде міндетті оқу апталық жүктемесінің сақталуы

 

2020-2021,2021-2022,.2022-2023 оқу жылында «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысымен белгіленген және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына 5-қосымшаға сәйкес оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі:

Негізгі орта білім базасында:

2 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-4320 сағат, жалпы саны-4960 сағат;

3 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-5760 сағат, жалпы саны-6588 сағат;

Жалпы орта білім базасында:

2 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-4320 сағат, жалпы саны-4960 сағат;

1 жыл 10 ай мерзімге оқу нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-2880 сағат, жалпы саны-3312 сағат;

2022-2023 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына 5-қосымша негізінде (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м. а. 2021 жылғы 23 шілдедегі № 362 бұйрығы) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің №553 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес білім алушылардың оқу жүктемесі:

 

Негізгі орта білім базасында:

2 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанында міндетті оқытудың қорытындысы-180 кредит / 4320 сағат, жалпы саны-206 кредит / 4944 сағат;

3 жыл 10 ай мерзімге оқыту нысанындағы міндетті оқу қорытындысы — 240 кредит / 5760 сағат, жалпы саны-274 кредит / 6576 сағат

«Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына сәйкес 2020-2021,2021-2022 оқу жылындағы оқу уақытының көлемі: жалпы орта білім ала отырып, негізгі орта білім беру негізінде жалпы білім беретін пәндерді /модульдерді оқытуға жұмыс оқу жоспарымен бөлінген Оқу уақытының көлемі мынадай 1448 сағат.

«Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына сәйкес 2019-2020 оқу жылындағы оқу уақытының көлемі :

Жалпы білім беретін пәндер бойынша бейіндік оқытудың көлемі де айқындалды.

Модульдерді оқытуға бөлінген Оқу уақытының көлемі біліктілік күрделілігі мен оқыту мерзімдерін ескере отырып бөлінген.

Іс-тәжірибелік    даярлық (зертханалық-іс-тәжірибелік    сабақтар; өндірістік оқыту және кәсіптік іс-тәжірибе ; курстық және дипломдық жобалау) міндетті оқытудың Оқу уақытының жалпы көлемінің кемінде 40% — ын құрады (жалпы білім беретін пәндерді, базалық модульдерді есепке алмағанда).

Дипломдық жобалауға бөлінген уақыт 6 аптадан аспайды.

Бақылау жұмыстары мен сынақтар дене шынықтыру бойынша емтихандарды қоспағанда,осы модульді зерделеуге бөлінген оқу уақыты есебінен аралық аттестаттауға бөлінген мерзімде жүргізілді.

Қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған Оқу уақытының көлемі 2 аптадан аспайды.

Міндетті Оқу уақытының көлемі жылына 1440 сағатты құрайды.

2020-2021,2021-2022 оқу жылында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 тамыздағы № 5-13-4/2937-и хаты және үлгілік оқу жоспарлары мен жалпы білім беру пәндерінің бағдарламасы негізінде оқу уақытының көлемі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «білім берудің барлық мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес білім беру деңгейін:

Колледждің білім беру жүйесіндегі жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен көлемі бейіндік оқытуды ескере отырып, білім беру мазмұнын кәсіптік бағдарлау негізінде айқындалады.Типтік оқу жоспарында 14 пәнді оқу қарастырылған: 10 пән оқу үшін міндетті болып табылады. Міндетті оқу пәндерін оқытумен қатар білім алушылардың 4 бейінді оқу пәндерін, тиісінше тереңдетілген және стандартты оқыту деңгейлерінің 2 пәні бойынша таңдауы көзделген. Бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге. Көлемі мен мазмұны Үлгілік оқу жоспарларымен және үлгілік оқу бағдарламаларымен бейінге сәйкес айқындалған.

Жалпы білім беру пәндерінің оқу бағдарламаларын меңгерудің жалпы сағат көлемі 1448 сағатты құрайды.

Әлеуметтік-экономикалық пәндер, оның ішінде модульдерге интеграцияланған пәндер Оқу уақытының көлемінен орта буын маманын даярлау кезінде 180 сағаттан аспайды.

Модульдерді оқытуға бөлінген Оқу уақытының көлемі біліктілік күрделілігі мен оқыту мерзімдерін ескере отырып бөлінген.

Іс-тәжірибелік    даярлық (зертханалық-іс-тәжірибелік    сабақтар; өндірістік оқыту және кәсіптік іс-тәжірибе ; курстық және дипломдық жобалау) міндетті оқытудың Оқу уақытының жалпы көлемінің кемінде 40% — ын құрады (жалпы білім беретін пәндерді, базалық модульдерді есепке алмағанда).

Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізуге арналған Оқу уақытының көлемі 2 аптадан аспайды.

Дипломдық жұмысты (жобаны) орындауға бөлінген уақыт 6 аптадан аспайды. Мамандықтың күрделілігіне байланысты диплом алдындағы (біліктілік) іс-тәжірибенің   ұзақтығы жұмыс оқу жоспарына сәйкес жоспарланды

2021-2022 оқу жылының жұмыс оқу жоспарын құру кезінде «»Тараз-Ғасыр» колледжі МЖМБС талаптарына сәйкес оқу жылының ұзақтығы сақталады:

 • оқу жылында барлығы 52 апта, оның ішінде 40 апта міндетті оқуға. Каникул уақыты жылына 11 аптаны құрайды, оның ішінде қысқы кезеңде – 2 апта, 1 апта-мереке күндері;
 • Оқу уақытының жалпы көлемі аптасына кемінде 36 сағат міндетті оқу жүктемесі есебінен айқындалады (бұл ретте көрсетілген көлемге факультативтер мен консультациялар кірмейді), білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлемі аптасына 54 сағаттан аспайды;
 • 1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық сағат – 45 минутқа, шартты 1 оқу жылы – 60 кредитке тең;
 • жалпы білім беру пәндері-60 кредит/1440 сағат.

Білім алушылардың апталық оқу жүктемесінің көлемі аптасына 36 сағатты, сондай-ақ ТжКБ МЖМБС-ға сәйкес факультативтік сабақтар мен консультацияларды құрайды.

МЖМБС талаптарына сәйкес оқу уақытының көлемі сақталады:

 • орта буын маманы-180-240 кредит;
 • өндірістік оқытудың және/немесе кәсіптік іс-тәжірибенің   көлемі кәсіптік модульдерге оқу уақытының жалпы көлемінің кемінде 40% — ын құрайды;

ТжКБ білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері біліктіліктердің күрделілігіне және/немесе санына байланысты және мемлекеттік жалпыға міндетті техникалық және кәсіптік білім беру стандартына 1 — қосымша-МЖМБС моделіне сәйкес көзделген кредиттер/сағаттардың көлемімен айқындалады

 1. Оқу-материалдық активтер

Колледжде жалпы ауданы-2811,3 м2 құрайтын үлгілік жобадағы екі оқу ғимараты бар.Мекен-жайы:Тараз қаласы, 2(Қаратау)-34

№100 «Тігін істері, конструкциялау және модельдеу технологиясы» 21,50 м2

№100А «Сурет және кескіндеме» 27,80 м2

№104 «Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу» 47 м2

№105 «Мәдениеттану, саясаттану, қоғамтану, философия негіздері»50,30м2

№106 «Автокөліктің жылжымалы құрамы.Логистика негіздері» 33,90 м2

№106А «Жүк тасымалдау технологиясы мен ұйымдастыру. Жол жүру ережелерінің қауіпсіздігі» 28,70 м2

№107 «Техникалық меха-ника негіздері. Құрастырымдық материалдар» 47,20 м2

№108 «Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі. Спорт ойындары эәне оқыту әдістемесі» 47,20 м2

№109 «Тренажер залы»14м2

№201 «Web бағдарламалау және Интернет технология-лары.» 61,50 м2

№202 «Орыс тілі мен әдебиеті Шет тілін оқыту әдістемесі.Лингофон» 64,60м2

№203 «Микропроцессор-лық технология компью-терлік желілер» 48,60 м2

№204 «Жоғары математика және математикалық статистика. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі» 47,70 м2

№205 «Конституциялық құқық. Қылмыстық құқық» 64,90 м2

№206«Қазақ тілі мен әдебиеті. Мемлекеттік тілде іс жүргізу» 64,10 м2

№207«Қазақстан тарихы. Дүниежүзі тарихы. География» 48,70 м2

№208«Биология. Биомеханика. Биохимия. Анатомия» 32,10 м2

№209 «Алғашқы әскери және технологиялық  дайындық» 64,40 м2

№210«Педагогика, психология. Логопедия негіздері» 49,20 м2

№211«Өндіріс экономикасы. Экономика негіздері» 44,90м2

№201Б «Физика және асторономия» 47,20 м2

№202Б «Химия» 47,20 м2

№203Б «Қаржы. Бюджет және бюджеттік жүйе\» 47,20 м2

Оқу-өндірістік шеберханалары: 1.Слесарлық-механикалық шеберханасы; 2.Тігу істері шеберханасы.

Оқу зертханалары: 1. «Web бағ-дарламалау және Интернет технология-лары.» 61,50 м2 ; 2. «Физика» 42,20 м2 ; 3. «Химия» 42,20 м2

Оқу және оқу-зертхана жабдық-тарының, техникалық оқу құралдары: Компьютер -48, Ноутбук-14, Планшет-10, Интерактивті тақта-3

Принтер-10, Ксерокс-4, Бейне бақылау камералары-12.

Мәжіліс залы-  64,40 м2, Спорт залы-262,60   м2, Кітапхана-120 м

Компьютерлік сыныптар-3, Компьютер саны-50, планшет-10, Интерактивті тақталар саны-3. Аймақтағы үшінші деңгейдегі доменді атау http://tarazgasyr. edu.kz, Колледж сайты: www.taraz-gasyr.kz, Әлеуметтік желілердегі парақшалары: https://www.instagram., com/taraz_gasyr_college, https://www.facebook., com/profile.php?id=100086559233708

Әлеуметтік тұрмыстық және өзге де мақсаттағы өткізу пункттері, санитариялық тораптарға жататын екі оқу ғимаратында да тұрмыстық мақсатқа пайдалынатын әжетханалар және спорт залында киім ауыстыратын бөлмелер, дәретханалар, жуыну бөлмелері бар.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер — жоқ.

2022-23 оқу жылының аяғында колледж студенттері үшін 46 орындық жатақхана пайдалануға беріледі.

 

 1. Ақпараттық ресурстар және кітапханалық қор

«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығына сәйкес барлық көрсеткіштеріне сәйкес келеді және көрсетілген.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 726 қаулысымен бекітілген «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасының стратегиялық көрсеткіштеріне сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде 11 мамандық және 17 біліктілік бойынша (9-сынып бітірушілері) жастарды талап етілетін мамандықтар бойынша колледждерде тегін оқытумен қамтиды.

Колледжде  ҚР БҒМ 2012 жылғы 07 наурыздағы №97 «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһаздармен жарақтандыруды бекіту туралы» бұйрығына сәйкес заманауи жабдықтармен жарақтандырылған.Оқу-өндірістік шеберханалар мен зертханалар жұмыс істейді.

Білім алушылардың жалпы және кәсіби мәдениетін қалыптастыру,мамандықты сапалы оқыту, студенттердің кәсіби қызметке деген ынтасын арттыру үшін студенттерге оқу-өндірістік,зертханалық-іс-тәжірибе лық сабақтарға дайындалуға көмек көрсету, мамандарды даярлау және қайта даярлау сапасын арттыру мақсатында  шеберханалар ашылған.

Колледжде жалпы ауданы-2811,3 м2 құрайтын екі оқу ғимараты бар,бейнебақылау орнатылған (Қосымша 2.21.1).

Оқу процесі  5 күндік жұмыс күніне ауыстырылуына байланысты апта ішінде ауыспалы сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі. Бір білім алушыға арналған пайдалы алаң — 7,4 ш.м.құрайды, бұл санитарлық нормаларға сәйкес келеді. Колледжде аумағы  64,5 м2.құрайтын, 60 орындықты асхана жұмыс жасайды.

Оқу-материалдық база оқу процесін қамтамасыз етеді, сонымен қатар дене шынықтыру,спортпен шұғылдануға мүмкіндік береді. Спорт залы мен кітапхана бір ғимаратта орналасқан. Бірінші қабатта спорт залы – 262,6 м2, қосалқы үй-жайлар (киім ауыстыратын бөлмелер, дәретхана), жуыну бөлмесі бар. Спорт залы спорттық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Баскетбол,волейбол алаңдары, теннис үстелдері және басқа да спорттық жабдықтар бар. Ашық алаңда футбол ойындары мен сабақтар өткізу үшін жалпы ауданы — 684ш.м. ашық жазғы спорт алаңы жұмыс жасайды. Кітапхана көлемі – 23,90 м2, Кітапханада 40018 дана кітап бар, оның 18399 данасы қазақ тілінде. Білім салалары бойынша:

 • қоғамдық-саяси бөлімінде – 14182 жаратылыстану бөлімінде – 3111; техника бөлімінде – 2382; өнер және дене шынықтыру – 2125; филология және көркем әдебиет – 18218 дананы құрайды. Кітапхана колледж студенттері мен оқытушыларынан басқа да жергілікті тұрғындар мен мектеп оқушыларына да қызмет көрсетеді.

Оқырмандардың саны – 7091, оның ішінде қазақтары – 6868. Келген оқырмандар саны – 75812. Оқырмандарға берілетін кітаптар саны – 134125.

Кітапханада 100 орындық оқу залы мен электронды зал, абонемент жұмыс істейді.

Оқу залында – 5 компьютер, абонементте – 2 компьютер жұмыс істейді. Кітапхана РWБИС бағдарлама жүйесіне қосылған.

Кітапханада дәстүрлі әліпбилік каталог пен жүйелі катологтан басқа электронды католог та жұмыс істейді. Өлкелік картотекасы мен мақалалардың жүйелі картотекасына мерзімді басылымдардағы материалдар білім саласы бойынша енгізілген.

Кітапханашылар «Кітапхананың ақпараттық-библиографиялық әлеуеті», «Анықтамалық-библиографиялық жұмыстың көпшілік түрлері» атты қалалық семинарларға қатысып екінші орындарға ие болды. Ал «Үздік өлкетану әдебиеттерін ұсыну тізімі» байқауында бірінші орынды иемденді.

Кітап қорын толықтыру мақсатында жылсайын қомақты қаржы бөлініп тұрады.

Кітапхана – ертеңі бар елдің жастарын өркениет әлеміне бастап жол көрсету, мәдениет көшінен қалдырмай артымызға тәрбиелі білімді ұрпақ қалдыру мақсатында жұмыс атқарып келеді.

Колледжде лицензияға сәйкес (2013 жылғы 26 тамыздағы № 13013361) медициналық қызметпен айналысуға арналған алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсететін медициналық кабинет,медициналық пунктте бір медицина қызметкері жұмыс істейді.

Оқу процесінде қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетін заманауи жабдықтар пайдаланылады. Жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға қажетті қажеттілікті мамандықтар бойынша пәндік-циклдік меңгерушілері айқындайды. Материалдық-техникалық базаны дамыту мәселелері директор жанындағы кеңестерде ұдайы қаралады, қабылданған шешімдерді шаруашылық қызмет және мемлекеттік сатып алу маманы, материалдық есепші орындайды.

Оқу процесін ұйымдастыру үшін колледж заманауи техникамен жеткілікті дәрежеде жабдықталған. Міндетті оқу пәндерін оқу үшін жалпы кәсіптік, арнайы пәндер мен жалпы білім беретін пәндерге арналған 22 кабинет, 2 зертхана, 1 шеберхана бар

Оқу-өндірістік шеберханалардың негізгі мақсаты студенттердің сапалы кәсіби даярлығын қамтамасыз ету, студенттердің мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес келетін дағдыларды игеруі болып табылады.

Жалпы оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыру үшін пайдаланылатын материалдық-техникалық ресурстар білім беру бағдарламаларын орындау үшін жеткілікті. Барлық зертхана, оқу шеберханалары, оқу кабинеттерінің өз паспорттары мен қауіпсіздік техникасы ережелері, өртті сөндіру құралдары бар.Оқу ғимарат   тары мен аудиторияларда өрт дабылы жүйесі орнатылған (түйме).

Оқу кабинеттері нормативтік, әдістемелік және дидактикалық материалдар,арнайы стендтер,оқу-өндірістік шеберханал    ар, оқу іс-тәжірибе сын өткізуге арналған қажетті жабдықтар,көрнекі құралдармен (түрлері бойынша) жабдықталған.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін оқу корпусы ішкі су,кәріз, дәретханамен қамтамасыз етілген. Ғимаратты жылыту, желдету және ауаны баптау, аудиторияны жарықтандыру санитарлық нормаларға сәйкес келеді.

 

Атауы Сілтемелер
1. Сатып алынған жабдықтардың шот-фактурасы қосымша 2.21.3
2. Дабыл сигнализациясы бойынша қызметтер көрсету туралы шарт қосымша 2.21.4

 

 

 

 1. Білім алушылардың білімін бағалау

«Тараз — Ғасыр» колледжінде МЖМБС сәйкес білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар сақталады. Білім беру бағдарламаларының мазмұнымен, білім беру деңгейіне сәйкес базалық және кәсіптік құзыреттермен айқындалады (бағаланатын кезеңдегі білім алушыларды қорытынды аттестаттау хаттамаларының көшірмелері қоса беріледі)(Қосымша 5.1.1).

«Тараз — Ғасыр» колледжінің барлық мамандықтары бойынша бітіруші курс білім алушыларының біліктілік талаптарына сәйкестігін бағалау және жалпы білім беру пәндері мен кәсіптік модульдерді игеру деңгейін, МЖМБС сәйкестігіне бағалау (білім алушылардың білім, білік, дағдылар мен құзыреттер сапасын бағалау ведомостарының көшірмелері, оның ішінде осы 16-қосымшаға сәйкес толтырылған кесте қоса беріледі(Қосымша 5.1.2).

Бітіруші курс білім алушыларының біліктіліктеріне қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалау тестілеу нысанында,  кәсіптік және арнайы  пәндер/модульдер бойынша тест тапсырмаларынан тұрды. Бітіруші курс білім алушыларының дайындық деңгейін бағалау үшін тестілеу жұмыстарын 2022-2023 оқу жылының 17-18 ақпанында өткізіледі. Тестілеу тапсырмалары төмендегі мамандықтар мен біліктіліктер бойынша құрастырылды:

0105000 «Бастауыш білім беру»мамандығы, 0105013 «Бастауыш білім беру мұғалімі» біліктілігі бойынша кәсіптік пәндер(педагогика, психология) 200сұрақ, арнайы пәндер,жеке әдістемелер-300,жалпы 500 сұрақтан құрастырылған тест тапсырмалары әзірленді;

0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының 0101013 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі» біліктілігі бойынша кәсіптік пәндер(педагогика, психология) 100сұрақ, арнайы пәндер(тіл дамыту теориясы және оқыту әдістемесі, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі, бейнелеу өнері және оқыту әдістемесі, балаларды табиғатпен таныстыру және оқыту әдістемесі, музыка және оқыту әдістемесі, дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі) 300 сұрақ, жалпы мамандық бойынша 400 сұрақ;

0103000-        «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығының 0103023-  «Дене тәрбиесі  пәнінің мұғалімі» біліктілігі бойынша кәсіптік пәндер (арнайы пәндер, педагогика, психология) 200 сұрақ, арнайы пәндер 300 сұрақ, жалпы 500 сұрақтан құрастырылған тест тапсырмалары;

0201000          «Құқықтану» мамандығының,  0201023- «Заңгер кеңесші» біліктілігі бойынша кәсіптік пәндер (мемлекеттік құқық теориясының негіздері, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, еңбек құқығы) 200 сұрақ, жалпы 400 сұрақтан құрастырылған тест тапсырмалары;

Тестілеу нәтижесі колледждің педагогикалық және қамқоршылық кеңестерінде талқыланды(Қосымша 5.1.3).

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес білім алушыларды бақылау, ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттау нысандарын жүргізу

 

«Тараз-Ғасыр» колледжінде оқыту нәтижелерінің жетістіктерін бағалау бақылаудың әр түрлерімен жүргізіледі: үлгерімді ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5191 болып тіркелген)білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес;

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізу нысандарын оқу материалының мақсаты мен мазмұнын ескере отырып, педагог айқындайды.

