Сапалы білім алуға шақырамыз!

«Бастауыш білім беру педагогикасы және әдістемесі» мамандығы


Білім беру бағдарламасының мақсаттары

Мұғалім мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, балаларды сүю.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңын, «Балалар құқықтары туралы» Конвенцияны, нормативтік құжаттарды білу.
Адами қасиеттер үлгілеріне негізделген рухани құндылықтар мен нормаларды түсіну және қолдану.
Әртүрлі жағдайдағы мәселелерді анықтап, жауапты шешімдер қабылдау, өз білімін жетілдіру.
Еңбек заңына сәйкес өз құқығын қорғай білу. Қауіпсіздік техникасы талаптарын орындау.
Топтағы қөзқарастары әртүрлі адамдар мен этикет нормаларына сәйкес байланыс орната білу.
Ауызша және жазбаша еркін қарым-қатынас тәсілдерін меңгеру.
Денсаулықты сақтау технологияларын пайдалана білу, өзінің физикалық қабілетін дамыта білу.
Ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау, интернетпен, электрондық пошта, АКТ жұмыс іздеу тәсілдерін меңгеру.

«Бастауыш білім беру» мамандығы «Педагогика және психология «Әлеуметтік-гуманитарлық және жалпы білім беру» пәндер кафедрасының оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмыстары, кадр әлеуеті, материалдық-техникалық базасы жағдайын талдау, төмендегілерді атап өтуге мүмкіндік береді:
— 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы білім беру бағдарламасы
бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті бірдей білім беру стандарты негізінде кәсіптік орта білім беру (классификаторы) жіктеушісімен, оқу жұмыс жоспарымен, пәндер бойынша оқу бағдарламаларымен жүзеге асырылады.
— 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша білім беру
бағдарламасы негізгі ережелерге сәйкес келеді.
— Студенттердің үлгерімін бақылау және аттестаттау ҚР білім және ғылым
министрлігінің 2008 жылыдың 18 наурыздағы №125 бұйрығымен бекітілген, ҚР білім және ғылым министрлігінің 2010 жылдың 13 сәуірдегі №168 бұйрығымен, ҚР білім және ғылым министрлігінің 2010 жылдың 1 қарашасындағы №506 бұйрығымен, ҚР білім және ғылым министрлігінің 2011 жылдың 16 наурызындағы №94 бұйрығымен өзгертіліп, кірістірілген «Ағымдағы үлгерімді бақылау және студенттердің аралық және қорытынды аттестаттау үлгілік ережесіне» сай өткізіледі.
— 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы 0105013 «Бастауыш білім
беру мұғалімі» біліктілігі бойынша маман даярлаудың сапалық деңгейі Үлгілік білім беру бағдарламаларының талаптарына, ҚР Білім туралы заңына, мемлекеттік білім беру саясатының негізгі қағидаларына және ҚР Білім беру мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарына арналған мемлекеттік бағдарламасына сай.
— Білім беру бағдарламасы еліміздің экономикасын дамытутенденцияларын және аудандық білім беру сұранысына ие тұтынушылардың талаптарын қамтамасыз ету мен кадрларды дайындау нарығының сапасын дамытуды талдайды;
— 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша білім берубағдарламасын өзін-өзі бағалау кезінде «Әлеуметтік-гуманитарлық және жалпы білім беру» және «Кәсіптік және арнайы» пәндер кафедраларының ұйымдастырушылық, функционалдық штаттық құрылымы колледждің миссиясымен, мақсат, міндетіне сай екендігі анықталды;
— Мамандық бойынша берілген біліктіліктері бекітілгенклассификаторына сай және дипломдағы қосымша парағы меңгерген пәндер тізімдемесінен тұрады;
— 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы білім беру бағдарламасының
нәтижелік функциясының бірден бір объективті көрсеткіші студенттердің олимпиадаларға сәтті қатысуы, шығармашылық байқауларға белсенді
қатысуы, жарыстарға, конферецияларға, әртүрлі деңгейдегі фестивальдерге және әртүрлі деңгейдегі жүлделі орындарға ие болуы;
— «Әлеуметтік-гуманитарлық және жалпы білім беру» және «Кәсіптік және арнайы» пәндер кафедралары оқытушылары кәсіптік тәжірибені ұйымдастыру және өткізу, тәжірибе өткізу базасын таңдау, оның әдістемелік қамтылуы, басқаруы мен бақылауы бойынша жеткілікті жұмыс жүргізуде. Өндірістік тәжірибе өтілетін орындар мамандықтар бейіміне сай, тәжірибенің барлық түрлері оқу-әдістемелік материалдармен қамтылған, тәжірибені өту есеп беру түрінде рәсімделініп, колледж талаптарына сай сақталынады. Өндірістік тәжірибе өткізу үшін келісім шартқа отырылған;
«Тараз-Ғасыр» колледжінің 0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы 0105013 «Бастауыш білім беруі мұғалімі» біліктілігі бойынша оқытушыларының құрамы және материалдық-техникалық базасы, мамандандырылған білім бағдарламаларының сапасын бағалау критерийлері мен стандарттарына сай деп есептейміз.

Біздің  серіктестіктер

2020-2021

оқу жылы

2021-2022

оқу жылы

2022-2023

оқу жылы

40 мекеме 44мекеме 47 мекеме
      16 орта мектеп

15    балабақша

1.Жамбыл облысы  бойынша  қаржылық бақылау инспекциясы

2.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Тараз қалалық прокуратурасы

8.Жамбыл облысы  маманд. экономикалық соты

9.ЖШС Тараз №1 автопаркі

ЖШС «Керуен»

1 мектеп  гимназия

7 орта мектеп

10 балабақша

Аудандар бойынша:

Байзақ ауданы- 5 ОМ

5 — бала бақша

Жамбыл ауданы бойынша- 2ОМ

1.Жамбыл облысы  бойынша  қаржылық бақылау инспекциясы

2.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Тараз қалалық прокуратурасы

8.Жамбыл облысы  мамандандырылған экономикалық соты

9.         ЖШС Тараз №1 автопаркі

ЖШС «Керуен»

10.ЖК «Козин А.А.»

11.ЖК «Ким В.В.»

12.ЖК «Касымов М.М.»

13.ЖШС «СМЭУ-Транссигнал»

14.ЖШС «БейКен»

 

1 мектеп лицей

12 орта мектеп

10 балабақша

Балалар мен жасөспірімдерге арналған облыстық мамандырылған №11,№8,№6 спорт мектептері

Аудандар бойынша:

Байзақ ауданы- 3 ОМ

3-бала бақша

Жамбыл ауданы бойынша- 2 ОМ

1.Тараз қаласы  әкімінің қаржы бөлімі

3.Жамбыл облысы  сот актілерін орындау департаменті

4.Тараз қаласы  ІІБ 1-ші полиция бөлімі

5.Тараз қаласы  ІІБ 2-ші полиция бөлімі

6.Тараз қаласы  ІІБ 3-ші полиция бөлімі

7.Жамбыл облысы  мамандандырылған экономикалық соты

8.ЖШС Тараз №1 автопаркі

9..ЖШС «СМЭУ-Транссигнал»

10.ЖШС «БейКен»

15.ЖШС ӨФ«ҚазТрансГазӨнімдері»

16. ЖШС «SinoTehnics Taraz»

17.ЖК. «Ахметов Жандарбек»

18.  ЖШС «F1 COM»

19. ЖШС«Universal Print» компьютерлік орталығы

20.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *