«Тараз-Ғасыр» колледжіне 2018-2019 оқу жылына оқуға қабылдау
Ережесі

1. Жалпы ережелер

1.«Тараз-Ғасыр» колледжіне 2019-2020 оқу жылына ақылы келісім-шарт бойынша орта мектептің негізгі орта (9 сынып), жалпы орта (11 сынып), техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоғары (кәсіптік жоғары) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар қабылданады.
2.Техникалық және кәсіптік, жоғары білімі бар азаматтар колледжге оқытудың қысқартылған мерзімі бойынша оқуға қабылданады.
Осы категориядағы тұлғалар үшін емтихандарын тапсыру нысанын және пәндер тізімдерін колледж белгілейді.
3. Оқуға қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңының 26- бабының 8- тармағына сәйкес мынадай жеңілдіктер қарастырылған:
1) I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек-балалар арасынан шыққан азаматтар үшін;
2) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғысқа қатысушылар мен соғыс мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін;
3) ауылдың (селоның) әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын мамандықтар бойынша ауыл (село) жастары арасынан шыққан азаматтар үшін;
4) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін
5) Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға.

II. Құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру мен түсу емтихандарын өткізу

1. Талапкерлердің оқуға түсу жөніндегі өтініштерін қабылдау, түсу емтихандарын өткізу және білім алушылар құрамына қабылдау үшін колледжде қабылдау комиссиясы құрылады.Қабылдау комиссиясының құрамына комиссия төрағасы, жауапты хатшы және комиссия мүшелері кіреді.
2. Қабылдау ережелері туралы ақпараттар, сондай-ақ қабылдау комиссиясының шешімдері, өтініштерді қабылдау, қабылдау емтихандарының кестелері, қабылдау нәтижелері өз уақытысында оқуға түсушілерге жеткізіліп тұруы керек.
3. Колледждің күндізгі оқу бөліміне өтініштер 20-маусым мен 20-тамыз аралығында, сырттай оқу бөліміне 20-маусым мен 20-қыркүйек аралығында қабылданады. Қабылдау емтихандары оқудың күндізгі бөліміне тамыз айының 1-28 аралығында, сырттай бөліміне 1-тамыздан 25- қыркүйек аралығында өтеді.
4. Оқуға қабылдаудың үлгі ережесіне сәйкес өңірлерден қабылдау емтихандарын алу үшін директордың шешімі бойынша арнайы комиссия құрылады.
5. Талапкерлер келесі құжаттарыды тапсыру керек:
1) Колледж директоры атына өтініш;
2) оқуға түсуші талапкерді куәландыратын құжат (куәлік немесе атестат);
3) білім туралы құжаттың түпнұсқасы;
4) жеке кәлік көшірмесі (ЖСН);
5) 086-У нысаны бойынша медициналық анықтама, флюрография суретімен (1,2 топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы);
6) 3х4 көлемдегі 4 фотосурет;
7) Тұрғылықты мекен-жайдан анықтама;
8) Әскерге шақыру туралы куәлік немесе әскери билет.
Орта мектепті бітірушілер үшін ұлттық бірінғай тесттің сертификаты (ҰБТ-ке қатысқандар үшін).
Басқа колледждерге тапсырып, конкурстан өтпеген талапкерлер анықтама арқылы қабылданады.
Жоғарғы оқу және колледждерді бітірген талапкерлер дипломдары арқылы жеке тіркеледі және жеделдетілген топтарға қабылданады.
Талапкердің құжаттарын өзі немесе ата-анасы алып келе алады. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар өз құжаттарымен бірге тұрғылықты жерінде тіркелгенін растайтын анықтама кітапшасымен қабылданады.
Шетелдіктер және азаматтығы жоқ тұлғалар мәртебесін анықтайтын, тұрғылықты жерге тіркелгендігін растайтын құжат:
● Шетелдіктер — шетелдіктерге Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты;
● Азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаларға азаматтығы жоқтығын растайтын құжат;
● Босқын – босқынның куәлігі;
● Пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі;
● Оралман – оралман куәлігі.
Келісім-шарт негізінде оқуға түсушілердің өтініштері жеке тіркеледі және ескеріледі.
ҰБТ-ке қатыспаған ағымдағы жылғы мектеп бітірушілер, колледжде қабылдау емтихандарын тапсыра алады.
6. Түсу емтихандары
1) жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;
2) негізгі жалпы білімі бар оқуға түсушілер – негізгі жалпы білімнің оқу бағдарламалары көлемінде 2 пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән) ;
3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін мамандық бейіні бойынша өткізіледі.
4) Мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі.
Түсушілер қабылдау емтихандарын қазақ немесе орыс тілдерінде тапсыра алады.
7. Арнайы немесе шығармашылық емтихандар бойынша «қанғаттанарлықсыз» деген баға алған немсе емтиханға дәлелді себепсіз келмеген азаматтар қалған емтихандарға жіберілмейді.
8. Негізгі орта және жалпы орта білім иегерлері үшін түсу емтиханы тест түрінде қабылданады.
9. Түсу емтихандарын өткізу кезінде:
1) тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны 25 болып белгіленеді; әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 бағаланады; тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқтала салысымен ілінеді.
2) пәндер бойынша емтихандардың, қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша алынған «3», «4», «5» бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай шкала бойынша: «3» – 4-13 балл, «4» – 14-20 балл, «5» – 21-25 баллдарға ауыстырады.
10. Бірінғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және тест тапсырмаларын (сұрақтарын) бағалау және пәндер емтихандары кезіндегі даулы мәселелерді шешу, түсушілердің құқығын қорғау мақсатында апелляциялық комиссия құрылады.
Тестілеу немесе пәндер бойынша түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға шағым білдіруіне болады.
Апелляцияға өтініш тестілеу немесе түсу емтихандарының нәтижелері хабарлағаннан кейін апелляциялық комиссияға келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін беріледі және бір тәулік ішінде өтініш берушінің қатысуымен апелляциялық комиссияда қаралады.
11. Тестілеуді немесе пәндер бойынша түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