Бақылау жұмыстары, сынақтар және курстық жобалар (жұмыстар) пәнді және/немесе модульді оқытуға бөлінген оқу уақыты есебінен, емтихандар — аралық және/немесе қорытынды аттестаттауға бөлінген мерзімде өткізіледі, Барлық материалдар кафедра отырыстарында талқыланады және бекітіледі.

Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау: қазақ тілінде оқытатын топтар үшін Қазақ тілі, Орыс тілі және әдебиеті; Қазақстан тарихы, математика және тереңдетілген деңгейдегі пәндер бойынша емтихандар өткізуді көздейді. Жалпы білім беретін пәндер бойынша емтихандар «Жалпы білім беретін пәндер»модуліне бөлінген кредиттер/сағаттар есебінен өткізіледі.

Арнайы модульдер мен пәндер бойынша аралық аттестаттау кестеге сәйкес емтихандар өткізуді көздейді.

Тараз-Ғасыр» колледжінде студенттерді қорытынды аттестаттау — олардың тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің, оқу пәндері мен модульдердің көлемін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізіледі.  Оқу жылдары бойынша талдау.7.1 Қосымша

МЖМБС талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын меңгеру мерзімдерін сақтауға қойылатын талаптар

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы «білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы» № 1080 қаулысына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығының үлгілік оқу жоспарына сәйкес 2017-2018, 2018-2019 оқу жылдарына оқу жұмыс жоспарларында міндетті оқу мерзімі сақталған.,

негізгі орта білім базасында: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасында:; 1 жыл 10 ай;2 жыл 10 ай.

«Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына және ҚР Білім және ғылым министрінің 2020-2021,2021-2022,2022-2023  оқу жылдарына арналған №553 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына сәйкес колледжде білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері:

негізгі орта білім базасында — 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай;

жалпы орта білім базасында-1 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай:

2020-2021 оқу жылы жалпы білім беретін пәндердің жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 тамыздағы № 5-13-4/2937 хаты негізінде және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы»бұйрығына сәйкес әзірленді. және ҚР Білім және ғылым министрінің №553 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспары

2021-2022,2022-2023 оқу жылдарына Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 12 тамыздағы № 5-13-4/2937-и Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығына 5-қосымша хаты негізінде жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары (м. а. 23.07.2021 №362) ҚР Білім және ғылым министрінің № 553 бұйрығымен бекітілген Үлгілік оқу жоспарына сәйкес білім беру бағдарламаларын игеру осы МЖМБС, кәсіптік стандарттар (болған жағдайда)талаптарының негізінде жұмыс берушілердің қатысуымен дербес әзірленді.

Білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде мынадай базалық модульдер зерделенетін болады:физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру, ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану, экономика мен кәсіпкерлік негіздерінің базалық білімін қолдану, қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану және «Әлеуметтік ғылымдар негіздерін қоғамда және еңбек ұжымдарында әлеуметтендіру және бейімдеу үшін қолдану» модулін енгізу. еңбек ұжымы  орта буын мамандарын даярлаудың білім беру бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылды. Білім беру бағдарламасының құрылымына паспорт, оқу жұмыс жоспары және оқу жұмыс бағдарламалары кіреді.

Мамандық бейініне байланысты кәсіптік модульдерге біріктірілді, теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту және кәсіптік іс-тәжірибе  (оқу, өндірістік және дипломалды кәсіптік іс-тәжірибе ) қамтылды.

Өндірістік оқыту мен кәсіптік іс-тәжірибе ны өткізу мерзімдері мен мазмұны оқу процесінің жоспарымен және жұмыс оқу бағдарламаларымен айқындалды.

Дуалды оқыту білім беру ұйымдарындағы теориялық оқытуды және кәсіпорын (ұйым) базасында кемінде алпыс пайыз өндірістік оқытуды, кәсіптік іс-тәжірибе ны қамтыды. Іс-тәжірибелік    сабақтардың мерзімдері мен мазмұны оқу жұмыс жоспарларында, оқу процесінің кестесі мен оқу жұмыс бағдарламаларында айқындалған және жұмыс берушілермен келісілген.

Білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері біліктіліктердің күрделілігіне және/немесе санына байланысты және МЖМБС модельдеріне сәйкес көзделген кредиттер/сағаттардың көлемімен айқындалады техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 2-қосымша білікті жұмысшы кадрлар мен орта буын маманының деңгейлері үшін техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарының моделіне сәйкес әзірленді.

негізгі орта білім базасында: 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай;

жалпы орта білім базасында: 2 жыл 10 ай.ТжКБ білім беру бағдарламаларын игеру мерзімдері Біліктіліктің күрделілігіне байланысты және МЖМБС модельдеріне сәйкес көзделген кредиттер/сағаттардың көлемімен айқындалады. Орта буын маманын меңгеру-180-240 кредит

Күндізгі оқу нысаны кезінде «Тараз-Ғасыр» колледжі -де білім беру бағдарламасын игеру мерзімі мыналарды құрайды:

1) негізгі орта білім базасында — 2жыл 10 ай және 3 жыл 10 ай;

2) жалпы орта білім базасында – 2 жыл 10 ай және 1 жыл 10 ай;

 

8.Білім беру процесіне қатысушылардың және басқа респонденттердің сауалнамасы

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 9

Қатысқаны:9

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 90% 10%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 90% 10%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 90% 10%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 90% 10%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 90% 10%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 90% 10%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 90% 10%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 15

Қатысқаны:15

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау 8%
оқытудың жаңа технологияларын қолдану
басқалары 92%
көрсетіңіз
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 92%
әдістемелік кеңес 8%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу
семинар-практикум 25%
озық тәжірибе мектебі 9%
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар 8%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер 58%
басқалар
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 92%
сабақ түрлері
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау
оқу-әдістемелік материал әзірлеу 8%
басқалар
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 9%
жақсы 8%
өте жақсы 83%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы 7%
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар 91%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы 9%
басқасы
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 8%
директордың орынбасарлары 50%
әдіскер
оқытушылар 34%
басқалары 7%
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5 8%
5-8 92%
8-12
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік 23%
тәжірибе алмасу 77%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

Модульдік оқыту технологиясы 15%
кредиттік оқыту технологиясы

 

77%
блум технологиясы 8%
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы
басқалары
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 31%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді 69%
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 85%
Семинар-практикумдарға қатысу
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу 15%
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

 

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 56%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру  
білім беру бағдарламаларын келісу 11%
кәсіптік бағдар беру жұмысы 11%
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру 22%
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей 22%
тұрақты байланыстар бар 45%
жақсы байланыстар 11%
мерзімді байланыстар 22%
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 45%
басқарудың жоғары тиімділігі 55%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 89%
қаржылық және ақпараттық құралдар
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары) 11%
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 78%
қанағаттандырылған 22%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы 14%
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 72%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

14%
10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 100%
негізінен жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 100%
практикалық сағаттарды көбейту

 

12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 87%
қорытынды аттестаттауға қатысу 13%

 

 

 

 

 

«Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 15

Қатысқаны 15

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 93% 7%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 93% 7%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 93% 7%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 80% 20%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 93% 7%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 93% 7%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 93% 7%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

«Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 17

Қатысқаны:17

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 96%
жоқ
онша емес 4%
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу 5%
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау 9%
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 18%
басқалары 59%
көрсетіңіз
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 86%
әдістемелік кеңес 5%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр 9%
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу 9%
семинар-практикум 32%
озық тәжірибе мектебі 18%
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар 5%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 9%
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер 27%
басқалар
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 64%
сабақ түрлері
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері 18%
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау 5%
оқу-әдістемелік материал әзірлеу 4%
басқалар 42%
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 18%
жақсы 14%
өте жақсы 68%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы
басқасы 100%
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 5%
директордың орынбасарлары 67%
әдіскер
оқытушылар 19%
басқалары 9%
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5 19%
5-8 81%
8-12
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік 10%
тәжірибе алмасу 90%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

Модульдік оқыту технологиясы 29%
кредиттік оқыту технологиясы

 

52%
блум технологиясы 5%
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы 14%
басқалары
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 13%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды 87%
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 76%
Семинар-практикумдарға қатысу 10%
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу 14%
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

 

«Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 75%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру
білім беру бағдарламаларын келісу 17%
кәсіптік бағдар беру жұмысы 8%
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей 42%
тұрақты байланыстар бар 50%
жақсы байланыстар 8%
мерзімді байланыстар
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 46%
басқарудың жоғары тиімділігі 46%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары 8%
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 31%
қаржылық және ақпараттық құралдар 8%
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы 46%
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары) 15%
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 50%
қанағаттандырылған 50%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы 42%
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 50%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

8%
10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 92%
негізінен жоқ 8%
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 85%
практикалық сағаттарды көбейту

 

15%
12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 92%
қорытынды аттестаттауға қатысу 8%

 

 

 

 

 

«Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 21

Қатысқаны:20

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 100%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 95% 5%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 95% 5%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 95% 5%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 95% 5%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 100%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 90% 5% 5%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 100%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

«Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 19

Қатысқаны:19

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 7%
басқалары 93%
көрсетіңіз
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 93%
әдістемелік кеңес
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 7%
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу 7%
семинар-практикум 36%
озық тәжірибе мектебі
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 43%
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
басқалар 7%
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 93%
сабақ түрлері
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау
оқу-әдістемелік материал әзірлеу
басқалар 7%
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 7%
жақсы 14%
өте жақсы 79%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар 15%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы
басқасы 85%
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 7%
директордың орынбасарлары 79%
әдіскер
оқытушылар 14%
басқалары
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5 93%
5-8 7%
8-12
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік 23%
тәжірибе алмасу 77%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

Модульдік оқыту технологиясы 21%
кредиттік оқыту технологиясы

 

79%
блум технологиясы
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы
басқалары
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 14%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді 79%
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз 7%
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 86%
Семинар-практикумдарға қатысу 14%
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

 

