Сапалы білім алуға шақырамыз!

Автор: Avtor1 Avtor1

  • «Бастауыш білім беру педагогикасы және әдістемесі» мамандығы

    Білім беру бағдарламасының мақсаттары Мұғалім мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, балаларды сүю. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңын, «Балалар құқықтары туралы» Конвенцияны, нормативтік құжаттарды білу. Адами қасиеттер үлгілеріне негізделген рухани құндылықтар мен нормаларды түсіну және қолдану. Әртүрлі жағдайдағы мәселелерді анықтап, жауапты шешімдер қабылдау, өз білімін жетілдіру. Еңбек заңына сәйкес өз құқығын қорғай білу. Қауіпсіздік техникасы…