III. Білім алушылар құрамына қабылдау

1. Колледжге білімгерлер құрамына тіркеу конкурстық негізде азаматтардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.
Конкурстың шарттары білім алу құқықтарын сақтауға кепілдік беруге және неғұрлым қабілетті және тиісті деңгейдегі техникалық және кәсіптік білім берудің оқу бағдарламаларын меңгеруге даярлығы бар азаматтарды қабылдауды қамтамасыз етуге тиіс.
Конкурс: ҰБТ сертификаттарының баллдары негізінде және колледжге түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған баллдар (бағалар) негізінде жүргізіледі.
Білімгерлер құрамына тіркеуді конкурстық негізде өткізгенде ҰБТ сертификатындағы немесе кешенді тестілеудегі үш пәннің қосынды баллдары ескеріледі.
Білімгерлер құрамына қабылдау конкурсына қатысуға:
1) негізгі жалпы білім алғандар үшін екі пәннен 20 балдан төмен алғандар;
2) жалпы орта білім алғандар үшін үш пәннен 25 балддан төмен алғандар жіберілейді.
2. Конкурста көрсеткіштері бірдей болан жағдайда, оқуға қабылдауға мүмкіндігі бар азаматтар: жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, ата-анасы мүгедек балалар, медициналық сараптама комиссиясының келісіміне сәйкес оқу орындарында оқуға қайшы келмейтін 1,2 топтағы мүгедек, бала жастан мүгедек балалар, үздік білімі (куәлік, атестат, диплом) бар азаматтар қабылданады.
3. Білім алушылардың құрамына қабылдау:
1) күндізгі оқу нысанына(бөліміне) – 25 тамыз бен 31 тамыз аралығында;
2) оқудың сырттай нысанына (бөліміне) – 15 қыркүйек пен 30 қыркүйек аралығында жүзеге асырылады.
4. Колледжге білімгерлер құрамына тіркеу қабылдау комиссиясының ашық отырысында мамандықтарына, кәсіптеріне, оқыту тілдеріне байланысты жеке-жеке жүргізіледі.
5. Колледждің қабылдау комиссиясы қабылдау ережелерінен өзгеше туындаған сұрақтарды өз бетінше шеше алады.

2. Жалпы ережелер

1.«Тараз-Ғасыр» колледжіне 2019-2020 оқу жылына ақылы келісім-шарт бойынша орта мектептің негізгі орта (9 сынып), жалпы орта (11 сынып), техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоғары (кәсіптік жоғары) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар қабылданады.
2.Техникалық және кәсіптік, жоғары білімі бар азаматтар колледжге оқытудың қысқартылған мерзімі бойынша оқуға қабылданады.
Осы категориядағы тұлғалар үшін емтихандарын тапсыру нысанын және пәндер тізімдерін колледж белгілейді.
3. Оқуға қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңының 26- бабының 8- тармағына сәйкес мынадай жеңілдіктер қарастырылған:
6) I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек-балалар арасынан шыққан азаматтар үшін;
7) жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғысқа қатысушылар мен соғыс мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін;
8) ауылдың (селоның) әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын мамандықтар бойынша ауыл (село) жастары арасынан шыққан азаматтар үшін;
9) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін
10) Жетім балалар және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға.

II. Құжаттарды қабылдауды ұйымдастыру мен түсу емтихандарын өткізу

1. Талапкерлердің оқуға түсу жөніндегі өтініштерін қабылдау, түсу емтихандарын өткізу және білім алушылар құрамына қабылдау үшін колледжде қабылдау комиссиясы құрылады.Қабылдау комиссиясының құрамына комиссия төрағасы, жауапты хатшы және комиссия мүшелері кіреді.
2. Қабылдау ережелері туралы ақпараттар, сондай-ақ қабылдау комиссиясының шешімдері, өтініштерді қабылдау, қабылдау емтихандарының кестелері, қабылдау нәтижелері өз уақытысында оқуға түсушілерге жеткізіліп тұруы керек.
3. Колледждің күндізгі оқу бөліміне өтініштер 20-маусым мен 20-тамыз аралығында, сырттай оқу бөліміне 20-маусым мен 20-қыркүйек аралығында қабылданады. Қабылдау емтихандары оқудың күндізгі бөліміне тамыз айының 1-28 аралығында, сырттай бөліміне 1-тамыздан 25- қыркүйек аралығында өтеді.
4. Оқуға қабылдаудың үлгі ережесіне сәйкес өңірлерден қабылдау емтихандарын алу үшін директордың шешімі бойынша арнайы комиссия құрылады.
5. Талапкерлер келесі құжаттарыды тапсыру керек:
9) Колледж директоры атына өтініш;
10) оқуға түсуші талапкерді куәландыратын құжат (куәлік немесе атестат);
11) білім туралы құжаттың түпнұсқасы;
12) ЖСН;
13) 086-У нысаны бойынша медициналық анықтама, флюрография суретімен (1,2 топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы);
14) 3х4 көлемдегі 6 фотосурет;
15) Тұрғылықты мекен-жайдан анықтама;
16) Әскерге шақыру туралы куәлік немесе әскери билет.
Орта мектепті бітірушілер үшін ұлттық бірінғай тесттің сертификаты (ҰБТ-ке қатысқандар үшін).
Басқа колледждерге тапсырып, конкурстан өтпеген талапкерлер анықтама арқылы қабылданады.
Жоғарғы оқу және колледждерді бітірген талапкерлер дипломдары арқылы жеке тіркеледі және жеделдетілген топтарға қабылданады.
Талапкердің құжаттарын өзі немесе ата-анасы алып келе алады. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар өз құжаттарымен бірге тұрғылықты жерінде тіркелгенін растайтын анықтама кітапшасымен қабылданады.
Шетелдіктер және азаматтығы жоқ тұлғалар мәртебесін анықтайтын, тұрғылықты жерге тіркелгендігін растайтын құжат:
● Шетелдіктер — шетелдіктерге Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты;
● Азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаларға азаматтығы жоқтығын растайтын құжат;
● Босқын – босқынның куәлігі;
● Пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі;
● Оралман – оралман куәлігі.
Келісім-шарт негізінде оқуға түсушілердің өтініштері жеке тіркеледі және ескеріледі.
ҰБТ-ке қатыспаған ағымдағы жылғы мектеп бітірушілер, колледжде қабылдау емтихандарын тапсыра алады.
6. Түсу емтихандары
5) жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;
6) негізгі жалпы білімі бар оқуға түсушілер – негізгі жалпы білімнің оқу бағдарламалары көлемінде 2 пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән) ;
7) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін мамандық бейіні бойынша өткізіледі.
8) Мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі.
Түсушілер қабылдау емтихандарын қазақ немесе орыс тілдерінде тапсыра алады.
7. Арнайы немесе шығармашылық емтихандар бойынша «қанғаттанарлықсыз» деген баға алған немсе емтиханға дәлелді себепсіз келмеген азаматтар қалған емтихандарға жіберілмейді.
8. Негізгі орта және жалпы орта білім иегерлері үшін түсу емтиханы тест түрінде қабылданады.
9. Түсу емтихандарын өткізу кезінде:
3) тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны 35 болып белгіленеді; әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 бағаланады; тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқтала салысымен ілінеді.
4) қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша алынған балдары төмендегі ба шкалаға сәйкес аударады; 4-13 балл – «3», 14-20 балл – «4», 21-25 балл – «5».
Тестілеу нәтижелері өткізілген күні хабарланады;
10. Бірінғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және тест тапсырмаларын (сұрақтарын) бағалау және пәндер емтихандары кезіндегі даулы мәселелерді шешу, түсушілердің құқығын қорғау мақсатында апелляциялық комиссия құрылады.
Тестілеу немесе пәндер бойынша түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға шағым білдіруіне болады.
Апелляцияға өтініш тестілеу немесе түсу емтихандарының нәтижелері хабарлағаннан кейін апелляциялық комиссияға келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін беріледі және бір тәулік ішінде өтініш берушінің қатысуымен апелляциялық комиссияда қаралады.
11. Тестілеуді немесе пәндер бойынша түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

III. Білім алушылар құрамына қабылдау

2. Колледжге білімгерлер құрамына тіркеу конкурстық негізде азаматтардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.
Конкурстың шарттары білім алу құқықтарын сақтауға кепілдік беруге және неғұрлым қабілетті және тиісті деңгейдегі техникалық және кәсіптік білім берудің оқу бағдарламаларын меңгеруге даярлығы бар азаматтарды қабылдауды қамтамасыз етуге тиіс.
Конкурс: ҰБТ сертификаттарының баллдары негізінде және колледжге түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған баллдар (бағалар) негізінде жүргізіледі.
Білімгерлер құрамына тіркеуді конкурстық негізде өткізгенде ҰБТ сертификатындағы немесе кешенді тестілеудегі үш пәннің қосынды баллдары ескеріледі.
Білімгерлер құрамына қабылдау конкурсына қатысуға:
3) негізгі жалпы білім алғандар үшін екі пәннен 20 балдан төмен алғандар;
4) жалпы орта білім алғандар үшін үш пәннен 25 балддан төмен алғандар жіберілейді.
2. Конкурста көрсеткіштері бірдей болан жағдайда, оқуға қабылдауға мүмкіндігі бар азаматтар: жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, ата-анасы мүгедек балалар, медициналық сараптама комиссиясының келісіміне сәйкес оқу орындарында оқуға қайшы келмейтін 1,2 топтағы мүгедек, бала жастан мүгедек балалар, үздік білімі (куәлік, атестат, диплом) бар азаматтар қабылданады.
3. Білім алушылардың құрамына қабылдау:
3) күндізгі оқу нысанына(бөліміне) – 25 тамыз бен 31 тамыз аралығында;
4) оқудың сырттай нысанына (бөліміне) – 15 қыркүйек пен 30 қыркүйек аралығында жүзеге асырылады.
4. Колледжге білімгерлер құрамына тіркеу қабылдау комиссиясының ашық отырысында мамандықтарына, кәсіптеріне, оқыту тілдеріне байланысты жеке-жеке жүргізіледі.
6. Колледждің қабылдау комиссиясы қабылдау ережелерінен өзгеше туындаған сұрақтарды өз бетінше шеше алады.

 

МАМАНДЫҚТАР

0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығы

010101«Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі» біліктілігі

0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы

010301 «Дене тәрбиесі және спорт мұғалімі» біліктілігі

0105000 «Бастауыш білім беру» мамандығы :

010501«Бастауыш білім беру мұғалімі»

0201000 «Құқықтану» мамандығы бойынша:

020102 «кеңесші -заңгер» біліктілігі

1202000 «Тасымалдауды үйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару»(салалар бойынша) мамандығы бойынша:

120206«техник» біліктілігі

 1202000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша:

130404 «техник-программист»біліктілігі

0107000 Технология мамандығы бойынша:

010701 «технология пәнінің негізгі білім беру мұғалімі»біліктілігі

0518000 Есеп және аудит салалары бойынша мамандығы бойынша:

051802 «Бухгалтер ревизор»біліктілігі