«Дене тәрбиесі және спорт » мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 56%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру 11%
білім беру бағдарламаларын келісу 22%
кәсіптік бағдар беру жұмысы 11%
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей 11%
тұрақты байланыстар бар 78%
жақсы байланыстар
мерзімді байланыстар
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 11%
басқарудың жоғары тиімділігі 78%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 11%
қаржылық және ақпараттық құралдар
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы 78%
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары)
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 22%
қанағаттандырылған 78%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 89%
сәйкес келмейді 11%
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 89%
сәйкес келмейді 11%
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 89%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

11%
10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 100%
негізінен жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 89%
практикалық сағаттарды көбейту

 

11%
12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 100%
қорытынды аттестаттауға қатысу

 

 

 

 

 

«Құқықтану» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 23

Қатысқаны:23

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 100%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 100%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 100%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 100%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 100%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 100% 6
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 100%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

«Құқықтану» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 19

Қатысқаны:19

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу 6%
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 12%
басқалары 70%
көрсетіңіз 12%
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 76%
әдістемелік кеңес 6%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 12%
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу 12%
семинар-практикум 23%
озық тәжірибе мектебі
жас педагог мектебі 6%
шығармашылық топтар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар 6%
кафедрлар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер 47%
басқалар 6%
көрсетіңіз
5 Әкімшіліктен қаңдай мәселелер бойынша кеңес алдыңыз білім алушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері, 94%
сабақ түрлері 6%
студенттердің оқу қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері
педагогикалық этика, оқу сабақтарын талдау және өзін-өзі талдау
оқу-әдістемелік материал әзірлеу
басқалар
көрсетіңіз
6 Сіздің білім беру ұйымыңыздың миссиясын, мақсатын атаңыз Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келеді 100%
Колледждің қызметі мен салалық бағытына сәйкес келмейді
Миссиясы мен бағытын білмеймін
7 Білім беру ұйымының оқу-әдістемелік жұмысының ұйымдастырылуы мен нәтижелілігін қалай бағалайсыз қанағаттанарлық 23%
жақсы 12%
өте жақсы 65%
8 Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда және нәтижелілікте Сізді не қанағаттандырмайды. Оқу-әдістемелік жұмыстың дұрыс ұйымдастырылмауы 6%
Оқу-әдістемелік көмек
семинар-практикумдар 6%
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялардың жұмысы
басқасы 88%
9 Сіздің білім беру ұйымыңызда кімнің тәжірибесі жинақталғанын және қандай формада екенін тізімдеңіз директор 7%
директордың орынбасарлары 86%
әдіскер
оқытушылар 7%
басқалары
10 Сіздерде кәсіби шеберлік сайыстар өткізіледі ме? иә 100%
жоқ
11 Соңғы оқу жылында Сізде директордың, директор орынбасарының және әдіскердің қатысуымен қанша сабақ болды 1-5
5-8 87%
8-12 13%
12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша Сізге қандай көмек қажет. әдістемелік пәндік және циклдік
тәжірибе алмасу 100%
13 Осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз

 

 

осы білім беру ұйымындағы білім алушылармен жұмысыңызда қандай жаңа оқыту технологияларын қолданасыз 6%
кредиттік оқыту технологиясы

 

75%
блум технологиясы 6%
ақпараттық-коммуникативтік технологиясы
басқалары 13%
14 Оқу-әдістемелік қызмет ұсынған педагогикалық кеңестер, семинарлар, конференциялар тақырыптары сіздің білім беру қажеттіліктеріңізге сәйкес келе ме? иә 100%
жоқ
мүлдем емес
15 Әдетте, сіздің білім беру ұйымыңызда білім беру бағдарламалары қалай жасалады? мұғалім білім беру бағдарламасын дербес әзірлейді 25%
мұғалім әдіскердің
тәлімгердің көмегімен бағдарлама әзірлейді 69%
мұғалім білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатыспайды
басқа адамдар әзірлеген бағдарлама бойынша жұмыс істейді
бағдарламаны педагогтар тобы әзірлейді, басқасын көрсетіңіз 6%
16 Сіздің білім беру ұйымыңызда оқу-әдістемелік жұмысты дамытуға қандай үлес қоса аласыз? Біліктілікті арттыру курстары 57%
Семинар-практикумдарға қатысу 25%
Ғылыми-шығармашылық жұмыстармен айналысу 6%
Кәсіпорын базасынан тағылымдамадан өту

басқасы

6%

 

 

«Құқықтану» мамандығы

жұмыс берушілерінің сауалнама нәтижесі

 

