Өңірлік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті кәсіби қызметін дербес орындай алатын білікті мамандар даярлау, студенттердің сапалы білім алуына, адамзат құндылықтарын бойына сіңіріп, жан-жақты дамыған тұлға қалыптастырып, еңбекпен қамтылуына ықпал жасау.