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Кәсіпорындардың, практика базаларының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  білім беру ұйымдарымен өзара іс- қимылының негізгі бағыттары (қатысу түрі) практика базасы ретінде әрекет ету 100%
педагогтердің тағылымдамалары үшін орындар беру
білім беру бағдарламаларын келісу
кәсіптік бағдар беру жұмысы
кадрлар даярлаудың материалдық-техникалық базасын жетілдіру
колледж түлектерін жұмысын орналастыру
интернет ресурстарда ақпаратты орналастыру
2 Кәсіпорындар, практика базалары және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары арасындағы өзара іс-қимыл және кері байланыс деңгейі өте жоғары деңгей 57%
тұрақты байланыстар бар 43%
жақсы байланыстар
мерзімді байланыстар
3 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруды басқару тиімділігі басқарудың өте жоғары тиімділігі 71%
басқарудың жоғары тиімділігі 29%
басқарудың төмен тиімділігі, басқалары
4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын  басқару тиімділігін арттыруға әсер ететін факторлар материалдық-техникалық 43%
қаржылық және ақпараттық құралдар 14%
әкімшілік-басқару персоналының сапалы жұмысы 29%
педагогикалық құрамның кадрлық әлеуеті, басқалары) 14%
5 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білікті кадрларды даярлау сапасына қанағаттану дәрежесі толық қанағаттандырылған 71%
қанағаттандырылған 29%
қанағаттандырылмаған)
6 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқуды аяқтаған кадрлардың кәсіби құзыреттері қажетті білім мен дағдыларға сәйкес келеді сәйкес келеді, 100%
сәйкес келмейді
мүлдем сәйкес келмейді
7 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын материальдық – техникалық жарақтандырудың саланы дамытудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкестігі сәйкес келеді 86%
сәйкес келмейді 14%
мүлдем сәйкес келмейді
8 Жұмысқа орналасу кезінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымының түлегі алған мамандық, жұмыс берушінің  пікірінше, оның бәсекелестік артықшылығы болып табылады ия 100%
жоқ
мүлдем сәйкес келмейді
9 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесін  дамытудағы проблемалар тиімсіз басқару проблемасы 33%
білім беру ұйымдарын басқарудың пәрменді нысандары мен әдістерін әлсіз пайдалану
экономиканы кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінде мемлекеттік органдар, кәсіпорындар 50%
салалық қауымдастықтар арасындағы ведомоствоаралық өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі

білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын  әзірлеудегі проблемалар

 

17%
10 Кадрлардың біліктілік деңгейі отандық өндірістің қазіргі деңгейіне сәйкес келе ме? негізінен ия 83%
негізінен жоқ 17%
мүлдем сәйкес келмейді
11 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектерді даярлаудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін оқыту жүйесінде нені өзгерту керек? материальдық – техникалық базаны нығайту 83%
практикалық сағаттарды көбейту

 

17%
12 Сіздің кәсіпорын колледж базасында білікті кадрларды даярлауға қандай нысанда қатыса алады? практика базасы ретінде 100%
қорытынды аттестаттауға қатысу

 

 

«Банк және сақтандыру әдісі» мамандығы

студенттерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 3

Қатысқаны:3

 

 

Сұрақтар

                   Жауап,нәтиже
Иә % Жоқ % Сенімді

емеспін %

Мен басқа колледжде емес, дәл осы колледжде оқығанымды мақтан тұтамын 100%
Маған оқу қиын болған кезде, мен әрқашан кураторға немесе кез келген оқытушыға жүгіне аламын 100%
Мен колледжде алатын білім деңгейіне ризамын 100%
Оқу сабақтарының  кестесі біздің  колледжде ыңғайлы жасалған 100%
Мен студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасты демократиялық деп атаймын 100%
Менің оқу пәндеріне (немесе) модульдерге деген қызығушылығымды  педагогтар ескереді — маған қосымша тапсырмалар беріледі, менімен жеке жұмыс  жүргізіледі және т.б. 100%
Менің ойымша, колледжде, дене шынықтыру мен спортқа, сыныптан тыс жұмыстарға, бос уақытқа көп көңіл бөлінеді 90% 10%
Барлық педагогтар педагогикалық этика нормаларын сақтайды 100%
Колледждің оқу процесінде заманауи технологияларға (интерактивті жабдықтар, компьютерлер, бейнефильмдер және т.б.) жеткілікті көңіл бөлінеді 100%
Оқу үшін менде жеткілікті оқу әдебиеттері (оқулықтар, кітапханадағы кітаптар және т.б.), интернетке қол жетімділік бар 100%
Мен колледжде өндірістік оқыту мен кәсіптік практиканы  өткізуге қуаныштымын

 

100%

 

 

 

 

 

«Банк және сақтандыру ісі» мамандығы

педагогтерінің сауалнама нәтижесі

Барлығы: 14

Қатысқаны:14

Сұрақтар Жауаптар Нәтиже
1 Сіз өзіңіздің кәсіби дайындығыңызға қанағаттанасыз иә 100%
жоқ
онша емес
2 Сізге қандай іс-шаралар беру қиын сабақ өткізу
студенттермен қарым-қатынас жасау
жоспарлау
оқытудың жаңа технологияларын қолдану 17%
басқалары 83%
көрсетіңіз
3 Сіздің білім беру ұйымыңызда алқалы басқару мен оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың қандай нысандары нәтижелі жүргізілуде педагогикалық кеңес 100%
әдістемелік кеңес
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
кафедралар
бөлімшелер
әдістемелік бірлестіктер
шығармашылық проблемалық топтар
ғылыми-практикалық конференциялар
педагогикалық оқылымдапр
шығармашылық есептер
семинарлар
озық тәжірибе мектептері
жас педагог мектептері
4 Өзіңіздің кәсіби біліміңізбен дағдыларыңыздың біліктілігін қандай формада  арттырасыз Өзін-өзі тәрбиелеу
семинар-практикум 34%
озық тәжірибе мектебі
жас педагог мектебі
шығармашылық топтар
әдістемелік пәндік және циклдік комиссиялар
каф